Page 5 - mapeg_sayı3_web
P. 5

İÇİNDEKİLER


           10        Türkiye’nin Doğal Taş Tarihi,                                   20        Türkiye’de Petrol Arama,

                                                                              Üretim Faaliyetlerinde Alınan
                    Ekonomisi ve Maden Ruhsat
                                                                              Çevresel Tedbirler
                    Durumuna Genel Bir Bakış           36        Rehabilitasyonu: Düzenli Gelişen 4                                 32       Elektronik Madencilik İşlemleri   8
                    Maden Sahalarının
                                                                              Yönetim Bilgi Sisteminin
                                                                              (E-Maden) Hizmet Kapsamı,
                    Rehabilitasyon Yaklaşımı
                                                                              Katkıları
                                      Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin                        Teknik Altyapısı ve Sektöre     Türkiye Enerji Güvenliği ve
                                      Madencilik Faaliyetleri                                               Karadeniz’de Doğal Gaz Keşfi
           44        Maden Sahalarında                                          42       25/11/2020 Tarih ve 7257 Sayılı


                    Yeni Nesil Denetim
                                                                              Elektrik Piyasası Kanunu ile
                                                                              Bazı Kanunlarda Değişiklik
                                                                              Yapılmasına Dair Kanun'a İlişkin
                                                                              Değerlendirme

           48        Madencilik Faaliyetlerinde      20                               56       Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler    50


                    Orman İzinleri
                                                                              Derneği'nin (YTKDER)
                                                                              Sektördeki Yeri

           52        Uzaktan Eğitim ve          2020 Yılı Petrol ve Doğal Gaz                                            Türkiye Petrol Sektöründeki İlk

                                                                                                Dernek: Türkiye Petrol Jeologları
                                      Sektörü İncelemesi ve
                    Maden ve Petrol İşleri
                                                                                                Derneği (TPJD) Faaliyetleri ve
                                      COVID-19 Pandemisinin Etkileri
                                                                                                Sektördeki Önemi
                    Uzaktan Eğitim Merkezi
                    (MAPUZEM)
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10