YTK Eğitimi İçin Başvuru Duyurusu

1.     03/06/2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik” kapsamında yapılacak YTK Eğitim Programları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Uzaktan eğitim merkezi üzerinden yürütülecektir.

2.     YTK Eğitimleri için kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden;

Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talepleri alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3.     Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının (240TL) banka ödemesinin yapılması gerekmektedir. 

4.     Kayıtlar tamamladıktan sonra eğitim başlama tarihi, ders programı ve eğitim grupları ile ilgili olarak ayrıca adaylara bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda, öncelikle resmi web sayfamız üzerinden yapılan duyurularımızın ve ayrıca tarafınıza gönderilen bilgilendirme mesajlarının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir. 

5.     Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita  teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır. 

 

Ek) Başvuru Kılavuzu