MAPEG-YTK İstişare Toplantısı Düzenlendi

MAPEG-YTK İstişare Toplantısı 28 Ağustos 2019 Çarşamba günü MTA Genel Müdürlüğü Sadrettin Alpan Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ETKB Bakan Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Şeref KALAYCI, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilerin sektöre yaptığı katkılara değinerek, “Her türlü teknik belgenin Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler tarafından hazırlanması sağlanarak profesyonel bir anlayış geliştirilmesi, en az 5 mühendis istihdamı zorunlu hale getirilerek, istihdam artışının sağlanması ve şirketlerin madencilik alanında niteliğinin arttırılması, teknik belgeleri hazırlayacak kişilere sorumluluk getirilerek, bilimsel ve madencilik esaslarına uygun teknik belge hazırlanması yönünde ilgili mühendislik dallarının bu yönüyle disipline edilmesi, yeraltı ocakları için, kömür madenlerinde 3 ayda bir, diğer yeraltı madenlerinde 6 ayda bir yetkilendirilen tüzel kişilerce rapor hazırlaması zorunluluğu getirilerek yeraltı ocaklarında mühendislik açısından etkinliğin arttırılması hedeflenmiştir.” dedi. Yaklaşık 2.5 yılı geride bırakan Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi uygulaması ile ilgili bazı istatistiki bilgileri aktaran Sayın KALAYCI, “Sektördeki mevcut sorun ve mağduriyetleri aşmanın en önemli yolu, sektör paydaşları ile bugün olduğu gibi sık sık bir araya gelmek ve konuları bir istişare ortamında ele almaktır. Bildiğiniz gibi 2023 hedeflerimiz arasında GSMH içerisindeki madencilik payının %1’den 2023 yılı sonunda %5’lere çıkarılması var. Bu hedefe ulaşacaksak, sektörün tüm paydaşları ile ulaşacağız” şeklinde sözlerini tamamladı.

Toplantının sonraki kısmında, Genel Müdür Yardımcısı V. Sayın Murat Halit DURCEYLAN, Ruhsat Denetleme Dairesi Başkanı V. Sayın Veli ALTUNDAĞ, Mali Yükümlülükler Dairesi Başkanı V. Sayın Mehmet Ali ÖZEN, Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı V. Sayın Serdar ÖZ, Daimi Nezaretçi ve YTK Koordinatörü Sayın Behzat Gökçen DEMİR, Harita, Ölçme ve CBS Koordinatörü Sayın Murat BAYAT ve UMREK TÜVEK Koordinatörü Sayın Gökhan KUTLUBAY katılımcılarından gelen soruları yanıtladı.

Toplantının kapanışında söz alan MAPEG Genel Müdürü Sayın Cevat GENÇ, katılımcılara teşekkür ederek, sektörün sorunlarının çözümü için kapılarının her zaman açık olduğunu, bu istişare toplantılarının devamının yapılmasını istediklerini belirtti. Toplantıya, MAPEG Genel Müdür Yardımcısı V. Sayın Vedat YANIK ve Daire Başkanları da katılım sağladı.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: