25 Mart 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30371

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. N47-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2670/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N46-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2671/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7116

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Kızkulesi Sokak No: 40

                                               06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  08.10.2015, 12.10.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M44-a3

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-a3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2672/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7117

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163

                                               Şişli/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9

                                               06510 Söğütözü/ANKARA

•MÜRACAAT TARİHİ     :  19.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M44-b4

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-b4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2673/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7115

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ       :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163

                                            Şişli/İSTANBUL

• TEBLİGAT ADRESİ    :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9

                                            06510, Söğütözü/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  19.06.2015

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İL            :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI   :  M44-a3

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-a3 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2674/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 15.03.2018     Karar No: 7118

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.

• MERKEZİ ve

  TEBLİGAT ADRESİ       :  Kızkulesi Sokak No: 40

                                               06700 Gaziosmanpaşa/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  08.10.2015, 12.10.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                         :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  15.280 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Diyarbakır

• PAFTA NUMARASI      :  M44-b4

KARAR:

Hanedan Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş.’nin Diyarbakır ilinde 15.280 hektarlık M44-b4 paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

2675/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N46-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

2676/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ANKARA I NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                     37.06/133

 

2716/1-1

—————

BURSA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                16.10.731

Toplantı Tarihi ve No    : 17.02.2018/336                                             Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No        : 17.02.2018/7626                                              BURSA

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında yer alan özel mülkiyete ait 1448 ada - 8 ve 22 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmasına ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 28.06.2016/5950 sayılı kararı gereğince iletilen görüşler doğrultusunda kazı çalışmasının sonuçlarının ve 22 parsel için hazırlanan rölövenin değerlendirilmesine ve 1448 ada’ya yönelik olarak hazırlanan plan tadilatının değerlendirilmesine ilişkin Prof. Dr. Mustafa Şahin’in 24.10.2016 günlü yazısı, Bursa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün 30.01.2017 gün ve 372 ve 21.03.2017 gün ve 1174 sayılı yazıları, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19.06.2017 gün ve 125107 sayılı yazısı ve Mudanya Belediye Başkanlığı’nın 08.09.2017 gün ve 27609 sayılı yazısı ile Müdürlüğün 14.02.2018 gün ve 87393 sayılı raporu okundu, ekleri ve ilgili dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında yer alan özel mülkiyete ait 1448 ada - 8 ve 22 parsellerde Bursa Müzesi Müdürlüğü uzmanları denetiminde gerçekleştirilen kazı çalışmasına ilişkin olarak alınan Kurulumuzun 28.06.2016/5950 sayılı kararı gereğince kazı çalışmalarına bilimsel danışman olarak katılan uzmanların, parselde incelemelerde bulunan bilimsel uzmanların, bölgede yüzey araştırması yapan uzmanın görüşleri dikkate alınarak, bu taşınmazların kamu eline geçirilmesi ve uzun vadeli bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi açısından;

Bursa ili, Mudanya ilçesi, Ömerbey mahallesindeki Kurulumuzun 09.05.2014/3241 sayılı kararıyla onaylı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamındaki 3. derece Arkeolojik Sit alanında yeralan 1448 ada - 8 ve 22 parseller ve çevresindeki taşınmazlara yönelik olarak sunulan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı değişikliği teklifinin, 1448 adadaki diğer Park alanlarının takas edilerek, önem arz eden ve bütünlük gösteren Roma dönemi kalıntılarına rastlanılan 8 ve 22 parsellerin Park (Arkeopark) olarak belirleyerek, bu alanların kamu eline bedelsiz olarak kazandırılmasını öngörülmesi nedeniyle, kamu yararı açısından uygun olduğuna;

İmar Kanunun 18.maddesinin uygulanması aşamasından sonra, Müze Müdürlüğünün denetiminde kazı alanları ve çevresinde koruma tedbirlerinin ivedilikle alınmasına;

22 parsele yönelik olarak hazırlanan kazı rölövesinin bilgi için arşive alınmasına;

İmar planında Park(Arkeopark) olarak belirlenen kısmın, kararımız eki paftada belirlenen şekilde 1. derece Arkeolojik sit kapsamına alınmasına karar verildi.

 

2657/1-1