3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı Gerçekleştirildi

Yerli temiz kömürün geleceğini tartışmak üzere Kömür Üreticileri Derneği (KÖMÜRDER) tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle düzenlenen “3. Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı” 18 - 19 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

MAPEG Genel Müdür V. Sayın Mehmet BIÇIKICI, Genel Müdür Yardımcıları Sayın Mustafa SEVER ve Sayın Uğur Salih UÇAR ile Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Dairesi Başkanı Sayın Mustafa GÖKMEN’in de katılım sağladığı çalıştayın açılışına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih DÖNMEZ canlı video bağlantısıyla katıldı. Fuarın açılışını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat CANSIZ, Dünya Kömür Derneği Politikalar Yöneticisi Liam Mchugh ve KÖMÜRDER Başkanı Sayın Gökalp BÜYÜKYILDIZ yaptı.

Sayın Fatih Dönmez, video konferans yoluyla yaptığı konuşmasında kömür alanındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalıştayın üçüncüsünün yapılmasını ve daha da önemlisi sürdürülebilir olmasını çok önemsediğini belirterek; “Kömür, dünyada 200 yıldan daha uzun süredir kullanılıyor ve bugün bile halen dünyanın en gelişmiş ülkelerinin enerji portföylerinde ilk sırada. Bizim de yerli kömürden vazgeçmeye hiç niyetimiz yok. Enerjide ithal girdi oranımız halen yüksek. Bu nedenle enerji arz güvenliğimiz ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığı için kömür kritik bir role sahip. Gerek kamu, gerekse özel sektörümüzün inancı ve desteği sayesinde yerli ve yenilebilir kaynaklardan elektrik üretimimiz yüzde 55-60 arası bir banda oturmaya başladı. Mart sonu itibariyle yerli kömürden elektrik üretim rakamımız yüzde 16,2 seviyesinde ancak yerli kömürde sahip olduğumuz potansiyeli göz önüne aldığımızda bu oranı daha da yukarılara çekmemiz gerekiyor. Önümüzdeki dönemde yerli kömürde 5 bin MW ilave kurulu gücü devreye alarak enerji portföyümüzdeki payını daha da yukarılara çekeceğiz. Öte yandan cari açığımızın kapanmasında yerli kömürün katkısı çok büyük. 1000 MW kapasiteye sahip bir yerli kömür santrali kurulduğunda, bu santralin yıllık üreteceği elektrik miktarı ile yıllık yaklaşık 1,24 milyar metreküp doğal gaz ithalatının önüne geçmiş olacağız. Maddi olarak da cari açığımızın kapanmasına yıllık yaklaşık 280 milyon dolarlık bir katkı sağlayacak.” dedi.

Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Eskişehir, Konya, Tekirdağ gibi önemli havzalarda yeni kömür rezervleri keşfettiklerini ve geçen yıl 101,5 milyon ton kömür üretimi gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekoruna imza attıklarını söyleyen Sayın Fatih Dönmez, bu artışta son yıllarda artan sondaj faaliyetlerinin büyük payı olduğunu ifade etti.

Güvenli Madencilik Kırmızı Çizgimiz

Türkiye’nin rezerv artırma çalışmaları devam ederken maden sahalarındaki denetimlerin de sıklaştırıldığını belirten Sayın Dönmez, güvenli madencilik için yaptıkları çalışmalardan da bahsetti: “Madenlerimizi risk derecelerine göre 3 gruba ayırdık ve denetim sıklığımızı artırdık. Geçen yıl 8 bin 88 maden sahasında 11 bin 95 ocağı denetledik. Denetimler sonucu 2 bin 500 maden sahasının faaliyetlerini geçici olarak durdurduk. Denetim sayımızı bu yıl 9 bine çıkarmayı hedefliyoruz.”

Sayın Dönmez sözlerine şöyle devam etti: “Kömürle ilgili ne yazık ki gerek iletişim eksikliği gerekse belli grupların yaptığı algı operasyonları nedeniyle kara propaganda yürütülmektedir. Kömüre dair ortaya atılan pek çok iddia hala geçtiğimiz yüzyılın parametreleriyle ifade edildiği için bu konuda ne yazık ki kamuoyunda bir zihin karmaşası yaşanmaktadır. Oysaki kömür sektörü bugün teknolojiye yaptığı yoğun yatırımlarla hem çevresel kriterlerin sağlandığı, hem de verimliliğin artırıldığı bir yapıyı hayata geçirmeye başladı. Bizler milletimizin kaynaklarını her ne pahasına olursa olsun çıkaralım anlayışına karşıyız. Kaynaklarımızı ekolojik dengeyi bozmadan, çevresel sürdürülebilirlik kriterleri çerçevesinde gün yüzüne çıkaracağız. Santrallerin, yatırımların, karın, zararın elbet bir ömrü, maliyeti var ama çevrenin maliyeti yok. Çevresel tahribatların geri dönüşü neredeyse bir nesil sonra telafi ediliyor. O nedenle bu konuya yüksek ihtimam gösteriyoruz.”

Kömür Rezervi 20 Milyar Tonu Aştı

ETKB Bakan Yardımcısı Sayın Mithat Cansız da yeni dönem madencilik hamleleri ve yerli kömür üretiminin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaları sektörle paylaştı. Sayın Cansız programda yaptığı konuşmada, son çalışmalarla Türkiye’nin kömür rezervinin 20 milyar tonun üzerine çıktığını kaydetti. Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumları bünyesindeki 8 kömür sahasının yerli kaynakları en hızlı şekilde ekonomiye kazandırmak amacıyla ihale yoluyla özel sektöre devredildiğini belirten Sayın Mithat Cansız, “Bu devirlerle, yıllık yaklaşık 7,5 milyar Türk Lirası değerinde ithal kömür ikame edilmiş olacak. Dolayısıyla cari açığın azaltılmasına bu nispette katkı sağlanacak ve 16 bin kişiye doğrudan istihdam imkânı sağlanmış olacak.” değerlendirmesinde bulundu. Sayın Bakan Yardımcısı ayrıca, MTA Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Uluslararası Maden Arama ve İşletme Şirketi aracılığıyla ilk kez bu yıl yurt dışı madencilik faaliyetlerine başlandığını sözlerine ekledi.

Enerji arz güvenliği ve maliyetler açısından yerli kömürün temiz ve maksimum verimlilikte enerji üretimindeki payını artırmak için yapılması gerekenleri tüm taraflarla bir araya gelerek tartışmak üzere Temiz Kömür Teknolojileri Çalıştayı ve Fuarı’nı düzenlediklerini belirten KÖMÜRDER Başkanı Sayın Gökalp Büyükyıldız, desteklerinden dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’e teşekkür ederek yerli kömür üretiminin artması ve enerjideki payının yükselmesi ile ülke ekonomisi için önemli bir katma değer oluşturulacağını söyledi. Bu konuda Milli Enerji ve Maden Politikası’nı KÖMÜRDER olarak da desteklediklerini açıklayan Sayın Büyükyıldız, son 10 yılda bu politika sayesinde kömür rezervinin 20 milyar tonu aştığını belirtti.

Fuar kapsamında düzenlenen “Kamu Oturumuna” katılan MAPEG Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER; Maden Kanunu’nda yapılan son değişikliklere ilişkin sektöre bilgi aktardı. Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Dairesi Başkanı Sayın Mustafa GÖKMEN de “Temiz Kömür Oturumuna” katılarak “Dik Kömür Damarlarında Üretim Faaliyetinde Bulunulabilmesi için Yapılan Çalışma” konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Haberin fotoğrafları: