Genel Müdür'ün Mesajı

Kıymetli Çalışma Arkadaşlarım,
Değerli Ziyaretçilerimiz,

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin getirmiş olduğu yeni vizyon ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız da büyük bir değişim ve gelişim sürecine girmiştir.

9 Temmuz 2018 tarihli ve 30473 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) birleştirilerek Genel Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarına haiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bağlı kuruluşu statüsünde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) kurulmuştur.

6 Aralık 2018 tarihi itibariyle kurulumu tamamlanan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak; Bakanlığımız tarafından ortaya konulan “Milli Enerji ve Maden Politikası” kapsamında, madencilik sektörünü dünya standartlarında bir yapıya kavuşturarak güçlenmesini sağlamak, yerli kaynaklarımızın ve maden potansiyelimizin ekonomiye kazandırılarak sektörün GSYİH içindeki %1 olan payını kademeli olarak %5’e çıkartmak başlıca amaçlarımız olacaktır.

Yine, Milli Enerji ve Maden Politikamız kapsamında; petrol ve doğalgaz kaynaklarımızın hızlı, sürekli, etkin ve ekonomik bir şekilde çıkarılıp ithalat bağımlılığımızın azaltılması ile birlikte enerji arz güvenliğimizin sağlanmasını hedeflemekteyiz.    

Ülkemiz, 2023 ve 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken, biz de çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz ve sürdürmeye de devam edeceğiz.

Saygılarımla.

 

Mehmet BIÇKICI
MAPEG Genel Müdür V.