Ruhsat Sahiplerinin Dikkatine (Tahakkuk)

Genel Müdürlüğümüz nezdinde yürütülen işlemlerle ilgili olarak aşağıda yer alan tahakkuk türlerinde ödeme yapılabilmesi için Genel Müdürlüğümüzün e-maden uygulaması “Talepler” başlığı altından Mali Yükümlülük Tahakkuk Talebi oluşturulması gerekmekte olup talebin yapılmasına müteakip banka nezdinde tahakkuk açılarak sms ile tahakkuk açan kişiye bilgilendirme yapılacaktır.
Bilgilerinize önemle duyurulur.

-Veri Döküm Ücreti
-İşletme Ruhsatı Talep Taban Bedeli
-İhale Şartname Bedeli
-İhale Teminatı
-İhale İstek Bedeli