Yerüstü Maden Uzmanı ve Maden Haritacılığı Uzmanı Sınavına Başvuran Adayların Dikkatine

 

25/08/2021-05/09/2021 tarihlerinde https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden başvuruları alınan “Yerüstü Maden Uzmanı” ile “Maden Haritacılığı Uzmanı” yazılı sınavına katılmaya hak kazanan adaylar belli olmuştur. Başvuru şartlarını haiz olduğu değerlendirilen adaylar yazılı sınava davet edilmiştir. Başvuruları uygun görülmeyen adayların başvuruları ise gerekçeleri ile birlikte iptal edilmiştir. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilmektedir.

 

Başvurusu kabul edilen adaylar, sınav ücreti olan 225 (İkiyüzyirmibeş) TL’yi 27/09/2021–03/10/2021 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar http://semsinav.ankara.edu.tr/ adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartı ile sistem üzerinden T.C. Ziraat Bankası Ankara Beşevler Şubesi Döner Sermaye İşletmesi ANKÜSEM hesabına yatıracaklardır.

 

Başvurusu kabul edilmeyenler, 5 (beş) iş günü içerisinde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz edebilecektir. Süresi içerisinde başvurulmayan itirazlar kabul edilmeyecektir.

  

İlanen duyurulur.