Yeni Bor Stratejisi Lansmanı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Dr. Berat Albayrak, 7 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilen 'Yeni Bor Stratejisi Tanıtımı ve Teknoloji Transferi Mutabakatı İmza Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Türkiye’nin rüyası haline dönüşen Bor konusuyla ilgili olarak önemli bir müjde vereceğini ifade ederek konuşmasına başlayan Bakan Albayrak, yüksek teknoloji “Bor Karbür Tesisi”nin Balıkesir’de kurulduğunu, bu tesis ile madenden çıkan borun katma değerini işleme yoluyla, yaklaşık 2 bin kata kadar artıracaklarını hedeflediklerini söyledi.

Bu tesislerde işlenerek bor karbüre dönüştürülmüş ürünlerin dünyada elmastan sonra en sert ve dayanıklı element olduğunu, bu sebeple bor mineralinin müthiş bir hammadde ve gelecek kuşaklar için de çok önemli olduğunu belirtmiştir.

Yeni kurulan bu tesiste yer alan teknolojilerle işlenecek bor mineralinin; özellikle savunma sanayisinde stratejik önem arz eden ürünlere dönüştürüleceğini müjdelemiştir. Dünyada gelişen maden teknolojileri alanında, en hızlı pazar payı büyüyen ürünün bor minerali olduğunu, bor karbürün yüksek ısıya dayanma özelliğiyle ülkemiz savunma sanayisinin daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını belirtmiştir.

Ülkemizin, Dünya’daki en kaliteli bor rezervlerinin %73'ünden fazlasına sahip olduğunu belirterek hedeflerinin bu oranı %80’e çıkarmak olduğu ve yapılan atılımlarla ülkemizin bordaki liderliğini perçinleyeceğini ifade etmiştir.