Misyon & Vizyon

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü olarak;

Vizyonumuz;

 • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu
  altında olan maden, petrol ve doğal gaz kaynaklarının
  milli menfaatler çerçevesinde aranmasını, geliştirilmesini,
  verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde işletilmesini
  sağlamaktır.

Misyonumuz;

 • Ülkemiz için maden, petrol ve doğal gaz kaynaklarında
  güvenli bir gelecek oluşturmak.