Maden ve Petrol İşleri olarak;

Vizyonumuz;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hüküm ve tasarrufu altında olan maden ve petrol kaynaklarının milli menfaatlere uygun olarak aranmasını, işletilmesini, geliştirilmesini, üretilmesini, kaynakların ülke yararına kullanılmasını sağlamak
  • Ülkemiz tabii kaynaklarının verimli ve çevreye duyarlı bir şekilde değerlendirilmesi için bilimsel, teknik ve idari çalışmalar yapmak, düzenlemek, desteklemek, koordine etmek ve denetlemek.

Misyonumuz;

  • Ülkemiz için petrol ve doğalgaz ile maden kaynaklarında güvenli bir gelecek oluşturmak.

Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024