YTK Uzaktan Eğitim Duyurusu

1-      YTK Eğitimi 17-22 Mart 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. 12 Mart 2021 mesai bitimine kadar kayıtlar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki eğitime dahil edilecektir.

 

2-      Kesin kayıt yapan katılımcılarına SMS yolu ile de ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

3-      Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları 22 Mart 2021 saat 24:00’a kadar erişime açık olacaktır.

4-      Sınav online olarak 23 Mart 2021 tarihinde, 12:30 ile 13:00 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir.) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde “Sınavı Bitir” e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

5-       İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

 

6-        Eğitimler sonucunda yapılacak ilk sınavda başarılı olamayan katılımcılara sınavın açıklandığı tarihten itibaren otuz gün içinde ikinci bir sınav hakkı tanınacak olup, bu sınavda da başarılı olamayanların sertifika almak için yeniden kayıt yaparak eğitim programına katılması gerekmektedir.

 

7-      Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve Eğitim Kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler veya ikinci sınav hakkını kullanmayanların, eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

8-      Sınavda başarılı olan kursiyerlere e-maden üzerinden YTK sertifikası online olarak düzenlenecektir.