Kömür Sektörü Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye Kömür Üreticileri Derneği (T.KÖMÜRDER) öncülüğünde düzenlenen “Kömür Sektörü Değerlendirme Toplantısı” 19.11.2020 tarihinde videokonferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, cari açığı azaltmak için potansiyeli yüksek altın, bor ve kömür gibi yerli kaynakların aranması, geliştirilmesi ve işletilmesi için sürekli gayret gösterildiğini vurgulayarak bu bağlamda özel teşebbüslerin katkılarını da önemsediklerini söyledi.

Sayın Dönmez, yaptıkları değişiklikle kömür işletmelerinde destek ödemesi alanların  sayısını 44'e çıkardıklarını ifade ederek, "2016'dan bugüne kadar toplam 223 milyon lira destek ödemesi yaptık. 2019'da Türkiye'deki toplam 91bin 431 megavatlık kurulu gücümüzün yüzde 12,4'ünü yerli linyit ve taşkömürü santralleri, yüzde 10'unu ise ithal kömür santralleri oluşturuyor. 2020 Ekim sonu itibarıyla elektrik üretimimizin yüzde 34'ünü kömürden karşılıyoruz." diye konuştu.

Çevre konusunun üzerinde hassasiyetle durduklarını belirten Sayın Dönmez, “Diğer bir önemli husus da çevre. Ülkemizdeki orman alanlarının sadece binde 3'ünde madencilik faaliyetleri yürütülüyor. Bu alanlarda Tarım ve Orman Bakanlığımızın sıkı denetimleri söz konusudur. Daha önceki konuşmalarımda da ısrarla belirttiğim bir husus var. Doğa da bizim, madenler de. Birileri yalanlarla, yanlışlarla çarpık bir algı oluşturmaya çalışsa da madencilik ve çevre birbirinin karşıtı olan kavramlar değil. Hangi alanda madencilik yapılacağı, madencilik faaliyeti için hangi kurumlardan hangi izinlerin alınacağı kanunlarımızda, mevzuatımızda belli. Ayrıca, bir maden sahası terk edildiğinde, maden sahibi, projesine göre o sahayı rehabilite etmek ve ağaçlandırmakla yükümlü. Ülkemizde bu konuda çok güzel örnekler var. Yeni Maden Kanunu'nda rehabilitasyon konusuna çok geniş yer verileceğini de bekliyoruz.” dedi.

Sayın Dönmez, madenlerde denetimleri artırdıklarını belirterek, "2017'de 6 bin 517, 2018'de 8 bin 88, 2019'da ise 8 bin 602 madeni yerinde denetledik. 2019'daki denetim sayımız bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en yüksek sayı oldu. 2020'de ise bugüne kadar 4 bin 662 maden ruhsat sahasını denetledik." dedi.

Madencilikte yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlandığını ifade eden Sayın Dönmez, "Madencilik ihracatı yıllık 4-5 milyar dolar civarında. Buna karşılık 2 katına varan ithalatımız söz konusu. Altında ise bu yıl istisnai bir durum söz konusu olacak. Sadece altın ithalatımız ilk 8 ayda 16 milyar doları aştı. Yıl sonuna doğru belki de 20 milyar dolara yaklaşacak." diye konuştu.

Sayın  Dönmez, Türkiye'de 85'i yer altı işletmesi, 250'si açık işletme, 60'ı hem açık hem yer altı işletmesi olmak üzere toplam 395 Kömür ruhsatının üzerine işaret ederek, “Cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. Megavat kapasiteye santralin yıllık üretilecek elektrik enerjisi miktarı yıllık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız Maddi olarak cari açığımızın kapanmasına yaklaşık 240 milyon dolarlık bir katkı yapacak. ”

Toplantıya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeref KALAYCI, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Sayın Cevat GENÇ, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER, Enerji Hammaddeleri Dairesi Başkan V. Sayın Serdar HASİPEK ve Kömür Destek Koordinatörü Sayın Mustafa Çelebi TÜRKCAN da katıldı.

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: