5 Nisan 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30382

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

Merkez Bankasından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kurul’un 11/01/2018 tarih ve 7641-45 sayılı kararı ile;

“Şafak Mah. 5. Cad. No: 141 Merkez/BATMAN” adresinde 28.02.2014 tarihli ve LPG-BAY/941- 54/14774 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Fırat Çem Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliye Otomotiv Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28873 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen15/08/2017-956 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7641-45 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3084/1/1-1

—————

Kurul’un 08/03/2018 tarih ve 7733-1 sayılı kararı ile;

"Karacabey Mahallesi Sanayi Caddesi No: 1 (Ada: 581, Pafta: 26, Parsel: 1) Yeşilhisar / KAYSERİ" adresinde mukim, 21.06.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/13962 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi KMO PETROL NAKLİYE GIDA İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'ne ait tesiste 22.10.2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 17/10/2017 tarihli ve 43654 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 20/10/2017-1244 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7733-1 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3084/2/1-1

—————

Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-37 sayılı kararı ile

“Alagöz Köyü Eskişehir Yolu 42. Km 2 Pafta 66 Parsel Temelli Sincan/ANKARA” adresinde mukim, 01.11.2013 tarihli ve LPG-BAY/941-54/14381 sayılı LPG otogaz bayilik lisansına sahip Nira Petrol Ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Nakliyat Gıda İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 06/11/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 03/07/2017 tarihli ve 28873 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 15/08/2017-955 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup 7578-37 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3084/3/1-1

—————

Kurul’un 21/12/2017 tarih ve 7578-42 sayılı kararı ile;

“İzmit Karayolu 6 Km Şakşak Mevkii Yüksel Sitesi Önü Çiftlikköy/YALOVA” adresinde bulunan, 03/05/2011 tarihinde alınan LPG otogaz bayilik lisansı 19/01/2017 tarihinde sonlandırılan LPG-BAY/941-54/11549 sayılı LPG otogaz bayilik lisansı sahibi Remzi Çavuşoğlu Petrolcülük Nakliyat Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi’ne ait tesiste 21/04/2014 tarihli tespite göre; LPG otogaz istasyonunda mevzuatta belirtilen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmamasıyla ile ilgili olarak 5037 sayılı Kanunun "Yaptırımlar" başlıklı 17 nci maddesi ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi hükümleri uyarınca 10/05/2017 tarihli ve 21645 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 01/08/2017-903 sayılı Soruşturma Raporu ile Denetim Dairesi Başkanlığı’nın konuya ilişkin görüşü Kurul tarafından değerlendirilmiş olup; 7578-42 sayılı Karar ile lisans sahibi hakkında 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3084/4/1-1

—————

Kurul 11/01/2018 tarihli ve 7641-60 sayılı Kararı ile “Mansuroğlu Mahallesi 289. Sokak Körfez İş Merkezi Sit. 2/503 Bayraklı İzmir” adresinde mukim 02.12.2015 tarihli ve BAY/939-82/36249 sayılı bayilik lisansı sahibi Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'nin (22.05.2017 tarihli ve 23121 sayılı Olur ile sonlandırılmıştır.) Türcan Petrol Nakliye inşaat Gıda Tekstil Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli firmadan en son tarihi 30.11.2015 olan 13 fatura ile akaryakıt aldığı tespit edildiğinden faturası ibraz edilen dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmali yapması, aynı firmaya en son tarihi 28.11.2015 olan 12 fatura ile akaryakıt satışı yaptığı tespit edildiğinden lisans sahibinin yeniden satış maksadıyla akaryakıt ikmalinde bulunması ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 27/07/2017 tarihli ve 32664 sayılı Başkanlık Olur'u kapsamında düzenlenen 02/08/2017-916 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Krd Gıda İnşaat Nakliyat Hurdacılık Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında bayisi olduğu dağıtıcı haricinde akaryakıt ikmal etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası ve "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında, yeniden satış amacı ile akaryakıt satışı yaparak sahip olunan lisansın verdiği haklar dışında faaliyet göstermesi sebebiyle, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin 2 numaralı alt bendi ve aynı fıkranın (f) bendi ile "5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince belirlenen 80.106,-TL tutarında olmak üzere toplamda 160.212, -TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212, -TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/5/1-1

—————

Kurul 15/02/2018 tarihli ve 7695/13 sayılı ve 22/02/2018 tarihli ve 7709/18 sayılı Kararı ile, G.Antep 51 Km Kılıçoğlu Petrol İçi Ezgil Köyü Suruç Şanlıurfa adresinde mukim 31.05.2012 tarihli ve BAY/939-82/31062 sayılı bayilik lisansı sahibi Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 19.10.2015 ve 21.11.2015 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 12.11.2017 tarihli ve 47752 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 17.11.2017 tarihli ve 1435 ile 08.11.2017 tarihli ve 47129 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen 13.11.2017 tarihli ve 1416 sayılı Soruşturma Raporları ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda süresinde savunma yapmayan Sapet İnşaat Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 19.10.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, 21.11.2015 tarihli denetim için 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/6/1-1

—————

Kurul 01/03/2018 tarihli ve 7721-7 sayılı Kararı ile, İsabalı Mah. İsabalı Sok. No: 4 Pamukova Sakarya adresinde faaliyet gösteren 02.09.2014 tarihli ve BAY/939-82/34605 sayılı bayilik lisansı sahibi Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 22.06.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında 01.11.2017 tarihli ve 46101 sayılı Başkanlık Oluru kapsamında yapılan soruşturma sonrasında düzenlenen 03.11.2017 tarihli ve 1372 sayılı Soruşturma Raporu ve istenilen yazılı savunma Kurul’ca değerlendirilmiş olup; mevzuata aykırı durumun 15 gün içerisinde giderilmesi gerektiğinin aksi halde faaliyetin geçici olarak durdurulabileceğinin veya doğrudan iptal yaptırımı uygulanabileceğinin 20 nci madde kapsamında ihbar edilmesi sonucunda yazılı savunmada ileri sürülen hususların lisans sahibini haklı gösterecek gerekçeler olamayacağı anlaşıldığından Varan Akaryakıt Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi hakkında otomasyon sisteminin doğru ve sağlıklı veriler içermemesi, otomasyon sistemine müdahale etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinin 7 nci fıkrası ile Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2015 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 80.106,-TL olmak üzere toplamda 160.212,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 160.212,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/7/1-1

—————

Kurul, 01.02.2018 tarihli ve 7673-32 sayılı Kararıyla;

“Hacı Osman Köyü Köy Girişi Mevkii (Pafta: 17.M.1.A Ada: - Parsel: 1) Gömeç/BALIKESİR” adresinde faaliyet gösteren 02.02.2011 tarih ve BAY/939-82/28966 (lisansı 18.10.2011 tarihli 5268 sayılı kararla iptal edilmiştir.) sayılı bayilik lisansı sahibi Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi’nin akaryakıt istasyonunda 03.02.2011 ve 26.04.2011 tarihlerinde yapılan denetimde tespit edilen hususlara ilişkin olarak 09.01.2013 tarihli ve 4233-12 sayılı Kurul Kararı ile ilgili şirket hakkında uygulanan idari para cezasının, Ankara 6. İdare Mahkemesinin E.2013/1512, K.2014/1621 sayılı kararıyla “ön araştırma ve soruşturma yapılmamış olması” gerekçesiyle iptal edilmesi üzerine 5015 sayılı Kanunun “İdari yaptırımlar” başlıklı 20 nci maddesi ve Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükümleri uyarınca Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi nezdinde 26.09.2017 tarihli ve 40061 sayılı Başkanlık Olur’u kapsamında hazırlanan 17.10.2017 tarihli ve 1205 sayılı Soruşturma Raporu ve istenen yazılı savunmayı değerlendirmiş olup, Açin Otomotiv Sanayi ve Petrol Ürünleri Dağıtım Pazarlama Ticaret Limited Şirketi hakkında

a) 03.02.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,

b) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, ilgili bayinin dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etmesi nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,

c) 26.04.2011 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, akaryakıt istasyonunda başka dağıtıcıya ait işaretleri bulundurması nedeniyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 6455 sayılı Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince belirlenen 70.000,-TL tutarında,

olmak üzere toplamda 210.000,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 210.000,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanununun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceği hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/8/1-1

—————

Kurul’un 15.02.2018 tarih ve 7695-40 sayılı Kararı ile Mehmet Ali GÜLER hakkında,  5307 sayılı Kanunun “İdari para cezaları” başlıklı 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının c bendi ile 2016 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ uyarınca belirlenen 88.517,-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 88.517,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/9/1-1

—————

Kurul’un 25/01/2018 tarih ve 7664-16 sayılı Kararı ile, BAY/467-191/10021 sayılı bayilik lisansı sahibi Şahinler Petrol Ürünleri Nakliyat Turizm İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Ticaret Limited Şirketi'ne ait istasyondan 13/04/2011 tarihinde alınan akaryakıt numunelerinin, TÜBİTAK MAM'ın M-11/877 ve M-11/878 sayılı analiz raporlarına göre, yeterli şart seviyede ulusal marker içermediğinin ve ilgili teknik düzenlemelere aykırı olduğunun tespit edilmiş olmasının 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (ı) bendi ile aynı Kanunun 18 inci maddesine ve Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentlerine; bunun yanı sıra, numunelere yağ ve solvent karıştırılarak tağşiş edildiğinin tespit edilmesinin ise 5015 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (4) numaralı alt bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrası ile "Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2011 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ" hükümleri gereğince 147.933, -TL. tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 147.933, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube Kodu:14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,

7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.

3084/10/1-1

—————

LPG-BAY/941-54/07393 (19.06.2017 tarihinde sonlandırılmış) sayılı otogaz bayilik lisansı sahibi YÜCE YAYLA AKARYAKIT İSTASYONU TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ ait tesiste 13.08.2015 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, mevzuatta belirlenen nitelikleri haiz sorumlu müdür çalıştırılmaması nedeniyle, 26/12/2017 tarih ve 55216 sayılı Başkanlık Olur’u uyarınca yapılan soruşturma neticesinde Lisans sahibi hakkında 15/02/2018 tarih ve 7695-55 sayılı Karar ile, Toplam; 83.839,-TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiş, ancak Samsun Yol Güzergahı 20. km ( Ada: - , Pafta: - , Parsel: - ) Çampınar Köyü (Ticaret sicil ve vergi sicil adresi aynı adres) adresine tebligat yapılmasına rağmen adresinde bulunamamıştır

Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, toplam; 83.839.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ait TR06 0001 50015800 7292 2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı aleyhine idare mahkemesinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum hesabına yatırılması halinde %25'lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.

3084/11/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, 247DY2B pafta, 8666 ada, 6 parsel üzerindeki 937565 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim elemanı Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Kemalettin ÇAMLI (Denetçi No: 1837, Oda Sicil No: 12765) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 16.02.2018 tarihli ve E.2017/3007 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 13.04.2017 tarihli ve 30037 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Kemalettin ÇAMLI hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 50864 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3058/1/1-1

—————

İstanbul İli, Büyükçekmece İlçesi, F21D21B2B pafta, 217 ada, 9 parsel üzerindeki 1237264 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 673863 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 1772 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Umran Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E.2017/3269 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Umran Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idari işleminin yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 50772 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3058/2/1-1

—————

Kocaeli İli, Kandıra İlçesi, 143 ada, 40 parsel üzerindeki 967946 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Kavi Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Akif AKA (Denetçi No: 3453, Oda Sicil No: 34795) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E.2017/1464 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden 14.10.2016 tarihli ve 29857 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Akif AKA hakkında tesis edilmiş olan idari işlemin sebebiyet kaydı ile ilgili olan kısmının yürütmesi 22.03.2018 tarihli ve 51161 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3058/3/1-1

—————

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Kılıçoğlı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Hatice ŞEN (Denetçi No: 7634, Oda Sicil No: 30141) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 12.01.2018 tarihli ve E.2017/2540 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Hatice ŞEN hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali”  işleminin yürütülmesi 23.03.2018 tarihli ve 51486 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3058/4/1-1

—————

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Arsem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin sorumlu denetim elemanı Proje ve Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Bayram BOZOĞLAN’ın (Denetçi No: 24803, Oda Sicil No: 49874) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 18.10.2017 tarihli ve E.2017/1773 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Bayram BOZOĞLAN hakkında tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali”  işleminin yürütülmesi 23.03.2018 tarihli ve 50710 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

3058/5/1-1

—————

13.03.2017 tarihli ve 5905 sayılı Makam Oluru ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için denetçi belgesi iptal edilen, Yozgat Ergin Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Erginer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi Uğur GÜNGÖRDܒnün (Denetçi No: 19318, Oda Sicil No: 50503) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 14.02.2018 tarihli ve E. 2017/1382 - K. 2018/421 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, Uğur GÜNGÖRDÜ hakkında, 18.03.2017 tarihli ve 30011 sayılı Resmi Gazete ilanı tesis edilmiş olan “denetçi belgesinin iptali” işlemi 23.03.2018 tarihli ve 51257 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

3058/6/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

3016/1-1


Etimesgut Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünden:

Aşağıda ada ve parsel numaraları yazılı gayrimenkullere ait 85324 Nolu parselasyon planı Etimesgut Belediye Encümeninin 06.03.2018 tarih ve 355/520 sayılı kararı ile uygun görülmüş, Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 22.03.2018 tarih ve 623/1522 sayılı kararlarıyla onaylanmış olup, 3194 sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince, 05.04.2018 tarihinde müdürlüğümüz ilan panosuna asılmıştır.

85324 Nolu parselasyon planıyla uygulamaya giren parseller:

Bağlıca Mahallesi, İmarın 47006 ada 1 nolu parsel.

İlgililere ilanen duyurulur.

3057/1-1


 


 


 


 


 


 


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Sadık Taşkıran Vakfı (S.T. Vakfı).

VAKFEDENLER: İbrahim TAŞKIRAN.

VAKFIN İKAMETGÂHI: DİYARBAKIR.

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Diyarbakır 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 30/01/2018 tarihinde kesinleşen 19/01/2018 tarihli ve E: 2017/257, K: 2018/30 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI: Vakıf tamamen Anayasa ve Kanunlar çerçevesinde olup asıl gayesi, kamu yararı ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla farklı birçok alanda topluma kamu faydası ve yararı sağlamayı amaç edinir ve senette belirtilen diğer amaçları gerçekleştirir.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 60.000,00 TL (Altmışbin) Nakit.

YÖNETİM KURULU:

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları, Kanunlar çerçevesinde olup kurucu üye veya yönetim kurulunun kararıyla benzer amaçlı herhangi bir kurum, vakıf, dernek ve tüzel kişiliğe devredebilir veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3060/1-1

—————

Ankara’da kurulmuş olan Bağcı-Sağlam Eğitim Kültür Sanat ve Yardım Vakfı, Ankara 4. Asliye Hukuk Mahkemesinin 20/03/2018 tarihinde kesinleşen, 28/12/2017 tarihli ve E: 2016/182, K: 2017/383 sayılı kararına istinaden dağılmıştır.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

3061/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

3048/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 67.06.11

Toplantı Tarihi ve No    : 22.03.2018 - 260                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.03.2018 - 4266                                     SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Filyos Nehri'nin karşı kıyısında, Gökçebey İlçesi, Üçburgu Mevkiinde bulunan 1.derece arkeolojik sit alanını konu alan kurulumuzun 01.02.2017 gün ve 3460 sayılı kararı; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 23. Bölge Müdürlüğü'nün, 31.07.2017 gün ve 47454071-120-521013 sayılı yazısı ile Karadeniz Ereğli Kaymakamlığı Müze Müdürlüğü'nün, 16.09.2014 gün ve 231 sayılı müze müdürlüğü raporu ile 10.08.2016 gün ve 189 sayılı raporu ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.10.2017 gün ve 859 sayılı rapor formu okundu ile kurulumuzun 13.10.2017 gün ve 3933 sayılı kararı, 2863 Sayılı Kanun’un 7.maddesinde; Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır hükmü doğrultusunda kurum görüşlerini soran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü’nün 05.02.2018 gün ve E.103661 sayılı yazısı ile Gökçebey Kaymakamlığı’nın 01.03.2018 gün ve E.383 sayılı yazısı ve ekleri ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün 08.03.2018 gün ve E.411897 sayılı yazısı ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 15.03.2018 günlü rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesinde, kurulumuzun 6.11.2009 gün ve 1540 sayılı kararı eki, 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtilen 1.derece arkeolojik sit alanı olarak tescilli söz konusu alana ilişkin olarak Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğü'nün; 6.09.2014 gün ve 231 sayılı raporunda, 16.06.2014 günü kurtarma kazısı yapılacak alana gidildiği ancak kazı yapılan alanın tamamen sel suları ile akıp gittiği, Üçburgu Mevkiinde kurtarma kazısı yapılabilmesinin mümkün olmadığı, antik gümrük binası kalıntılarının sel suları ile tahrip olduğu, kazı yapılan alanın akıp gittiği ve geri kalan yerde de kalın bir çakıl tabakası olduğu ifade edilmiş,  10.08.2016 gün ve 189 sayılı müze müdürlüğü raporunda da; "…mimari kalıntıların suyun altında görülebildiği kadarıyla az da olsa korunduğu, ileride yapılabilecek kazılarda da yeni bulgular ortaya çıkarması muhtemel olduğu..." gibi ifadelere yer verildiğinin anlaşıldığına,

Kurulumuzun 13.10.2017 gün ve 3933 sayılı kararında; “…müze müdürlüğü raporlarında arkeolojik varlıkların bir kısmının sel suları ile akıp gittiği ifadesi de dikkate alınarak suyun içinde görülen kalıntılar ile suyun akış yönüne göre sağ tarafta kalan kumluk ve çakıllık alanının da sit alanı olacak şekilde koruma bölge kurulu müdürlüğü tarafından yönetmelik kapsamında “ yapılan tespit çalışmaları sonucunda hazırlanan 1/5000 ölçekli haritanın kabul edilip onaylanmasına, 

Bununla beraber, Karabük Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 6.11.2009 gün ve 1540 sayılı kararı eki, 1/5000 ölçekli haritada sınırları belirtilen 1.derece arkeolojik sit alanı sınırlarının sit alanı kaydının kaldırılmasına, kararımız eki, 1/5000 ölçekli haritada gösterilen ve koordinatları verilen sit alanının taşkından zarar görmemesi için alınacak önlemlerin etüt edilip, sit alanının taşkından korunması için gerekli önlemlerin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından ivedilikle alınmasına karar verildi.

 

2987/1-1

—————

İZMİR 2 NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                               35.06/1888

Toplantı Tarihi ve No    : 07.03.2018 - 389                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 07.03.2018 - 9423                                             İZMİR

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça-Mustafa Kemal mahallesinde bulunan, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 22.09.1979 tarih ve A1823 sayılı kararı ile belirlenen Kentsel Sit alanında ve İzmir I Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 04.04.1991 tarih ve 2821 sayılı kararıyla onaylanan Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içinde yer alan tapunun 3120 parselinde kültür varlığı özelliği taşıyan taşınmaza ilişkin 2863 sayılı Kanunun 7. Maddesi gereği İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 08.12.2017 tarihli ve 4750 sayılı kurum görüşü yazısı, iletilen kurum görüşleri; Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 05.03.2018 tarihli ve 122813 sayı ile kayıtlı rapor okundu,  ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonunda;

İzmir ili, Foça ilçesi, Yenifoça- Mustafa Kemal Mahallesinde kentsel sit alanında tapunun 3120 parselde kayıtlı taşınmazın 2863 sayılı yasa kapsamında taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesine, yapı grubunun 2 (iki) olarak belirlenmesine, karar eki tescil fişinin uygun olduğuna tescilli taşınmazda ve Yüksek Kurulun 05/11/1999 tarihli ve 664 sayılı ilke kararına göre korunma alanında kalan taşınmazlarda Kurulumuzdan izin alınmadan fiziki ve inşai müdahalede bulunulmamasına, karar verildi.

2989/1-1

—————

KARABÜK KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

                                                                                                                 67.06.19

Toplantı Tarihi ve No    : 22.03.2018 - 260                                      TOPLANTI YERİ

Karar Tarihi ve No        : 22.03.2018 - 4265                                     SAFRANBOLU

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Çukur Köyü, Karadikenlik Mevkii, 119 ada, 37 sayılı orman parselinin bir bölümünün 1. ve 3. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilmesi isteğini konu alan konu alan Zonguldak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (Kültür İşleri Şube Müdürlüğü (Zonguldak İl Kültür) nün 07.02.2018 tarihli ve 45580298-169.99-E.111948 sayılı yazısı ve eki bilgi ve belgeler ile 2863 Sayılı Kanun'un 7.maddesinde; Korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tespiti, Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinatörlüğünde ilgili ve faaliyetleri etkilenen kurum ve kuruluşların görüşü alınarak yapılır hükmü doğrultusunda kurum görüşlerini soran Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 12.02.2018 gün ve E.129256 sayılı yazısı ile Gökçebey Kaymakamlığı Malmüdürlüğü'nün 19.02.2018 gün ve 65 sayılı yazısı, Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nün 20.02.2018 gün ve E.408274 sayılı yazısı, Devlet Su İşleri Kastamonu 23.Bölge Müdürlüğü'nün 05.03.2018 gün ve 161681 sayılı yazısı ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 15.03.2018 günlü rapor formu okundu, ekleri incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;

Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Çukur Köyü, Karadikenlik Mevkii, Hazine adına kayıtlı, 119 ada, 37 sayılı orman parselinin bir bölümünün kararımız eki, 1/2000 ölçekli harita belirtildiği şekliyle 1. ve 3. derece arkolojik sit alanı olarak tescil edilmesine, Karadeniz Ereğli Müze Müdürlüğünce hazırlanan tescil fişinin onaylanmasına,

Bu alanlarda gerçekleştirilecek her türlü uygulamanın yürürlükte bulunan ilke kararları ve mevzuat çerçevesince yürütülmesi gerektiğine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu uyarınca, Koruma Amaçlı İmar Planı yapılıncaya kadar Arkeolojik sit alanlarına ilişkin yürürlükteki ilke kararlarında yer alan hususların geçiş dönemi koşulları olarak belirlenmesine karar verildi.

 

2988/1-1