UMREK Toplantılarına Devam Ediyor

25 Eylül 2019 tarihinde Genel Müdürümüz Sayın Cevat GENÇ başkanlığında UMREK Komisyonu olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, UMREK’in madencilik sektörünün gelişimi açısından sağlayacağı faydalar ve yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Komisyon çalışmalarına; maden arama, araştırma ve üretimi esnasında yapılan çalışmaların, üretilen verilerin uluslararası standartlara uygun, akredite laboratuvarlarda analiz ve testleri yapılarak, Yetkin Kişiler (QP) tarafından raporlanması, madenlerin kaynak ve rezerv kalitesinin arttırılarak, yapılacak raporlamanın açık, şeffaf ve güvenilir bir şekilde sunulması ile küreselleşen dünyada ve serbest piyasa ekonomisi koşullarında madenciler, yatırımcılar ve finans kuruluşları arasında görüş birliğinin sağlanması, uluslararası kabul edilebilir bir rezerv/kaynak sınıflandırma sistemi oluşturulması, ekonomide ve madencilikte sürdürülebilir planlama ve kalkınma sağlanması, maden faaliyetleri sonucunda elde edilecek verilerin güvenirliliğinin ve takibinin kolaylaşması, güvenilir madencilik verileri üzerine yerli ve yabancı yatırımcıların yatırımlarını yapabilmesinin kolaylaşması, doğal kaynaklarımızın değerlendirilmesi, yönetilmesi, planlamasının sağlanması ve madencilik sektöründe doğru raporlama ortamının sağlanması ve geliştirilmesi, sektörde çalışan teknik personelin niteliklerinin arttırılması amacıyla yoğun bir şekilde devam etmektedir.