YTK Faaliyet Raporu ve Diğer YTK İşlemlerine Ait Duyuru

Bilindiği üzere 06/01/2020 tarihinden itibaren YTK işlemlerine ait taleplerin E-Maden portalı üzerinden bildirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
1-            03/06/2016 tarihli YTK Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin Onyedinci fıkrası ile 21 inci maddesinin altıncı fıkrası gereği her yıl Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğümüze verilmesi zorunlu belgelerin, 09/01/2020 tarihinden itibaren E-Maden Portalı üzerinden YTK Faaliyet Raporu menüsünden yüklenmesi gerekmekte olup, bu kapsamda daha önce Genel Müdürlüğümüze verilen belgelerin E-Maden üzerinden yüklenmesi gerekmektedir.
2-            Hammadde Üretim İzni müracaatlarında, henüz Erişim Numarası almadan teknik belgenin Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekliliği nedeniyle, bu alanların ilk talebine ait teknik belgeyi içeren yazı ekinde YTK Sözleşmesinin de verilmesi gerekmektedir.
3-            İlk Müracaat veya ihale yolu ile Erişim Numarası alarak ruhsatlandırma aşaması başlamış ancak henüz Sicil Numarası almamış değerlendirme sahaları için henüz ruhsat sahibi E-Maden yetkilisi atanamadığından ikinci bir duyuruya kadar YTK sözleşmesi bildirimleri dilekçe ve ekleri ile Gelen Evrak Biriminden kabul edilecektir.