KONU PDF
2021-2022 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı pdf
2023-2024 yılı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı pdf 

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024