UMREK Türkiye'yi CRIRSCO'da üye olarak temsil edecektir.

UMREK Türkiye'yi CRIRSCO'da üye olarak temsil edecektir. CRIRSCO'ya (Maden Rezervleri Uluslararası Raporlama Standartları Komitesi) üye olunması, Türkiye'nin uluslararası kabul görmüş UMREK Kodunu kullanabileceği anlamına gelmektedir.

Ülkemiz için maden rezervleri ve kaynaklarının kamuya açıklanmasına ilişkin uluslararası kabul görmüş bir koda sahip olunması, ülkemiz jeoloji ve madencilik sektörü için büyük bir başarı göstergesidir.

UMREK Koduna göre yazılan Piyasa Raporlaması, ilgili proje için veya ilgili şirketteki potansiyel yatırımcılardan finansman sağlamayı planlayan şirketler için riskleri azaltmayı amaçlamaktadır. UMREK Kodu, bütünü ile CRIRSCO Şablonuna dayanan 66 maddeye, bir şemaya, iki tabloya ve dört eke sahip olup CRIRSCO’nun 11 üyesinin 22 temsilcisi tarafından 2018 Nisan ayında onaylanmıştır. Buna ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organının, 21.09.2017 tarihli ve 34/1151 sayılı toplantısında sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde, Maden Arama, Maden Kaynak ve Rezervlerinin değerlemesinde ve raporlamasında YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği) tarafından önerilen ve UMREK tarafından belirlenen Yetkin Kişiler tarafından hazırlanan raporların esas alınacağına dair karar alınmıştır. Ayrıca, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), Bankaların Değerleme Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bankalar/Katılım Bankaları ve Finansal Kurumlar Birliği üyesi banka ve şirketlerin kredi süreçlerinin ve/veya diğer iş ve işlemlerinin değerlendirilmesinde, maden sahalarında yapılan Maden Arama, Maden Kaynak ve Maden Rezervlerinin uluslararası standartlara uygun raporlanması ve bu raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olmasını sağlamak amacı ile kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilecek kişilerce hazırlanan raporların dikkate alınmasında fayda görüldüğü ifade edilmiştir. Kısaca, UMREK Kodu borsa, bankalar ve madencilik sektörünün geniş desteğini sağlamıştır. UMREK Koduna www.umrek.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.