18 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30364

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGAT

Adı Soyadı/Unvan

TC Kimlik No/ Vergi No/ Pasaport No

Firmanın Faaliyet Gösterdiği İl

Ceza Kararı Tarih/Sayısı

Ceza Kararı Tutarı

ORİJİN TELEKOMÜNÜKASYON TAAH. ELEK. ELEKT. İNŞ. DAN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

6470327877

ANKARA

04.01.2018/17060200CK003284

2.211,06 TL

GENERALMED TIBBİ CİHAZ MAK. SAN. TİC. A.Ş.

3940464769

ANKARA

04.01.2018/17060200CK003256

2.489,01 TL

 

Yukarıda adı yazılı firma hakkında 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 241/1. maddesine göre düzenlenen para cezası kararının, yükümlüsüne tebliğ edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun "İlanen Tebligat" başlıklı 28. maddesine ve Tebligat Kanunu'nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik'in 48/3 maddesine istinaden;

1 - Son ilan tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonra tebliğin yapılmış sayılacağı,

2 - Söz konusu ceza tutarının tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde ödenmesi gerektiği,

3 - Bu süre içerisinde ödenmesi durumunda 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 17/6 maddesi uyarınca 1/4 oranında indirim uygulanacağı,

4 - 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K.'nun 48. maddesi ve 2 Seri No.lu Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliğ uyarınca tecil ve taksitlendirme yapılabileceği,

5 - Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği hükümleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde uzlaşma talep hakkının bulunduğu,

6 - 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi çerçevesince itiraz hakkı bulunduğu,

7 - Söz konusu ceza tutarının ödenmemesi halinde ise 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K. hükümlerine göre cebren tahsili cihetine gidileceği hususları ilan olunur.

2456/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 14.03.2018     Karar No: 7114

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Park Place Petrol Arama ve Üretim A.Ş.

• MERKEZİ ve

TEBLİGAT ADRESİ               :  Turan Güneş Bulvarı Park Oran Ofis Plaza 187-Y     Kat: 16 Daire: 54    06450, Oran, Çankaya/Ankara

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Park Place Energy Turkey Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                :  PO BOX 309 Ugland House, Grand Cayman KYI-1104 Cayman Island

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Turan Güneş Bulvarı Park Oran Ofis Plaza 187-Y     Kat: 16 Daire: 54    06450, Oran, Çankaya/Ankara

PETROL HAKKININ MAHİYETİ:

Park Place Petrol Arama ve Üretim A.Ş.’nin Türkiye Petrolleri A.O. ve Park Place Energy Turkey Ltd. ile müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-PPE-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatındaki % 26,75 hissesinin tamamının Park Place Energy Turkey Limited’e devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ     :  24.01.2018

KARAR:

Park Place Petrol Arama ve Üretim A.Ş.’nin (%26,75), Türkiye Petrolleri A.O. (%51) ve Park Place Energy Turkey Ltd. (%22,25) ile Düzce ili karasuları içerisinde, müştereken sahip olduğu ARİ/TPO-PPE-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatındaki %26,75 hissesinin tamamını Park Place Energy Turkey Ltd.’e devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen ruhsattaki %26,75 hissenin tamamını bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 07.03.2018 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

ARİ/TPO-PPE-PPP/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatında Park Place Petrol Arama ve Üretim A.Ş.’nin sahip bulunduğu % 26,75 hissenin tamamının Park Place Energy Turkey Ltd.’e bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, ARİ/TPO-PPE/4877 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsatındaki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Türkiye Petrolleri A.O.’nun %51, Park Place Energy Turkey Ltdnin %49 şeklinde olacaktır.

2463/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.03.2018     Karar No: 7110

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Adıyaman-Kahta K.yolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Ara. Üre. Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Söğütözü Cad. No. 23 Söğütözü  06520, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  05.06.2017, 14.06.2017, 19.06.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  24.693 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M45-a3, a4

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 24.693 hektarlık M45-a3, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2464/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.03.2018     Karar No: 7109

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  N.V. Turkse Perenco

• MERKEZ ADRESİ             :  Herikerbergweg 238, Luna ArenA, 1101 CM Amsterdam Zuidoost HOLLANDA

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Mahatma Gandi Cad. No. 97 Gaziosmanpaşa 06700, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  07.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  24.693 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                  :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI         :  M45-a3, a4

KARAR:

N.V.Turkse Perenco’nun Diyarbakır ilinde 24.693 hektarlık M45-a3, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2465/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.03.2018      Karar No: 7112

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Aladdin Middle East Ltd.

• MERKEZ ADRESİ                :  100 N. Broadway, Suite 500, Wichita, Kansas  67202 U.S.A.

• TEBLİGAT ADRESİ             :  İran Caddesi, Karum İş Merkezi, F Blok, No: 21/394, 06680 Kavaklıdere, Çankaya, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  30.03.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  24.693 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M45-a3, a4

KARAR:

Aladdin Middle East Ltdnin Diyarbakır ilinde 24.693 hektarlık M45-a3, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2466/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 13.03.2018      Karar No: 7111

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                 :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ                :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli, İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ             :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510, Söğütözü, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ          :  09.05.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                               :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                      :  24.693 hektar

• BÖLGESİ                               :  Kara

• KAPSADIĞI İL                     :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI            :  M45-a3, a4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 24.693 hektarlık M45-a3, a4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2467/1-1


Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda anabilim/anasanat dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, başvurularını 19 Mart - 02 Nisan 2018 tarihleri arasında aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda yapmaları gerekmekte olup, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvurular kadronun ilan edildiği birime, Profesör ve Doçent kadrolarına başvurular ise Rektörlüğümüze (Yazı İşleri Müdürlüğüne) yapılacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına DEVAMLI STATܒye göre atama yapılacaktır.

Ataması yapılacak olanlar, 5 (beş) yıl süre ile (kurum dışında eğitim-öğretim ve araştırma etkinlikleri hariç) gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmayacaklarını yazılı olarak beyan eder ve yazılı beyanlarının ekinde halihazırda gelir getirici herhangi bir mesleki etkinlikte bulunmadıklarını teyit eden resmî belgeleri sunarlar.

Adayların, Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilmiş ve Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış kriterlere (http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri) uymaları gerekmektedir.

Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlere başvuran adayların tamamı açıklamalarda yer alan (1) no’lu maddedeki ifadeye tabi olacaklardır.

Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

Hacettepe Üniversitesi Atama Kriterlerini karşılamış olmak, kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup, kadroya atanma hakkı sağlamaz. Adayların, kadroya atanmayı engelleyici herhangi bir ceza almamış olmaları gerekir.

Sahip olunan unvanın altındaki kadroya başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan edilen kadrolara başvuran adayların;

Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin Doktor Öğretim Üyesi için 8. Doçentler için 14. ve Profesörler için ise 17. maddelerinde istenilen koşullar ile birlikte, yayın dosyalarına nüfus cüzdanı fotokopisi, diplomalar, doktora ve doçentlik belgeleri, kriterleri sağladığına dair belge, yabancı dil belgesi, varsa Eğiticilerin Eğitimi Belgesi (Üniversitemiz Rektörlüğünce ilan edilen öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adayların; Üniversitemiz veya diğer Üniversiteler tarafından verilen “Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi”ne sahip olmaları gerekir. Üniversite dışı kurumlardan alınan Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgeleri, Rektörlüğümüze bağlı Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi tarafından onaylanması halinde geçerli olarak kabul edilecektir. Eğiticilerin Eğitimi Katılım Belgesi olmayan adaylar ilan tarihini takiben başvuru sürecinde Üniversitemiz tarafından düzenlenecek olan Eğiticilerin Eğitimi Uzaktan Eğitim Programı kapsamında bu belgeyi alabilirler), özgeçmiş formu, akademik etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesini eklemeleri gerekmektedir. Özgeçmiş formu, Akademik Etkinlik puan formu ve kontrol çizelgesi http://www.hacettepe.edu.tr/akademik/atama-kriterleri Web adresinden temin edilebilir.

