Türkiye 2023 Zirvesi Yapıldı

15 Ekim 2018 tarihinde İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde bir konuşma gerçekleştiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez, maden sahalarının yarı mamul ve nihai ürün üretebilecek fabrikaların kurulması ve Ar-Ge yapılması zorunluluğu ile ihale edileceğini belirtti.

res1Sayın Dönmez, “Madenlerde de yerli üretim Ar-Ge ve inovasyon dönüşümünü başlatmış bulunuyoruz. Biz bu güne kadar madenlerimizi çoğunlukla hammadde olarak ihraç ediyorduk. Teknoloji eksikliğinden dolayı bu hammaddeyi işleyerek katma değeri daha yüksek uç ürünlere maalesef dönüştüremiyorduk. Madenlerde yeni bir dönüşümle, yeni bir döneme başlıyoruz. Madenin işlenmesi için gerekli bütün teknolojik alt yapı ve yatırımlar artık burada yapılacak. Maden sahalarımızı, yarı mamul ve nihai ürün üreten fabrikaların kurulması şartıyla ihale etmeye başlıyoruz. Fabrika kurulumunu ve Ar-Ge yapılmasını zorunlu kılan bir sistemi hayata geçireceğiz. Bunun ilk adımını Çinliler ile birlikte bu yıl inşallah bor karbür tesisinin kurulmasıyla başlatıyoruz. Bandırma'da faaliyete geçecek bu tesis ile özellikle savunma sanayimiz açısından son derece önemli olan yüksek teknoloji ürünlerini üretme kabiliyetine erişmiş olacağız. Artık ham­maddeyi bire satıp, dışarıdan yüz katına, iki yüz katına alma dönemini geride bırakmamız gerekiyor" dedi.

Bağımsız enerjinin, güçlü bir ekonominin, diplomasinin ve güvenlik politikalarının da temel taşlarından biri olduğunu da vurguladı. Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında "Bağımsız Enerji Güçlü Türkiye" sloganıyla yola çıktıklarını belirten Sayın Dönmez, enerjinin Türkiye'nin en büyük cari açık kalemlerinden biri ve son dönemdeki yıllık ortalamasının 40-50 milyar dolar seviyesinde olduğunu anımsattı.

Yerli kömürde Türkiye'nin rezervlerinin 18 milyar tonun üzerine çıktığını da vurgulayan Bakan Dönmez, yapılan projeksiyonlara göre kömürden elektrik üretiminin gelecek 35-40 yılda üstünlüğünü koruyacağını ve Avrupa'da şu anda 30 kömür santrali yapımının devam ettiğini belirtti.

Milli Enerji Paneli
Hedef 2023 Büyük Türkiye Zirvesi kapsamında ayrıca Milli Enerji Paneli düzenlendi. Panele; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat Cansız, EPDK Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz, TPAO Genel Müdürü Sayın Melih Han Bilgin ve Shell Türkiye Ülke Başkanı Sayın Ahmet Erdem konuşmacı olarak katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Mithat Cansız, Bakanlık olarak ülkemize katma değer sağlayacak Enerji ve Maden politikaları hakkında paylaşımda bulunarak, “Yerli kömür ve yenilenebilir enerji kaynakları çok ön plana çıktı. Bu sürecin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Yerli kaynakların sektöre kazandırılması çok önemli. Off-shore petrol ve doğalgaz aramalarına bıkmadan usanmadan devam edeceğiz. Maden sahalarının yenilenebilir enerjiyle desteklenerek ele alınması gerektiğini düşünüyorum.” dedi. Toryum ve uranyum araştırmalarına devam edildiğini belirten Sayın Cansız, “Büyük oranda dışa bağımlı olduğumuz için, fiyatlar düştüğü dönemde bir mekanizmayla fiyatlar sınırlandırılarak çözüm üretilebilir. Fosil yakıtlar gelecekte de hâkim olacak.” dedi.  

 

 

 

Haberin fotoğrafları: