TBMM’de TÜRKPA Çalıştayı Düzenlendi

22-24 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Ankara’da “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA”nın organizasyonuyla ‘Ormanların Doğal Zenginliğinin Korunması Ve Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı: Mevzuat Ve Uygulamalar Çalıştayı” gerçekleştirildi.

22-24 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde “Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi TÜRKPA”nın organizasyonuyla gerçekleştirilen ‘Ormanların Doğal Zenginliğinin Korunması Ve Doğal Kaynakların Çevreye Uyumlu Kullanımı: Mevzuat Ve Uygulamalar Çalıştayı”'na  kurumumuz adına Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur Salih UÇAR, Araştırma-Geliştirme ve Koordinasyon Daire Başkanı V. Sayın Fatih PEKDEMİR, Özel Alanlar ve Kurul İşleri Daire Başkanı V. Sayın Ayhan KANDEMİR katılım sağladı.

Çalıştayda konuşan Maden ve Petrol İşleri Genel Müdür Yardımcısı Sayın Uğur Salih UÇAR; “Madenlerimizi ekonominin hizmetine sunarken doğada gerçekleşen bozulmaların önüne geçilmesi için Bakanlık olarak çeşitli düzenlemelerin yapıldığını ve bu konuda hassas bir çalışma anlayışı benimsediklerini” belirtti.

2017 yılında Maden Kanunu’nda yapılan değişiklik ile birbirine bitişik veya yakın maden sahalarında, yapılan üretimin çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi ve benzeri sebeplerden dolayı yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakan onayı ile maden bölgesi ilan edilebilmesinin yolunun açıldığını, vurgulayan UÇAR, maden bölgesi uygulamasının işletme güvenliği, çevresel koşullar, sosyal ortam ve rezervin verimli kullanılması gibi alanlarda yaşanan sorunlara çözüm getirilmesi sağlandığını ve ilk örnek olarak da “İstanbul Cebeci taş ocakları” maden bölgesi ilan edildiğine değindi.

Uçar; “Genel Müdürlüğümüzce mermer artıklarının başta agrega kaynağı olarak değerlendirilmesine ve ocakların rehabilitasyonuna yönelik “Mermer Artıklarının Değerlendirilmesi Projesi” başlatıldığını anlatarak, sektör paydaşlarımız, üniversiteler ve diğer ülkelerle birlikte sürdürülen çalışmalarda önemli mesafeler kat edildiğini ve proje çalışmalarının devam ettiğini” söyledi.

MAPEG bünyesinde yapılan çalışmaları ve mevzuatta yer alan uygulamaları detaylı bir biçimde aktaran Uğur Salih UÇAR; madenlere ne kadar ihtiyacımız varsa, çevreye ve doğaya da o kadar ihtiyacımız vardır. Ülkelerimizin gelişmesi ve güçlenmesi adına toprak altındaki değerlerimizi gün ışığına çıkarmalıyız. Ancak çevreye olabilecek zararları da en aza indirmeliyiz” dedi. “TÜRKPA’nın kardeş ve dost ülkelerin gelişimi açısından önemini” vurgulayan UÇAR; “bu konuda “Türk Dili Konuşan Ülkeler” olarak bilgi birikim ve tecrübelerimizi paylaşma gereğimizin buradan tekrar altını çizmek isterim” cümleleriyle sözlerini tamamladı.