Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)’nün ev sahipliğinde “Güvenli Madencilik Kültürü Paneli” düzenlendi

Madenlerde güvenlik kültürünün yönetimi, gelişimi ve sektörün sorunlarının tartışılması amacı ile düzenlenen panele Genel Müdürümüz Sayın Mithat CANSIZ, TTK Genel Müdürü Sayın Kazım EROĞLU, TTK Genel Müdür Yardımcısı Safa TOPUZ, Genel Müdür Yardımcımız Uğur Salih UÇAR, Eğitim ve AR-GE Daire Başkanımız Mehmet TOMBUL, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından İş Başmüfettişi Yener ŞENTÜRK’ ün yanı sıra TTK bünyesinde rödovansçı olarak faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri ve kurumumuz ilgili daire başkanları ve koordinatörler katılmışlardır.

Mithat CANSIZ “Kazalar için sıfır tolerans” vurgusu yaptı.
Ev sahipliğini ve açılış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz Sayın Mithat CANSIZ; İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ve kazalar için sıfır tolerans prensibiyle çalıştıklarını vurguladı. Temel felsefelerinin önce insan, sonra üretim olduğunun altını çizen CANSIZ; MİGEM in değişim dönüşüm programı kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını ve MİGEM’ in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu anlattı.

Mehmet TOMBUL “Kazalar sonucunda oluşan hukuki sorumlulukları” örneklendirdi.
“İş Kazalarının Nedenleri İşverenlerin İdari, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları” başlıklı sunumunda, kömür madenciliğinde ve madencilik sektörümüzün genelinde yaşanan kazalar ve sebeplerini katılımcılara aktaran TOMBUL, yaşanmış kazalar sonunda oluşan hukuki sorumlulukları örneklerle anlattı.

Yener ŞENTÜRK: “Madenden çıkan en değerli cevher İnsandır”
İş Başmüfettişi Yener ŞENTÜRK tarafından yapılan sunumda ise; TTK yeraltı Kömür Ocaklarında 6331 sayılı Kanun Kapsamında Faaliyet Durdurma Nedenleri açıklanmış, denetimlerde hangi konuların incelendiği, yapılan faaliyetin Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri kapsamında kapatmaya konu faaliyetler hakkında detaylı bilgi aktarılmış ve madenden çıkan en değerli cevherin insan olduğu bilincinin öncelik kazanması gerektiğini söylemiştir.

Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER iş güvenliği ve verimliliğinin birlikte ele alınması gerekliliğini öne çıkardı
"Dünyada Güvenli Madencilik Yaklaşımı" üzerine bir konuşma yapan ÜNVER; dünya standartlarında hazırlanan projeler üzerine bilgi vererek araştırma faaliyetlerine verilmesi gereken öneme değindi. Bir konuda (üretim, verim, rezerv miktarı, fiziksel ve diğer özellikler) ne kadar çok bilgi sahibiysek, o kadar az risk oluşacağını vurgulayarak, iş verimi sağlandığı takdirde iş güvenliğinin de en üst düzeye çıkacağını belirtti. Ayrıca Kömür madenciliği konusunda en temel sorunun metan gazı olduğunun altını çizen Ünver; metan gazı ile ilgili kazaların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini belirtti.

Panel Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER’ in moderatörlüğünde TTK ve rödovansçıların sorunları, çözüm önerileri üzerine soru-cevap bölümüyle sona erdi.