Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocaklarının Rehabilitasyonu Toplantısı Düzenlendi

28.06.2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocaklarının Rehabilitasyonu 1. Toplantısı” gerçekleştirildi.

28.06.2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocaklarının Rehabilitasyonu 1. Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıda; Müsteşar Yardımcısı V. ve MİGEM Genel Müdürü Sayın Mithat CANSIZ, Doğal Taş-Mermer ve Endüstriyel Mineraller Daire Başkanı Mümin AYDIN,  MTA Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Abdülkerim AYDINDAĞ, Zuhal MANSFİELD ve Prof. Dr. Bahtiyar ÜNVER konuyla ilgili sunumlarla görüşlerini aktardılar.


Müsteşar Yardımcısı V. ve Genel Müdür Sayın Mithat CANSIZ toplantının açılış konuşmasında, MİGEM’deki değişimler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunarak, MİGEM’in madenciliğin içinde daha etkin rol almasını sağladıklarını ifade etti. “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocakların Rehabilitasyonu” projesine verilen önemi aktardı.


Doğal Taş-Mermer ve Endüstriyel Mineraller Daire Başkanı Mümin AYDIN yaptığı konuşmada; MİGEM tarafından, mermer ruhsat sahalarında üretim faaliyetleri sırasında meydana gelen pasa ve bakiyelerin değerlendirilmesi, bunlardan kaynaklı sorunların çözümü, çevreye duyarlı madencilik faaliyetlerinde bulunulması hususlarında “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi ve Ocakların Rehabilitasyonu” adlı bir çalışma başlattıklarını ifade etti.


Mümin AYDIN konuşmasında; mermer sektöründe üretim ve işleme sırasında açığa çıkan ve “pasa” olarak adlandırılan malzemenin “atık” değil “artık” yaklaşıma sahip olduklarını, üretim sırasında oluşan malzemenin çevreyi kirleten, zararlı atıklar olmadığını, üretimden arta kalan malzemelerin yeniden değerlendirilebilme imkânına sahip, hammadde olarak kullanılabilen ve ekonomik değeri olan malzemeler olduğunu belirtti. Bu artıkların, mermer sahalarından bertaraf edilmesinin de bir nevi iyileştirme çalışması olduğunu ve MİGEM tarafından başlatılan projede, bu ve benzeri tüm hususların dikkatlice çalışılarak, mermer sahalarındaki artıkların değerlendirilmesini, iyileştirmesini, kaynakların etkin kullanılmasını, çevreye duyarlı madencilik sağlanmasını hedeflediklerini aktardı.


MTA Çevre Araştırmaları Dairesi Başkanı Abdülkerim AYDINDAĞ yaptığı sunumda; Dünya mermer rezervinin %40’ının Türkiye’de bulunduğunu, artık sorunu ile ilgili olarak Bilecik Bölgesi’nin pilot uygulama alanı olarak seçildiğini belirterek pasa değerlendirilmesi sonucunda verimlilikte gerçekleşecek %1’lik bir artışın, gelirde %10 artış sağlayacağı hususunu dile getirdi.

 

 

Haberin fotoğrafları: