Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, tarafından kapsam dâhilinde üretilen, işlenen her formattaki bilginin BGYS gereksinimleri çerçevesinde güvenliğinin sağlanması, bilgi varlıklarımıza yönelik kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdidin belirlenmesi ve bu tehditlerin oluşturabileceği risklerin yönetilebilmesi amacıyla;

  • Kurumsal ve kişiye özel bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumayı,
  • Yasal düzenlemelere, mevzuat hükümlerine ve sözleşmelere uygun şekilde; hatasız, mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmet sunulmasını,
  • Bilgi varlıklarımızı tehdit edebilecek riskleri belirleyip olasılıklarını mümkün olabildiğinde düşük seviyede tutmayı,
  • Personelimizi, bilgi güvenliği anlamında farkındalığını artırmak amacıyla eğitimler, broşürler vs. faaliyetler geliştirmeyi,
  • Bilgi teknolojileri alanında meydana gelen gelişmelere uyum sağlamak amacıyla dinamik bir yapı oluşturmak ve otoriteler ile iletişimi güçlendirmeyi,
  • Tabi olduğumuz mevzuat, yasa ve yönetmeliklere uyumluluğun, paydaşlar ile yapılan sözleşmelere uygunluğun sağlanmasını,
  • Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın desteği ile bilgi güvenliği farkındalık ve yetkinliklerin artırılmasını, bilgi güvenliği kültürünün içselleştirilmesi sağlamayı,
  • Bilgi güvenliğini sağlamak için gereken yönetsel ve teknolojik önlemleri almayı ve sürekliliğini sağlamayı,

Taahhüt eder.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024