Devir/Tescil Müracaatları İçin Gerekli Belgeler ve Müracaatın Geçerli Olması İçin Sağlanması Gereken Kriterler Hakkında

 

Arama ve işletme ruhsatlarının devir/tescil müracaatları ve icradan satılan ruhsatların devir/tescil müracaatları için gerekli belgeler ile müracaatın geçerli olması için sağlanması gereken kriterler Genel Müdürlüğümüzün web sitesindeki “Ruhsat Sicil Duyuruları” bölümünde yayınlanmıştır.