YTK Uzaktan Eğitim Duyurusu

1-    YTK Eğitimi 07-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitime kayıtlar 05 Temmuz 2021 mesai bitimine kadar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki eğitime dahil edilecektir.

 

2-    YTK Eğitimleri için kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden; Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talepleri alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile açılan tahakkuk miktarının (240TL) banka ödemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

3-    Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler İle İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; söz konusu eğitime yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita teknikerleri katılabilmektedir. Bu meslek grupları dışında yapılan talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

4-    Kesin kayıt yapan katılımcılarına SMS yolu ile de ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

5-    Eğitimler uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları 11 Temmuz 2021 saat 24:00’a kadar erişime açık olacaktır.

6-    Sınav online olarak 12 Temmuz tarihinde, 12:30 ile 13:00 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. (Google Chrome kullanılması önerilir.) Sınav dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde “Sınavı Bitir” e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavlarda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılır.

 

7-   İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılır ve eğitim kurulu tarafından değerlendirilir. Sonucu Genel Müdürlük tarafından yedi iş günü içinde kursiyere bildirilir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlük sorumlu tutulamaz.

 

8-    Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve eğitim kurulunun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenlerin, eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

9-    Sınavda başarılı olan kursiyerlere e-maden üzerinden YTK sertifikası online olarak düzenlenecektir.

 

            Uzaktan eğitim başvuru kılavuzu için tıklayınız