"Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi" Konulu Etkinlik Gerçekleştirildi 

Maden Sanayii ve İşverenler Sendikası (MASİS) tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında, “Madencilik ve Milli Ekonomi Zirvesi” etkinliği gerçekleştirildi.

 

Video konferans yoluyla gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ, madencilik ve ekonomik gelişmişlik arasında sıkı bir bağ olduğuna işaret ederek, "Gelişmiş ülkelerin var olan ekonomik seviyelerine ulaşmalarında, doğal kaynakları etkin bir şekilde kullanmaları büyük rol oynuyor. Bu maksatla madencilik sektörümüzü desteklemeye her şartta devam edeceğiz. Kömür sektöründen örnek verecek olursak 2016 yılından bugüne kadar toplam 250 milyon lirayı aşan destek ödemesi yaptık. Ayrıca, 2020 yılında bugüne kadar yerli kömürde üretim ve istihdamı korumak amacıyla verilen destek yaklaşık 120 milyon lirayı buldu." dedi.

Madencilik sektörünün Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payının yüzde 1,1 olduğunu dile getiren Sayın Dönmez, “Madencilikte 4-5 milyar dolarlık ihracatımız var ama buna karşılık altın hariç 2 katına varan ithalatımız da söz konusu. Sektörde yaklaşık 130-140 bin civarında doğrudan istihdam sağlıyoruz. Dolaylı olarak baktığınızda bu sayıyı en az 5-6 ile çarpmak gerek. Öyle ki bazı şirketlerimizde 3 nesildir madenlerde çalışan vatandaşlarımız söz konusu.” dedi.

Maden Sanayii İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Naci İLCİ, madenciliğin bir ülkenin geleceğini tayin edebilecek kadar önemli ve stratejik bir sektör olduğunu belirterek “Yaklaşık 130 bin kişilik istihdam, Kasım 2020 rakamlarıyla 3,8 milyar dolarlık ihracat ve uzun yıllardır ortalama yüzde 1 düzeyinde seyreden gayrisafi yurt içi hasılamızdaki madencilik payı Türk madenciliğinin gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. 21,5 milyar doları bulan altın ithalatı dahil olmak üzere maden cevheri ve madene dayalı ürün ithalatını asgari düzeye çekebilecek güç ve girişimcilik Türk madencilik sektöründe fazlasıyla bulunmaktadır. Olağan dönemlerde farkına varılmayan birtakım ihtiyaç ve gereklilikler Covid-19 salgını gibi olağanüstü dönemlerde eksikliklerini çok daha şiddetli bir şekilde hissettirmektedir. Sanayide çarkların dönmesi, iktisadi direncin sağlandığı temel ihtiyaçların zor zamanlarda karşılanabilmesi, kısacası ekonomik açıdan tam bağımsız bir Türkiye için güçlü bir madencilik sektörünün varlığı elzemdir.” dedi.

Etkinliğin kapanışında değerlendirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeref KALAYCI, madenlerin günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olduğunu ancak toplumumuzda madenciliğe karşı olumsuz bir algının yaratıldığını, maden aramada ve tesis kurulumunda ciddi dirençlerle karşılaşıldığını, bunun sektörü olumsuz etkilendiğini, gelişmiş ülkelerde madencilik nasıl yapılıyorsa ülkemizde de aynı şekilde yapıldığını belirterek istihdam hususunda yöneltilen pek çok soruya da cevap olarak kamu kurulumlarına yakın zamanda personel alımı yapılacağını ifade etti.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Sayın Cevat GENÇ ve Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER’in de katıldığı etkinlikte, Sayın GENÇ’in 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamındaki video mesajı yayımlandı.

Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Prof. Dr. Kerem ALKİN’in “Madencilik ve Milli Ekonomi” sunumu ile katıldığı etkinlikte Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Özgür Burak AKKOL ve Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Sayın Nurettin AKÇUL da değerlendirmelerde bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: