E-Maden YTK İşlemleri Hakkında Duyuru

Maden Ruhsat / HÜİB Sahipleri / Rödövansçılar ile Yetkilendirilmiş Tüzel Kişilikler arasında yapılan YTK-Ruhsat sözleşmeleri ve YTK Personel işlemlerine ait aşağıda belirtilen talepler;
27/12/2019 tarihinden itibaren,

  • YTK-Ruhsat Sözleşmesi Bildirim Talebi
  • YTK-Ruhsat Sözleşmesinin Karşılıklı Sonlandırılması Talebi
  • Ruhsat Sahibinin YTK Sözleşmesini Tek Taraflı Fesih Talebi (Ruhsat Sahibinin tek taraflı olarak Noter Belgesi ile)
  • YTK’nın Ruhsat Sözleşmesini Tek Taraflı Fesih Talebi (YTK’nın tek taraflı olarak Noter Belgesi ile)
  • YTK Personeli Atama Talebi
  • YTK Personeli İstifa Talebi (YTK ile Personelin karşılıklı anlaşarak)
  • YTK’nın Personeli Azil Talebi (YTK’nın tek taraflı olarak Noter Belgesi ile)
  • YTK Personelinin İstifaname Talebi (YTK Personelinin tek taraflı olarak Noter Belgesi ile)

https://www.turkiye.gov.tr/ adresinde bulunan E-Maden Portalı üzerinden alınacak olup, 06/01/2020 tarihine kadar istenirse Gelen Evrak üzerinden fiziki belge olarak da talepler kabul edilecektir.
Bu kapsamda; Yukarıda sayılan talep girişleri E-Maden Ruhsat yetkilisi ve/veya E-Maden YTK Yetkilisi tarafından yapılacağından, YTK adına E-Maden üzerinden yukarıda sayılan işlemleri yapmaya yetkili Koordinatör veya ortaklardan 2 (iki) kişinin YTK adına tüm işlemleri yapmaya yetkili olduğuna dair Noter onaylı belge aslının 06/01/2020 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir.

06/01/2020 tarihinden itibaren yukarıda sayılan taleplerden E-Maden Portalı üzerinden yapılmayanlar işleme alınmayacaktır.