Bilgi Edinme Başvuruları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Bu kapsamda; Teşekkülümüzden bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 

Teşekkülümüze yapılacak her türlü başvuru (ihbar, şikayet, bilgi edinme, görüş-öneri, istek), Bilgi Edinme (CİMER) Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır. Mevzuata uygun olmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Başvuruları 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun uygulanmasına ilişkin esas ve usuller hakkında yönetmelik 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu kapsamda; Teşekkülümüzden bilgi ve belge isteyecek gerçek ve tüzel kişilerin taleplerini karşılamak üzere Kurumsal İletişim Müdürlüğü bünyesinde Halkla İlişkiler Birimi oluşturulmuştur. 

 

Teşekkülümüze yapılacak her türlü başvuru (ihbar, şikayet, bilgi edinme, görüş-öneri, istek), Bilgi Edinme (CİMER) Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır. Mevzuata uygun olmayan ya da eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Dosyalar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2022