YTK Eğitimi Başvurusu Duyurusu

1. 03/06/2016 tarih ve 29731 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmelik” kapsamında yapılacak YTK Eğitim Programları Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Uzaktan eğitim merkezi üzerinden yürütülecektir.

 

2. YTK Eğitimleri için kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden;

Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talepleri alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

3. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının (240TL) banka ödemesinin yapılmasına müteakip eğitim ücreti yatırma sırası dikkate alınarak eğitim grupları oluşturulacaktır.

 

4. Kayıtlar tamamladıktan sonra eğitim başlama tarihi, ders programı ve eğitim grupları ile ilgili olarak ayrıca adaylara bilgilendirme yapılacaktır. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen bilgilendirme mesajının dikkatle takip edilmesi gerekmektedir.


 

Ek) YTK Uzaktan Eğitim Başvuru Kılavuzu