Maden ve Petrol İşleri Uzaktan Eğitim Merkezi (MAPUZEM)

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde öğrencinin ve eğitmenin herhangi bir yere gelme zorunluluğu olmaksızın mevcut var olan bilgisayar teknolojileri kullanılarak, tamamen sanal ortamda canlı, video görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği çağdaş ve yenilikçi bir eğitim sistemidir.


Uzaktan Eğitimin Avantajlarından bahsedecek olursak;

  • Yer ve zamandan bağımsız olarak yapılabilmektedir,
  • Sağlık sorunları sebebiyle fiziksel derslere katılma imkanı olmayan kişilere eğitim alma imkanı vermektedir,
  • Uzaktan eğitimde ders kaçırma yoktur,
  • Yüksek maliyetler yoktur.


Uzaktan Eğitimin Dezavantajları nelerdir?

  • İletişim teknolojilerine bağımlı olma,
  • Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin sağlıklı bir şekilde dersleri işleyebilmesi, materyallerden yararlanabilmesi ve sınavı olmaları internet bağlantısının kalitesiyle doğru orantılıdır.
  • Öğrencilerin sosyalleşmelerinin engellemesi,
  • Kendi kendine çalışma alışkanlığı olmayan ve bu yeteneğini geliştirmemiş bireyler için planlama zorluğu yaşanmaktadır.


Genel Müdürlüğümüz bünyesinde 2017 yılından bu yana daimi nezaretçilik ve yetkilendirilmiş tüzel kişilik eğitimleri düzenlenmektedir. Söz konusu eğitimler Maden Yönetmeliğinin 126. Maddesine ve Yetkilendirilmiş Tüzel kişilik ile ilgili yönetmelik esas alınarak yapılmaktadır. Eğitim Koordinatörlüğü, 08.04.2020 tarih 31093 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2020/58 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Sektör İzleme ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı altına alınmış olup, bu tarihten sonra Daimi Nezaretçi ve YTK Eğitimleri uzaktan eğitim portalı (https://mapuzem.mapeg.gov.tr) üzerinden düzenlenmeye başlamıştır. Tüm eğitim süreci, kayıt aşamasından, sınav ve sertifika düzenlenmesine kadar online olarak sürdürülmektedir.


Daimi Nezaretçi ve YTK Eğitimleri için kayıtlar https://www.turkiye.gov.tr//  adresinde bulunan e-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden  Eğitim > Eğitim Başvurusu  menüsü altından alınmaktadır. Eğitim > Eğitim Başvurusu menüsü altından talep ile otomatik açılan tahakkuk miktarının ( Daimi Nezaretçi için 436 TL ve YTK için 320 TL) ödemesinin yapılmasına müteakip kesin kayıt yapılmaktadır. Söz konusu başvuru süreçleri ile ilgili bilgilendirmeler resmi web sayfamız olan www.mapeg.gov.tr adresi üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca kesin kayıt yaptıran adaylara eğitime başlama ve sınav tarihleri ile ilgili olarak sms aracılığıyla da ayrıca bilgilendirme yapılmaktadır.

Özellikle, işletmelerin teknik ve emniyet yönünden nezaretini yapan sorumlu ve yetkili olacak maden mühendislerine yani daimi nezaretçilere çok fazla sorumluluk düşmektedir. Bu nedenle mezuniyet sonrası daimi nezaretçilik sertifikası almak isteyen adayların 23 dersten oluşan ders programının tamamını izlemeleri ve eğitim sonunda yapılan sınavdan başarılı olmaları gerekmektedir. Sınavlar çoktan seçmeli testlerden ve 20 sorudan oluşmaktadır. Ders içerikleri video şeklinde hazırlanmıştır ve günün her saati erişime açıktır. İzlenme kayıtları Genel Müdürlüğümüz tarafından tutulmaktadır.

Sınavda başarılı olan adayların, Maden Yönetmeliğinin 126. Maddesinin 2. Fıkrasında Eğitim, teorik ve uygulamalı olarak verilir. hükmü gereği, açık işletme yöntemiyle çalışan herhangi bir maden ocağında  Daimi Nezaretçi Uygulama Formunu doldurmaları gerekmektedir. Söz konusu form; htttps://www.turkiye.gov.tr// adresinde bulunan E-Maden (Elektronik Madencilik İşlemleri Yönetim Bilgi Sistemi) uygulaması üzerinden Eğitim> Daimi Nezaretçi Uygulama Eğitim Formu> Yeni Form Doldur menüsü altında yer alan bilgilerin doldurulması, taahhütnamenin onaylanarak form oluştur  düğmesine tıklanmasından sonra oluşmaktadır. Form oluştur tıklandıktan sonra oluşan form sahanın gerçek daimi nezaretçisi tarafından onaylandığında Genel Müdürlüğümüze ulaşmaktadır. Uygulama formunun uygun bulunması halinde söz konusu kişinin sertifikası online olarak düzenlenmekte ve E-Maden sayfasından online olarak indirilebilmektedir. 


Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK), Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından yetkilendirilerek, Maden Kanunu kapsamında MAPEG'e verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamaya yetkili kılınmış, ilgili yönetmelik kapsamında faaliyetlerini yürütecek tüzel bir kurumdur. İlgili Yönetmeliğin 5. maddesine göre; YTK eğitimine yalnızca maden, jeoloji, harita ve kadastro, hidrojeoloji, çevre, jeofizik, cevher hazırlama, metalürji, ziraat, orman, elektrik ve makine mühendisleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat bölümleri mezunları ile maden ve harita  teknikerleri katılabilmektedir. YTK sertifikası almak isteyen adaylar ağırlıklı olarak Genel Müdürlüğümüz uygulamalarının yer aldığı 17 ders videosunu izleyerek, eğitim sonunda yapılan sınavdan başarılı olmaları halinde sertifikalarını E-Maden sayfası üzerinden online olarak indirebilmektedirler.


Uzaktan eğitim zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın yüz yüze eğitime alternatif olarak doğan ve günümüzde teknolojinin de entegre edildiği eğitim sistemidir. Eğitimde yaşanan aksaklıklara bir çözüm olarak birçok ülkede devlet tarafından desteklenen uzaktan eğitim modelinin gelecekte, eğitimdeki masrafları azaltmak, yaşam boyu eğitim, eğitimde fırsat eşitliği gibi amaçlarla daha yaygın kullanılacağı düşünülmektedir.Her Hakkı Saklıdır , © MAPEG 2024