MİGEM'de İSG

MİGEM İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

İş Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmaları (İSG)  kapsamında öncelikli olarak İSG Kurulu oluşturularak İSG uzmanı ve çalışan temsilcisi ataması gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı yöntemi ile İşyeri Hekimi’nin görevlendirmesinin ardından,  Kurul üye eğitimleri ve kurum personelinin temel iş güvenliği eğitimi tamamlanarak katılım belgeleri düzenlenmiştir. Bu süreç içerisinde İşyeri yönergesi hazırlanmıştır. “Acil Durum Eylem Planı” hazırlanmış sonrasında yangın, ilkyardım, koruma ve kurtarma ekiplerinin eğitimleri tamamlanarak katılım belgesi düzenlenmiştir.   
Maden İşleri Genel Müdürlüğü yerleşkesi içinde yapılan İSG kapsamında aşağıdaki faaliyetler

 • Merdivenlere kaydırmaz bantlar yapılması,
 • Acil kaçış yön levhaları tamamlanması,
 • Otopark çıkışlarına dış bükey aynalar yerleştirilmesi,
 • Bahçede tehlike arz eden ve kuruyan ağaçların kesilmesi,
 • Acil toplanma alanlarının düzenlenmesi,
 • Otoparklar için tekerlekli yangın tüpleri alınarak yangın tüplerinin periyodik kontrollerinin sağlanması,
 • Yangın tatbikatının yapılması,
 • Risk değerlendirme ekibi oluşturularak risk analizinin hazırlanması,
 • Yeraltı Maden Uzmanlarına İlk Yardım ve Temel İş Güvenliği eğitimlerinin verilmesi,
 • İşyeri Hekimi tarafından çalışan personelin periyodik muayenelerinin yapılması,  
 • İlk Yardım ekiplerinin eğitimlerinin ve sertifikasyonlarının tamamlanması,
 • D blok zemin kat ve bodrum kat arasına düşmeyi önleyecek korkulukların yapılması,
 • Bahçe içinde gerekli yerlere hız levhalarının asılması şeklindedir.

Ayrıca, Maden İşleri Genel Müdürlüğü İSG ile ilgili konularda kurum dışında temsil edilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda;

 • Fiziksel Çevrenin Geliştirilmesi Hava Kalitesinin İyileştirilmesi Çalışma Komisyon Toplantısı,
 • Gayrisıhhi Müesseselerin etkilerinin azaltılması çalışma komisyon toplantısı,
 • Orta Doğu Amme İdaresi tarafından düzenlenen «Maden Kazalarının önlenmesi»  Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP) Alt Çalıştayı,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlenen «Kamuda İSG Uygulamaları» semineri,
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ana Odak Madencilik Sektörü Olmak Üzere İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Projesi" kapsamında paydaş toplantısı, gibi seminer, çalıştay ve toplantılara katılım sağlanmıştır.

İSG kurulu olarak 2018 yılında

 • Kuruma yeni başlayacak ve kurum dışından gelecek olan personele temel iş güvenliği eğitimi,
 • İlk Yardım Eğitimi geçerlilik süresi dolan personele, ilk yardım tekâmül eğitimi,
 • Mutfak, Çay Ocağı ve Kantin personeline hijyen eğitimi verilmesi planlanmıştır.