Adayların, Profesör kadrosu başvurusu için 6, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadro başvuruları için 4 kopya olarak hazırlayacakları yayın dosyalarını bu amaca uygun bir kutu içerisinde dilekçe ekinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Adaylar ayrıca, başvuru dosyası oluşturmak üzere, yukarıda belirtilen belgelerin ek birer kopyası ile birlikte 2 adet vesikalık fotoğraf ve yayın dosyalarını USB belleğe yükleyerek teslim edeceklerdir.

Posta ile başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan olunur.

 

FAKÜLTE/ENSTİTÜ ANABİLİM/ANASANAT DALLARI

KADRO UNVANI

KADRO SAYISI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Protetik Diş Tedavisi

Profesör (2)

1

ECZACILIK FAKÜLTESİ

Farmasötik Mikrobiyoloji

Doktor Öğretim Üyesi (3)

1

Farmasötik Teknoloji

Doktor Öğretim Üyesi (4)

1

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Doktor Öğretim Üyesi (5)

1

Sosyal Psikoloji

Doktor Öğretim Üyesi (6)

1

Yeni Türk Edebiyatı

Doktor Öğretim Üyesi (7)

1

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Fizik Eğitimi

Profesör (8)

1

Türkçe Eğitimi

Profesör (9)

1

Fen Bilgisi Eğitimi

Doçent (10)

1

İngiliz Dili Eğitimi

Doktor Öğretim Üyesi (1) (11)

1

FEN FAKÜLTESİ

Biyokimya

Profesör (12)

1

Fonksiyonlar Teorisi ve Fonksiyonel Analiz

Doktor Öğretim Üyesi (13)

1

GÜZEL SANATLER FAKÜLTESİ

Grafik

Doktor Öğretim Üyesi (14)

1

HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları Hemşireliği

Profesör (1) (15)

1

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat Politikası

Profesör (İngilizce) (1) (16)

1

Siyaset ve Sosyal Bilimler

Profesör (1) (17)

1

Pazarlama

Doçent (1) (18)

1

Pazarlama

Doktor Öğretim Üyesi (1) (19)

1

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Medya Çalışmaları

Doktor Öğretim Üyesi (20)

1

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Konstrüksiyon ve İmalat

Profesör (1) (21)

1

Fotogrametri

Doçent (1) (22)

1

Hidrolik

Doçent (1) (23)

1

Endüstri Mühendisliği

Doktor Öğretim Üyesi (1) (24)

1

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Profesör (25)

2

Toplu Beslenme Sistemleri

Doktor Öğretim Üyesi (26)

1

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Egzersizde Beslenme ve Metabolizma

Doçent (27)

1

TIP FAKÜLTESİ

İç Hastalıkları

Profesör (İngilizce) (1)(28)

1

Biyoistatistik

Doçent (Türkçe) (1)(29)

1

Biyofizik

Doçent (Türkçe) (1)(30)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(31)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(32)

1

İç Hastalıkları

Doçent (Türkçe) (1)(33)

1

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent (Türkçe) (1)(34)

1

Histoloji ve Embriyoloji

Doktor Öğretim Üyesi (Türkçe) (1)(35)

1

Radyasyon Onkolojisi

Doktor Öğretim Üyesi (Türkçe) (1)(36)

1

NÖROLOJİK BİLİMLER VE PSİKİYATRİ ENSTİTÜSÜ

 

Doktor Öğretim Üyesi (37)

1

ANKARA SANAYİ ODASI 1. OSB MYO

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Doçent (38)

1

 

AÇIKLAMALAR

1 - Üniversitemizde eğitimlerini %30 veya %100 yabancı dilde yapan birimlerdeki kadrolara başvuran adayların ilgili birimlere atanması için yabancı dilde ders verme sınavını başarmış olmaları şarttır. Bu sınavlar, ilanı takiben Rektörlüğümüz tarafından organize edilecektir. Üniversitemizde bulunan programların eğitim diline http://www.hacettepe.edu.tr/ akademik/atama/ prgegitimdililistesi.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

2 - Diş dokularının renk ve mekanik özellikleri ile ilgili alanlarda çalışmalar yapmış olmak.

