“Kömür Madenciliğinde Güvenlik Regülatörleri Forumu” Rusya’da Düzenlendi

Bu yıl birincisi düzenlenen “Kömür Madenciliğinde Güvenlik Regülatörleri Forumu” 13-14 Eylül 2018 tarihleri arasında Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da gerçekleştirildi. Ev sahipliğini Rusya’nın gerçekleştirdiği foruma Türkiye, Romanya, Çin, İngiltere, Almanya ve ILO’dan temsilciler katılım sağladı.

Foruma Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Strateji ve Koordinasyon Dairesi Başkan V. Fatih PEKDEMİR ve Jeoloji Mühendisi Mert ZENGİL katılmıştır.


Katılımcı ülke temsilcilerinin kendi mevzuatlarından ve ülkelerindeki güvenlik uygulamalarından örnekler içeren sunumlar sonrasında, forumun yapısı ve geleceği üzerinde müzakereler yapılmıştır. Forumun kapsamının genişletilerek madenciliğin her alanında güvenlik ilkelerinin belirlenmesi amacıyla forum isminin “Madencilik Güvenliği Regülatörleri Uluslararası Forumu” olarak değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. İlk toplantıya iştirak eden ülkeler, forumun kurucu ülkeleri olarak kabul edilmiş olup, forumun genel çatı kurallarını belirleyen ana çerçeve üzerinde ülkelerin çalışmaları sürdürmesi kararı alınmıştır. İkincisi yine Rusya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan foruma, 2020 yılından itibaren kurucu ülke olarak devam eden diğer ülkeler de ev sahipliği yapacaktır.