Sayın Bakanımız Dr. Berat ALBAYRAK tarafından UMREK üye atamaları gerçekleştirildi

UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel organizasyon olan “Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM)” 04.12.2017 tarih ve 2017/11211 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik değişikliği ile bağımsız sektör temsilcisi olarak UMREK komisyonunda yer alan üye sayısı 2’den 4’e çıkartılmıştır. UMREK üye sayısının 9 olarak düzenlenmesiyle birlikte, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Dr. Berat ALBAYRAK tarafından aşağıda belirtilen isimlerin UMREK üye atamaları gerçekleştirilmiştir.

YERMAM’ ın kurulması ve UMREK üye atamalarının yapılması ile birlikte, UMREK’ in CRIRSCO üyeliği için hazırlanan başvuru belgeleri CRIRSCO Yönetim Kuruluna iletilmiştir.

 

ULUSAL MADENLERDE REZERV VE KAYNAK RAPORLAMA KOMSİYONU ÜYELERİ

KURUM/KURULUŞ

ADI SOYADI

UNVANI/MESLEĞİ

Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM)

Mithat CANSIZ

Genel Müdür
(UMREK Başkanı)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Uğur YAYLAÖNÜ

Muhasebe Standartları Daire Başkanı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Cahit DÖNMEZ

Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Muhammet ERİŞEN

Hukuk İşleri Daire Başkanı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Prof. Dr. Atiye TUĞRUL

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı

Sektör Temsilcisi

Dr. Mesut SOYLU

Jeoloji Mühendisi

Sektör Temsilcisi

Cem Sacit YÜCEER

Jeoloji Mühendisi

Sektör Temsilcisi

Kadem EKŞİ

Jeofizik Mühendisi

Sektör Temsilcisi

Dr. Barış G. YILDIRIM

Jeoloji ve Maden Mühendisi