İşletme Faaliyet Raporu Ekinde Verilecek Olan İmalat Haritaları İle İlgili Duyuru

Genel Müdürlüğe İşletme Faaliyet Raporu ekinde verilecek imalat haritalarının ölçümünün, ait olduğu takvim yılı kapandıktan sonra yapılması esastır.

Takvim yılı kapanmadan, sahada üretim faaliyetlerinin sonlandırılması ya da yılsonuna kadar ara verilmesi halinde takvim yılının kapanması beklenmeden imalat ölçümü yapılabilir. Kar yağışı/hava muhalefeti nedeni ile bu şartın sağlanamaması durumunda, 1 Kasım’dan önce olmamak üzere ocakların imalat ölçümü yapılabilecektir. Bu durumda, ölçüm yapıldıktan sonra sahada üretim faaliyetlerinin devam etmesi halinde, ölçümün yapıldığı tarih ile takvim yılı sonuna kadar sahadan yapılan üretim miktarı, İşletme Faaliyet Raporunun “Üretim Bilgileri Açıklaması” bölümünde ve imalat haritası üzerinde (haritanın sağ alt kısmında) açıklama olarak yazılacaktır.

 

Bir sonraki takvim yılında ölçüm yapılması halinde de takvim yılının başladığı tarihten itibaren ölçümün yapıldığı tarihe kadar geçen süre içerisinde sahadan yapılan üretim miktarı, İşletme Faaliyet Raporunun “Üretim Bilgileri Açıklaması” bölümünde ve imalat haritası üzerinde (haritanın sağ alt kısmında) açıklama olarak yazılacaktır.