15 Mart 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30361

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Adalet Bakanlığından:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı PTT A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Adalet Bakanlığından:

Bingöl Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/57 Esas, 2005/108 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2360/1-1

—————

Şuhut Sulh Hukuk Mahkemesinin 1981/296 Esas, 1982/98 Karar dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.

2359/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A. O. N49-d1, d2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2348/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N48-c2, c3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2349/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. G18-a1, a2, a3 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2350/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. G17-b1, b2, b4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2351/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. G18-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 02.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2352/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_1.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_2.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_3.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_4.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_5.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_6.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ŞABLON_Sayfa_7.jpg


KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR

Üniversitemize 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıdaki tabloda belirtilen Fakülte bünyesine tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların, dilekçeleri ile birlikte 4 adet vesikalık fotoğraf, YÖK formatlı güncel özgeçmişi, nüfus cüzdanı sureti, vukuatlı nüfus kayıt örneği, askerlik durumunu gösteren belge örneği, Yabancı Dil Sınav Belgesi, Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Yüksek Lisans Belgesinin Onaylı örneği, Doktora Belgesinin Onaylı örneği, Doçentlik Belgesi (Doçent ve Profesör İçin), Profesörlük Belgesi (Profesör İçin), yurtdışı mezuniyeti için denklik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınları, verdiği dersleri ve yönettiği doktora çalışmalarını kapsayan Doçent için dört (4), Profesör için altı (6) takım dosya ile Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü’ne başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvurular şahsen veya posta yolu ile KTO Karatay Üniversitesi İnsan Kaynakları Koordinatörlüğü Akabe Mah. Alaaddin Kap Cad. No: 130 Karatay/KONYA adresine yapılacaktır. Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur.

İlk Başvuru Tarihi         : 15.03.2018

Son Başvuru Tarihi       : 30.03.2018

 

Birim

Bölüm/Alan

Unvanı

Sayısı

Aranan Şartlar

Tıp Fakültesi

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /

Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Ortopedi ve Travmatoloji alanında uzmanlığını almış olmak. Spinal kord alt ekstremide yaralanma ve tedavileri, diz ve kalça artroplastisi alanında çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /

Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Genel Cerrahi alanında uzmanlığını almış olmak. Laparoskopik Cerrahi ve uygulamaları alanında çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü /

Üroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr.

1

Tıp Fakültesi mezunu olmak. Üroloji alanında uzmanlığını almış olmak. Prostat Hiperplazisi Üroonkoloji, Endoüroloji alanında çalışmaları olmak.

2198/1-1


Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları, 5772 sayılı Kanun uyarınca Altınbaş Üniversitesi tarafından belirlenen “Atama-Terfi Kriterleri’ni ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmişin doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği,

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği,

• Nüfus cüzdanı fotokopisi,

• 2 adet vesikalık fotoğraf,

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte

Bölüm/Anabilim

Dalı

Unvan

Kadro

Sayısı

Özel Şart

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Türk dış politikası ve enerji politikaları alanlarında çalışmaları olmak

Uluslararası İlişkiler

Doçent

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Uluslararası İlişkiler alanında doçentlik belgesine sahip olmak.

Hukuk

Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

Medeni Usul Hukuku, İcra-İflas Hukuku alanında doktora yapmış olmak.

Milletlerarası Hukuk

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

Milletlerarası Hukuk alanında doktora veya bilimsel çalışmalar yapmış olmak.

Tıp

Tıbbi Patoloji

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Uzmanlığını ve/veya Doçentliğini Patoloji alanında almış olmak

Tıbbi Biyoloji / Tıbbi Genetik

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıbbi Biyoloji alanında doktora yapmış olmak.

Tıbbi İstatistik

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp Fakültelerinde biyoistatistik derslerini vermiş olmak ve bu konuda yayınlar yapmış olmak.

Tıp Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp Eğitimi doktora programını tamamlamış olmak ve Tıp Eğitimi anabilim dalında tam zamanlı çalışma deneyimine sahip olmak, doçentliğini Tıp Eğitimi alanında almış olmak. 

Tıp Tarihi ve Etik

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Tıp fakültesi mezunu olmak ve doçentliğini Tıp tarihi ve Etik alanında almış olmak.

Halk Sağlığı

Profesör

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Doçentliğini Halk Sağlığı alanında almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans ve doktorasını yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Gastronomi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans veya doktorasını Gastronomi veya gıda ile bağlantılı alanlarda yapmış olmak.

Uygulamalı Bilimler

Sağlık Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Sağlık Yönetimi veya sağlık alanında yapmış olmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

Doçent

1

Finans alanında doktora yapmış olmak ve finansal analiz veya risk analizi konularında uzmanlaşmış olmak.

Güzel Sanatlar ve Tasarım

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

Doktor Öğretim Üyesi/ Doçent/Profesör

1

Mimarlık veya İç Mimarlık alanlarında doktora yapmış olmak veya doçentlik unvanına sahip olmak.

Diş Hekimliği

Endodonti

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Çocuk Diş Hekimliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Eczacılık

Farmakoloji

Doktor Öğretim Üyesi

1

Farmakoloji alanında doktora yapmış olmak, Diyabet ve Yara konularında çalışmış olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri

Bilgisayar Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

4

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Bilgisayar, Yazılım, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik, Elektronik Haberleşme Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

ENTAS, Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Makine Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Makine Mühendisliği mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

İç Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

İç Mimarlık/Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Mimarlık

Doktor Öğretim Üyesi

2

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Mimarlık, İç Mimarlık mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

Temel Bilimler

Doktor Öğretim Üyesi

1

YÖK tarafından kabul edilen İngilizce dil sınavlarının birinden en az 80 puan almış olmak.

Temel Bilimler mezunu olmak ve ilgili alanda doktora yapmış olmak.

2406/1-1


Aktif Yatırım Bankası Anonim Şirketinden:

AKTİF YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİNE AİT BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RESMİ GAZETE’NİN BASILI NÜSHASINDA YAYIMLANMIŞTIR.

EKLERİ GÖRMEK İÇİN

TIKLAYINIZ