Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilik (YTK) ve Daimi Nezaretçi Eğitimleri Devam Etmektedir

Maden İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan MİGEM Akademi özel sektöre ve kamuya yönelik eğitimler vermektedir.

Bu kapsamda 16/10/2017 tarihinden itibaren 1.592 kişiye verilen Daimi Nezaretçi eğitimi ve 496 kişiye verilen YTK eğitimi ile toplam 2.088 kişi madencilik sektörüne teknik eleman olarak kazandırılmıştır. YTK ve Daimi nezaretçi eğitim taleplerinin belli sayılara ulaşması halinde yeni eğitim dönemleri açılmaktadır. YTK ve Daimi Nezaretçi eğitimlerinin yanı sıra güvenli madencilik, iş güvenliği ve madencilik teknolojileri alanındaki eğitimler MİGEM Akademi bünyesinde sürdürülmektedir.