YAYIM TARİHİ SAYI KONU PDF
23.08.2022   MAPEG Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği pdf
07.01.2022 31712 MAPEG Disiplin Amirleri Yönetmeliği pdf
19.08.2021 31573 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik pdf
16.07.2021 2021224708 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği pdf
14.07.2021 31541 80 Nolu Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi pdf
12.03.2021 2021051399 MAPEG Dergi Yazı Yönergesi pdf
23.02.2021 801992 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İç Denetim Yönergesi pdf
09.02.2021 2021053068 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İzin Yönergesi pdf
08.02.2021 2021051399 Maden ve Petrol Uzmanlığı Tez Hazırlama Yönergesi pdf
20.10.2020 2020132643 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Aday Memurlarının Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik pdf
03.06.2020 31144 Yer Altı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ pdf
08.04.2020 31093 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılması Dair 58 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi pdf
25.03.2020 31079 Yer Altı Maden İşletmelerinde Meydana Gelen Maliyet Artışlarının Karşılanması Amacıyla Destek Verilmesine İlişkin Karar pdf
07.12.2019 30971 Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı pdf
04.12.2019 30968 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği pdf
17.08.2019 30861 Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği pdf
20.06.2019 30807 Maden ve Petrol Uzmanlığı Yönetmeliği pdf
27.04.2019 30757 Tabiat Varlıklarını Koruma Merkezi Komisyonu Ulusal Ölçekte Kamu Altyapı Yatırımları Hakkında İlke Kararı pdf
15.07.2018 30479 Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı 4 nolu Kararnamesi pdf

 

 

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2023