1. 21/09/2017 tarih ve 30187 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği?nin 126. maddesi kapsamında yapılacak Daimi Nezaretçi Eğitim Programları, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden yürütülmektedir. Söz konusu eğitime yalnızca Maden Mühendisliği bölümü mezunları katılabilmektedir.

 

  1. Daimi Nezaretçi Eğitimleri için kayıtlar, https://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden Eğitim > Eğitim Başvurusu  menüsü altından alınacak olup söz konusu portal üzerinden yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru aşamalarına ilişkin detaylar ekteki kılavuzda yer almaktadır.

 

  1. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsünden yapılan talep sonrası,  otomatik açılan başvuru bedelinin ( 320 TL) E-tahsilat hesabına ödemesinin yapılması gerekmektedir. 

 

Ödeme işlemlerine ilişkin detaylı bilgi aşağıdaki linkte yer almaktadır. E-Tahsilat Duyuru

 

  1. Daimi Nezaretçi Eğitimi 10-14 Aralık 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecektir. Başvurular

08 Aralık 2021 mesai bitimine kadar açık olacaktır. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular bir sonraki eğitime dahil edilecektir.

 

  1. Eğitimler, uzaktan eğitim şeklinde verilecektir. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır. Her derse ait videoların izlenmesi gerekmektedir. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır. Ders kayıtları sınav gününe kadar günün her saati erişime açık olacaktır.

 

  1. Sınav online olarak 15 Aralık 2021 tarihinde, 12:30 ile 13:00 saatleri arasında  https://mapuzem.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır. Söz konusu sınava internet alt yapısının iyi olduğu bir ortamdan ve bilgisayardan girilmesi sınav esnasında sorun yaşanmaması açısından büyük önem arz etmektedir. Bağlantı için Google Chrome uygulamasının kullanılması önerilmektedir. Sınav; dört seçenekli çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 30 dakikadır. Her soru 5 puan değerindedir. Sınav bittiğinde ?Sınavı Bitir?e tıklandığında sınav sonlanmış olacaktır. Sınavda yüz puan üzerinden 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
  2. İtirazlar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde Genel Müdürlüğümüze elden veya posta yolu ile yazılı olarak yapılacak ve Eğitim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. İtiraz sonucu, Genel Müdürlüğümüz tarafından 7 (yedi) iş günü içinde kursiyere bildirilecektir. Postadaki gecikmelerden Genel Müdürlüğümüz sorumlu değildir.
  3.  Sınava katılamama durumunda, kursiyerin geçerli bir mazeret sunması (sağlık raporu vb.) ve Eğitim Kurulu?nun bu mazereti uygun görmesi halinde, tekrar sınava girme hakkı verilebilecektir. Bu madde kapsamında geçerli bir mazereti olmaksızın sınava girmeyenlerin eğitim programlarına katılmak için yeniden ücret ödeyerek kayıt yaptırması gerekmektedir.

 

  1. Sınavda 60 puan ve üzerinde alan adaylar tarafından uygulama formunun doldurulması gerekmektedir. Daimi nezaretçi sertifikası ile ilgili olarak, Maden Yönetmeliği?nin 126. maddesinin 2. fıkrasında; ?Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilir.? hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereği, açık işletme yöntemiyle çalışan herhangi bir maden ocağına tarafınızca başvuru yapılması ve ?Daimi Nezaretçi Uygulama Formunda? yer alan alanların sahada bir gün için yaptığınız gözlemlerinize dayanılarak sizin tarafınızdan doldurulması gerekmektedir. Söz konusu form; htttps://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan E-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden ?Eğitim> Daimi Nezaretçi Uygulama Eğitim Formu> Yeni Form Doldur? menüsü altında yer alan bilgilerin doldurulması, taahhütnamenin onaylanarak ?form oluştur? düğmesine tıklanmasından sonra oluşmaktadır. ?Form oluştur? tıklandıktan sonra oluşan form sahanın gerçek daimi nezaretçisi tarafından onaylandığında Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Uygulama formunun uygun bulunması halinde sertifikanız online olarak düzenlenecek ve E-Maden sayfanızdan görüntülenecektir.

 

  1. Sınavda başarılı olarak uygulamalı eğitimini tamamlayan ve uygun bulunan kursiyerlere e-maden üzerinden daimi nezaretçi sertifikası düzenlenecektir. Uygulama formunu doldurmayan adayların sertifikaları, sınavda başarılı olsalar dahi düzenlenmeyecektir.

 

Bilgilerinize sunulur.


Dosyalar

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2022