Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı Yapıldı

Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı 26 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat CANSIZ, 2016 yılında kurulan UMREK vesilesiyle maden arama faaliyetleri sonucu ortaya çıkarılan cevher özelliklerinin ve miktarının artık uluslararası bir standarda göre belirleneceğini, böylece maden arama, araştırma ve üretim esnasında yapılan çalışmalarda şeffaflığın ve güvenilirliğin artacağını ve yatırım riskinin asgari düzeye ineceğini belirtti.

UMREK’in CRIRSCO’nun dünya genelindeki 13. üyesi olduğuna dikkat çeken Sayın Cansız, 2018 yılının Haziran ayında UMREK lansmanının, Kasım ayında ise UMREK Kodu Tanıtım Etkinliğinin yapıldığı, 2019 yılının Şubat ayında ilk 18 profesyonele Yetkin Kişi sertifikalarının verildiğini, 28 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanun değişikliğiyle buluculuk raporlarının UMREK koduna göre hazırlanacağını, muhtemel rezerv alanlarının IV.Grup maden işletme ruhsat sahalarında 10 yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında ise 5 yıl içinde UMREK koduna göre kaynak ve rezerv haline getirilmesinin zorunlu kılındığının altını çizdi.

Maden Yatırım Ortaklığı (MYO) konseptine dayalı şirket modelleri oluşturma çalışmaları hakkında da bilgi veren Sayın Cansız, bahse konu yapının SPK mevzuatına tabi olması, hisselerinin belirli bir oranda borsaya kota olması ve şirketleri MYO çatısı altında birleştirmeyi teşvik etmek amacıyla bazı vergilerde muafiyet sağlanması yönünde düşünceleri olduğunu belirtti.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür V. Sayın Mehmet BIÇKICI’nın da katıldığı toplantıda finans sektöründen temsilciler de konuşma gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: