Ruhsat ve İzin Sahipleri ile YTK’ların Dikkatine

Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi (e-Maden) Uygulaması kapsamında İşletme Faaliyet Raporu (İFR) beyan, düzenleme ve onaylama işlemlerinde kalitenin, hızın, şeffaflığın artırılması, süreç standardizasyonunun sağlanması, bürokrasinin azaltılarak sektör memnuniyetinin artırılması hedefleri ile ilgili hizmetler 09.04.2019 tarihi itibariyle hizmete sunulmuştur.

Mevzuat kapsamında Genel Müdürlüğümüze beyan edilmesi gereken İşletme Faaliyet Raporlarının tüm olası durumları için e-Maden Uygulaması üzerinden beyan edilmesine yönelik imkân sağlayan esnek ve çağın teknolojik gereksinimlerini karşılayan alt yapı, sektörün kullanıma açılmıştır.

Açıklanan ocak başı satış fiyatları ve ilgili hususlarına uyularak ve aşağıdaki belirtilen notların ve aşağıdaki bağlantıda yayımlanan Sıkça Sorulan Soruların (SSS) da dikkate alınması ile İFR’lerin elektronik ortamda beyan edilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

Notlar:

  1. İşletme Faaliyet Raporları ile ilgili tüm talep ve sorunlarınızı ruhsatın ve talebin durumuna uygun olmak üzere aşağıdaki mail adreslerine iletilebilirsiniz.

  2.  

  3. İFR’ler sadece elektronik ortamda ve e-Maden Uygulaması üzerinden beyan edilecektir. 2018 yılı için 01.01.2019 tarihinden itibaren kâğıt ortamında Genel Müdürlüğümüze sunulmuş olan İFR’lerin tekrar elektronik ortamda hazırlanarak beyan edilmesi gerekmektedir.

  4. İFR’lerin onaylama işlemleri elektronik imza veya mobil imza gerektirmeksizin Elektronik Onay yöntemi ile e-Maden Uygulaması üzerinden yapılacaktır.

  5. Onay rotasındaki son onay adımından sonra İFR’ler üzerinde güncelleme yapılamayacaktır. Revizyon ihtiyacı bulunan durumlarda 30 Nisan gün bitimine kadar, yeni İFR hazırlanabilecektir. Sistem üzerinde en son beyan edilen İFR dikkate alınarak, işlem yapılacaktır.

  6. İFR’ler, faaliyeti gerçekleştirenler için (ruhsat sahibi, izin sahibi, rödövans hak sahibi, muvafakat hak sahibi, faaliyeti gerçekleştiren yüklenici) işletme izinleri alınmış maden cinsleri bazında ayrı ayrı hazırlanıp, beyan edilecektir. Şöyle ki bir ruhsatta 2 adet maden cinsi (örneğin Linyit ve Kalker) ile 3 adet rödövansçı bulunsun. Bu durumda bu ruhsat için ruhsat sahibi dâhil 4 adet firma/şahıs için hem Linyit hem de Kalker için ayrı ayrı İFR düzenlemesi gerektiğinde 8 adet İFR düzenlenip, onaylanacaktır. Tek bir ruhsat veya izinle ilgili beyan edilen İFR’ler için toplamını ifade edecek şekilde tek bir devlet hakkı tahakkuku oluşturulacaktır.

 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)