3 - Tıbbi Mikrobiyoloji alanında Doktora derecesine sahip olmak, insan mikrobiyotası alanında çalışmalar yapmış olmak.

4 - Biyofarmasötik ve Farmakokinetik alanında Doktora derecesine sahip olmak ve Eczacı olmak.

5 - Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

6 - Sosyal Psikoloji alanında Yüksek Lisans ve Doktora derecelerine sahip olmak.

7 - İkinci Meşrutiyet Dönemi Türk Edebiyatı alanında çalışmalar yapmış olmak.

8 - Doçent unvanını Fizik Eğitimi alanında almış olmak, modern fizik kavramları ve zihinsel modeller alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

9 - Doçent unvanını Yeni Türk Edebiyatı alanında almış olmak, anlatıbilim alanında çalışmalar yapmış olmak.

10 - Doçent unvanını Fen Bilgisi Eğitimi alanında almış olmak, iklim değişikliği ve eğitimi alanında çalışmalar yapmış olmak.

11 - Çevrimiçi ortamlarda dil öğrenimi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

12 - Doçent unvanını Biyokimya alanında almış olmak, afinite etkileşimleri alanında çalışmalar yapmış olmak.

13 - Robin koşullu diferansiyel denklemler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

14 - Grafik tasarımı, multimedya ve 3D animasyon alanlarında çalışmalar yapmış olmak.

15 - Geriatri alanında çalışmalar yapmış olmak.

16 - İktisat alanında Doktora derecesine sahip olmak.

17 - Siyaset Bilimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

18 - Pazarlama konusunda Doktora tezi yazmış olmak. Doçent unvanını Pazarlama Bilim Dalından almış olmak.

19 - Pazarlama alanında Yüksek Lisans derecesine sahip olmak, pazarlama konusunda Doktora tezi yazmış olmak.

20 - Gazetecilik alanında Doktora derecesine sahip olmak, iletişim felsefesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

21 - Malzeme, malzeme seçimi ve imalat alanında çalışmalar yapmış olmak.

22 - Uzaktan algılama ve fotogrametri alanında çalışmalar yapmış olmak.

23 - Akifer parametrelerinin belirlenmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

24 - Üretim sistemlerinde performans ölçümü konusunda çalışmalar yapmış olmak.

25 - Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisans derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında almış olmak.

26 - Beslenme ve Diyetetik alanında Lisans ve Doktora derecesine sahip olmak.

27 - Doçent unvanını Spor Bilimleri Temel Alanından almış olmak, egzersiz ve sporda beslenme alanında çalışmalar yapmış olmak.

28 - Romatoloji yan dal uzmanı olmak ve vaskülitler konusunda çalışmalar yapmış olmak.

29 - Biyoistatistik alanında Doktora derecesine sahip olmak, Doçent unvanını Biyoistatistik alanında almış olmak, tanı testlerinin istatistiksel değerlendirilmesi alanında çalışmalar yapmış olmak.

30 - Elektrodinamik süreçler alanında çalışmalar yapmış olmak.

31 - Endokrinoloji yan dal uzmanı olmak, endokrinolojik hastalıkların genetiği alanında çalışmalar yapmış olmak.

32 - Erişkin immunizasyonu ve akut bakım alanında çalışmalar yapmış olmak.

33 - Göğüs Hastalıkları uzmanı olmak, yoğun bakımda uyku bozuklukları alanında çalışmalar yapmış olmak.

34 - Omuz artroskopisi ve spor travmatolojisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

35 - Tıp doktoru olmak ve endometriozis konusunda çalışmalar yapmış olmak.

36 - Tıp doktoru ve Radyasyon Onkolojisi uzmanı olmak.

37 - Nöroloji uzmanı ve Temel Nörolojik Bilimler alanında Doktora derecesine sahip olmak.

38 - Doçent unvanını maden mühendisliği alanında almış olmak, kuru kömür zenginleştirme alanında çalışmalar yapmış olmak.

2455/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