Sözleşmeli Personel Alım İlanı Hakkında Duyuru

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere; sözlü giriş sınavı sonucu toplam 20 Yeraltı Maden Uzmanı alınacaktır.

Ek-1)Duyuru Metni

Ek-2)Başvuru Formu