YTK Sertifikası Süre Uzatımı Hakkında Bilgilendirme

  • 03/06/2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ile ilgili Yönetmelik kapsamında, 30/12/2016 tarihinden itibaren 5 yıl için düzenlenen YTK sertifikalarının süreleri 30/12/2021 tarihi itibariyle dolmaktadır. Sertifika süresi 30/12/2021 tarihinde dolacak olan tüm YTK personellerinin söz konusu tarihten önce eğitime başvuru yapmaları ve yapılacak sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir. *Basılmış olarak tarafınıza verilmiş olan YTK sertifikalarının üzerindeki tarihler geçerlidir. Bu tarihlerin dikkate alınması gerekmektedir. *

 

  • YTK Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden; Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının (240 TL) banka ödemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

 

  • Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita  teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

  • YTK Eğitimleri uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır.

 

  • Sınav online olarak https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir.) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde “Sınavı Bitir” e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

  • İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

 

  • Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve Eğitim Kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenler eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

  • Sınavda başarılı olan kursiyerlere e-maden üzerinden sınav tarihinden itibaren geçerli olacak 5 yıl süreli YTK sertifikası Makam Oluru sonrasında e-sertifika olarak düzenlenecektir.