Mahallinde Tetkik İşlemlerinde Uygulama Birliği Sağlanması Toplantısı Yapıldı

01.08.2018 tarihinde Maden İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu’nda “Mahallinde Tetkik Esnasında Uygulama Birliği Sağlanması” konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkan V. Mustafa GÖKMEN, Denetleme Koordinatörü İbrahim Semih KAYA ve II-A Grubu Madenler Koordinatörü Serkan GÖKMEN konuyla ilgili olarak görüşlerini aktardılar.

Enerji Hammaddeleri ve Metalik Madenler Daire Başkan V. Mustafa Gökmen yaptığı konuşmada, Devlet adına yapılan mahallinde tetkiklerde tüm denetleme personelinin uyması gereken etik kurallara değindi. Yapılan denetimlerin amacının sadece mahallinde tetkikle sınırlı olmadığını, ayrıca teknik personelin uygulamalarda da yol gösterici ve bilgi aktarıcı olması gerektiğini vurguladı. Kanunlar nezdinde, maden sahalarında gerçekleştirilen üretim faaliyetlerinin kontrolünde, azami gösterilen dikkatin ne kadar önem arz ettiğini belirtti.


Denetleme Koordinatörü İbrahim Semih Kaya konuşmasında; mahallinde tetkik heyetlerinin ruhsat sahalarında denetime gitmeden önce ve yapılan denetim sonrasında dikkat etmesi gereken hususları aktardı. Yapılan denetim öncesinde, ruhsat sahası ile ilgili olarak ne kadar çok bilgi edinilirse, tetkik esnasında ve rapor oluşturulması aşamasında o kadar çok fayda görüleceğini ifade etti.

 

Agrega Daire Başkanlığı, II-A Grubu Madenler Koordinatörü Serkan Gökmen, kalker ocaklarında gerçekleştirilen denetimler sırasında 3213 sayılı Maden Kanunu çerçevesinde dikkat edilmesi gereken hususları ve tetkik sonrasında oluşturulan heyet raporlarında hangi konulara özellikle açıklık getirilmesi gerektiğini aktardı. Gökmen konuşmasının devamında, ruhsat sahaları ile ilgili yürütmekte oldukları işlemlerde zaman kaybı yaşanmaması için denetim heyetlerince özellikle idari yaptırım gerektiren konuların detaylandırılması gerektiğini belirtti.

  

 

 

Haberin fotoğrafları: