12 Mayıs 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30419

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığından:

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Hatay il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ARR/K/O36-a1,a2,a3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında Hamam petrol ve doğalgaz üretim sahaları tesisleri ile Hamam-4 kuyusu lokasyon alanı için gerekli olan arazi sahipleri ile görüşme sağlanamayan ve üzerinde Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan, Hatay İli, Erzin İlçesi, Yeşilkent mahallesi, Hamamovası mevkiindeki 10158 parsel no’lu taşınmazın tamamı olan 3.135,42 m2 ve 10160 parsel no’lu taşınmazın tamamı olan 784,30 m2 olmak üzere toplam 3.919,72 m2 lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 15.03.2018 tarihli ve bunu tamamlayan 10.04.2018 tarihli dilekçeleri ile müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4106/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.05.2018     Karar No: 7146

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  07.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  11.450 hektar

• BÖLGESİ                      :  Deniz (KSİ)

• KAPSADIĞI İLLER     :  Çanakkale, Balıkesir

• PAFTA NUMARASI   :  İ17-d3, d4

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Çanakkale ve Balıkesir illerinde 11.450 hektarlık İ17-d3, d4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4107/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.05.2018     Karar No: 7147

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  23.02.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  52.390 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Adana, Mersin

• PAFTA NUMARASI   :  O33-b

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Adana ve Mersin illerinde 52.390 hektarlık O33-b paftası için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4108/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 07.05.2018     Karar No: 7148

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI        :  Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.

• MERKEZİ VE

  TEBLİGAT ADRESİ    :  Dumluca Sokak No: 19 Beysukent/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ :  14.07.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                      :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ             :  30.562 hektar

• BÖLGESİ                      :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER     :  Konya, Niğde

• PAFTA NUMARASI   :  M32-b3, b4

KARAR:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.’nin Konya ve Niğde illerinde 30.562 hektarlık M32-b3, b4 paftaları için petrol arama ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 9 ve 10’uncu maddeleri gereğince talebin reddine karar verilmiştir.

4109/1-1

—————

Aladdin Middle East Ltd. Şti. M48-a4 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 30.04.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4110/1-1


Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ’ne (VN:0520010180) ait 26.03.2007 tarih ve 86264 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM016677/ 26.09.2007 ve IM016473/24.09.2007 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 63.855 TL KDV, 10.272 TL KKDF olmak üzere toplam 74.127 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü uyarınca düzenlenen 30439663 sayılı 15.12.2017 tarihli, tebligatımız firmanın bilinen adresine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4126/1/1-1

—————

CERSOY İNŞAAT YAPI MAL. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ (VN:2060095447) ait 14.10.2005 tarih ve 81324 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM000703/24.01.2006, IM002263/22.02.2006, IM004897/04.04.2006 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 409.681 TL GV, 514.721 TL KDV, 71.318 TL KKDF olmak üzere toplam 995.720 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü uyarınca düzenlenen 30499319 sayılı 19.12.2017 tarihli, tebligatımız firmanın bilinen adresine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4126/2/1-1

—————

MM-İSO ULUSLARARASI NAKL. TİC. SAN. A.Ş (VN:6220017248) ait 07.06.2005 tarih ve 79908 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM011481/20.09.2005 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 32.118 TL GV, 43.052 TL KDV, 6.022 TL KKDF olmak üzere toplam 81.192 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü uyarınca düzenlenen 30516677 sayılı 20.12.2017 tarihli, tebligatımız firmanın bilinen adresine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4126/3/1-1

—————

ÖZ ANADOLU NAK. LTD. ŞTİ. (VN:6620056555) ait, 18.04.2003 tarih ve 71431 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem IM006302/08.12.2003 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 37.103 TL GV, 49.711 TL KDV, 6.957 TL KKDF olmak üzere toplam 93.771 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanunun 37. maddesi hükmü uyarınca düzenlenen 30518197 sayılı 20.12.2017 tarihli, tebligatımız firmanın bilinen adresine tebliğ edilememiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

4126/4/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ankara İli, Mamak İlçesi, 36172 ada, 8 parsel üzerindeki 639648 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 206381 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 458 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yemliha KİŞİOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4794, Oda Sicil No: 19216), Murat UĞURLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73594) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tuğra Yapı Denetim Merkezi Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Cumhur TOKGÖZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27594, Oda Sicil No: 61772), Murat UĞURLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:73594) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77823 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/1/1-1

—————

Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tokat İli, Merkez İlçesi, 2045 ada, 46 parsel üzerindeki 990157 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5106 Ticaret Sicil No ile Tokat Ticaret Odasına kayıtlı 1404 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim SÖNMEZOCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7397, Oda Sicil No: 14290), Kazım ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18896, Oda Sicil No: 14230), Tuğçe BEŞER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94814) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret TURHALLI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18853, Oda Sicil No: 43215) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77827 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/2/1-1

—————

Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tokat İli, Merkez İlçesi, 2045 ada, 46 parsel üzerindeki 990164 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5106 Ticaret Sicil No ile Tokat Ticaret Odasına kayıtlı 1404 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İbrahim SÖNMEZOCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7397, Oda Sicil No: 14290), Kazım ŞAHİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18896, Oda Sicil No: 14230), Tuğçe BEŞER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 94814) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tokat Ağa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Fikret TURHALLI’nın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18853, Oda Sicil No: 43215) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77830 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/3/1-1

—————

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 111 ada, 7 parsel üzerindeki 1156517 YİBF nolu (A1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23871 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Müfit AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2042, Oda Sicil No: 12164), Mustafa ERTUĞRUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:835, Oda Sicil No: 16965), Emre DOĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58036367468), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman AŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97927) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77832 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/4/1-1

—————

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 111 ada, 7 parsel üzerindeki 1158606 YİBF nolu (A2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23871 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Müfit AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2042, Oda Sicil No: 12164), Mustafa ERTUĞRUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:835, Oda Sicil No: 16965), Emre DOĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58036367468), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman AŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97927) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77837 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/5/1-1

—————

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 111 ada, 7 parsel üzerindeki 1156559 YİBF nolu (B1 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23871 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Müfit AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2042, Oda Sicil No: 12164), Mustafa ERTUĞRUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:835, Oda Sicil No: 16965), Emre DOĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58036367468), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman AŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97927) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77838 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/6/1-1

—————

Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Kartepe İlçesi, 111 ada, 7 parsel üzerindeki 1158616 YİBF nolu (B2 Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23871 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Müfit AYDIN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2042, Oda Sicil No: 12164), Mustafa ERTUĞRUL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:835, Oda Sicil No: 16965), Emre DOĞAN’ın (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. No:58036367468), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atdsinerji Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman AŞIK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:97927) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77842 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/7/1-1

—————

Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Darıca İlçesi, 438 ada, 6 parsel üzerindeki 754863 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16942 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 631 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No: 8469), İbrahim CANKAYA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9311, Oda Sicil No: 12260), Tahsin YEŞİLKIR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 10141), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Aksa Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erol BAYINDIR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11918, Oda Sicil No: 8469), Fikri YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11705, Oda Sicil No: 5480) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77844 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/8/1-1

—————

Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karaman İli, Merkez İlçesi, 469 ada, 16 parsel üzerindeki 1266710 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c), (d), (g) ve (ı) bentlerindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8174 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1070 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kamil ÇAM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:28110, Oda Sicil No: 9932), Merve ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 114939), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Der-Hal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hacı Remzi KARAMANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20039, Oda Sicil No: 50136) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77845 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/9/1-1

—————

Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Karaman İli, Merkez İlçesi, 857 ada, 19 parsel üzerindeki 1339224 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) ve (c) bentlerindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 8179 Ticaret Sicil No ile Karaman Ticaret Odasına kayıtlı 1292 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hüseyin Niyazi UĞURLUER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16757, Oda Sicil No: 12320), Jale KOÇAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22513, Oda Sicil No: 26864), Mehmet CAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 119735), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Hassas Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mevlüt COŞKUN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19508, Oda Sicil No: 28515), Zekeriya YILDIZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 24336) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77847 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/10/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 187-188 ada, 1-1 parsel üzerindeki 61227 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77849 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/11/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 187-188 ada, 1-1 parsel üzerindeki 58668 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerindeki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77853 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/12/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 116 ada, 4 parsel üzerindeki 95355 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ayşe AY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4655, Oda Sicil No: 17550), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207), Hıdır UNAT’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2986, Oda Sicil No: 7741), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77855 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/13/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 455 ada, 1 parsel üzerindeki 93234 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962),                         Fatin Rüştü TURGUT’un (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77857 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/14/1-1

—————

Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 727 parsel üzerindeki 30559 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33190-35286 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 13 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Emin ÖZEN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962), Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Ramazan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1357, Oda Sicil No: 18207), Emine Eda KURT (SANCAK)’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 57118), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Asturem Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Fatin Rüştü TURGUT (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:292, Oda Sicil No: 33733), Emin ÖZEN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:256, Oda Sicil No: 5962) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77860 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/15/1-1

—————

Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 143 parsel üzerindeki 93857 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 33316-35414 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No: 17506), Mustafa Vedat ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5263, Oda Sicil No: 8520), Adem BÜYÜKTAHTAKIN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3055, Oda Sicil No: 17382), Uğur ÇAKMAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 60778), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Seçkin Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Yusuf KESKİN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1843, Oda Sicil No: 7025), Hasan KESKİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1567, Oda Sicil No: 17506), Ziya EDİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1550, Oda Sicil No: 17942), Nevzat ERYILMAZ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1568, Oda Sicil No: 6024), Adem BÜYÜKTAHTAKIN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3055, Oda Sicil No: 17382), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77863 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/16/1-1

—————

Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Alanya İlçesi, 680 ada, 1 parsel üzerindeki 960817 YİBF nolu (D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10911 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 447 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kutay Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Sibel UNAY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22777, Oda Sicil No: 17671), Tuncay DEMİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13857, Oda Sicil No: 16804), Fatma ERGÜN ÇOMRUK (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 33806), Mihriban TUNCER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:23005236786) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kutay Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Serkan SAROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 63284) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77868 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/17/1-1

—————

Batı Yapı Denetim Ltd. Şti. ve DİM Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya İli, Alanya İlçesi, 455 ada, 12 parsel üzerindeki 844575 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12372 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 488 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Batı Yapı Denetim Ltd.Şti. ile, 19486 Ticaret Sicil No ile Alanya Ticaret Odasına kayıtlı 2194 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip DİM Yapı Denetim A.Ş.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Batı Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf VERMEZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8104, Oda Sicil No: 7243), Hamdi HIZAL (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 5597) ile DİM Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Vehbi PEKTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3635, Oda Sicil No: 6173), Mustafa ÇİÇEKLİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 868, Oda Sicil No: 24805), Fikret KARA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7845, Oda Sicil No: 24967), Mehmet YILDIRIM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 41462), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Batı Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ali KOÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 25577), Onur TÜMER (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 85657), Mustafa GEZEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 23240) ve DİM Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş kuruluş ortağı Mehmet Ali YILMAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6882, Oda Sicil No: 36921) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77870 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/18/1-1

—————

Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Antalya ili, Kemer İlçesi, 10 ada, 4 parsel üzerindeki 255403 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 42443-44640 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 420 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Selma İNCEKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6956, Oda Sicil No: 8205), Ramazan GENǒin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6638, Oda Sicil No: 18770), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Askule Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Selma İNCEKARA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6956, Oda Sicil No: 8205), Ramazan GENǒin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6638, Oda Sicil No: 18770), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77872 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/19/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1044755, 1017202 ve 1012525 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 64640, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1661), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77963 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/20/1-1

—————

Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 893864, 939640 ve 939634 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 31264, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1796), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beyazkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ertan SARI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 49800) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77967 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/21/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1025989, 1021539 ve 1085231 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 173827, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1490), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77977 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/22/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1085233, 1085228 ve 1096946 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 173827, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1490), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77973 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/23/1-1

—————

Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1062355, 1047865 ve 932440 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: 173827, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1490), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karabağlar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Murat GERELİ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 19915) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77983 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/24/1-1

—————

Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Niğde İli, Ulukışla İlçesi, 29.30.S.C. pafta, 66 ada, 4 parsel üzerindeki 1102302 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) bendi, 3. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3742 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1090 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice POTURNA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12890, Oda Sicil No: 41076), Oktay GÜLBABA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10151, Oda Sicil No: 7301), Kemal AYDIN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 102471) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Atakale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer ARBAK’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18870, Oda Sicil No: 20544) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77950 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/25/1-1

—————

Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1012541, 985509 ve 873119 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Adana, Ticaret Sicil No: 64640, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1661), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Beray Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kadir TÜMER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22135, Oda Sicil No: 61556) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77946 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/26/1-1

—————

Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Düzce İli, Merkez İlçesi, G26A19B2A pafta, 1220 ada, 4 parsel üzerindeki 1404788 YİBF nolu (C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7210 Ticaret Sicil No ile Düzce Ticaret Odasına kayıtlı 617 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kayhan ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5050, Oda Sicil No: 11509), Hasan YAŞAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74095), Ayşe KAVASOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32881) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ufuk Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kayhan ÖZDEMİR’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5050, Oda Sicil No: 11509) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77987 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/27/1-1

—————

ANF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 924875, 924890 ve 924893 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan ANF Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Kahramanmaraş, Ticaret Sicil No: 10807, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1216), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ANF Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Fatih MANKIR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 72676) ve Nurettin ABACIOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2167, Oda Sicil No: 9531) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77991 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/28/1-1

—————

EMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Niğde İli, Merkez İlçesi, 19-M-II pafta, 692 ada, 204 parsel üzerindeki 1060611 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3749 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1029 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip EMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, EMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nail KOÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18412, Oda Sicil No: 20024), Güler ŞİMŞEK’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C. Kimlik No: 66139055892) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, EMA Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Arif AKOVA (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13142, Oda Sicil No: 24667) ve Mehmet Akif ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 77562) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 78002 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/29/1-1

—————

Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Niğde İli, Bor İlçesi, 32 pafta, 250 ada, 39 parsel üzerindeki 1232168 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3. maddesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4489 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 2430 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet Emin AKGÖR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18085, Oda Sicil No: 9619), Fatih ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25508, Oda Sicil No: 73662), Ahmet ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92881), Kamuran BALIKÇI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 113280), Akif AK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93986) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Dörtyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Tuğba YILDIZ BAYKAN’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27104, Oda Sicil No: 63853) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 78010 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/30/1-1

—————

Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Yalova İli, Çiftlikköy İlçesi, 4/3 pafta, 3874 parsel üzerindeki 635604 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5204 Ticaret Sicil No ile Yalova Ticaret Odasına kayıtlı 815 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yusuf BALYEMEZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10354, Oda Sicil No: 10238), Mithat ÖMÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14861, Oda Sicil No: 21610), Musa İZCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15954, Oda Sicil No: 23692) ve Nuray ATİLA’nın (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 52783758432) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Prokon Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ömer ÖZZAİM (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 70581) ve Sedat KESKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65122) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77914 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/31/1-1

—————

Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, 4 pafta, 134 ada, 6 parsel üzerindeki 1105711 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 4. fıkrasının (ç) ve (l) bentleri, 6. maddesinin 4. fıkrası ve 16. maddesinin 10. fıkrasındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5325 Ticaret Sicil No ile Muğla Ticaret Odasına kayıtlı 1142 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nusret KOCABIYIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20264, Oda Sicil No: 9295), Levent Nuri ÖKTEM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10604, Oda Sicil No:10324) ve Emine Dilek DAĞDEVİREN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:34948) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Altın Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Osman Mete AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17842, Oda Sicil No: 40599) ve Levent YAZICI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 76223) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77919 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/32/1-1

—————

MS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Diyarbakır İli, Çınar İlçesi, 218 ada, 10 parsel üzerindeki 709808 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23321 Ticaret Sicil No ile Diyarbakır Ticaret Odasına kayıtlı 1267 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip MS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, MS Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ömer Faruk ACAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17378, Oda Sicil No: 13193), Ali Erdem ÖZAYDOĞDU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17901, Oda Sicil No: 52598) ve Vahit AYAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17551, Oda Sicil No: 19293) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, MS Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet MUTLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26456, Oda Sicil No: 70223) ve Özlem SEBZECİ’nin (Mimar, Oda Sicil No: 36941) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77916 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/33/1-1

—————

Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, 2442 parsel üzerindeki 888360 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7098-10056 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 1599 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mine ÇORAKBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11434, Oda Sicil No: 14335) ve Sabir KOCAMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23041, Oda Sicil No: 8625) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Başhan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Serdar ZORLU (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 75325) ve Tunç ERGENE’nin (Makine Mühendisi, Oda Sicil No: 62828) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77910 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/34/1-1

—————

Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Hayrabolu İlçesi, 43 pafta, 236 ada, 17 parsel üzerindeki 905879 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 11465 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 915 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tarkan BAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1045, Oda Sicil No: 16752), Mustafa Vedat ESEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5263, Oda Sicil No: 8520), Seyfettin BAŞBUĞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9230, Oda Sicil No: 15694), Murat Can TUNA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89453) ve Mustafa ÜSTÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 87815) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Şena-4 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Şeref YEŞİLDAĞ’ın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16859, Oda Sicil No: 25988) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77904 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/35/1-1

—————

Yamaner Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 832962, 848789 ve 899494 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1415) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kamil EVCİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21093, Oda Sicil No: 20175) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77922 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/36/1-1

—————

Yamaner Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 912146, 979670 ve 1093661 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1415) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kamil EVCİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21093, Oda Sicil No: 20175) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77927 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/37/1-1

—————

Yamaner Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1108340, 1108348 ve 1112437 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1415) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kamil EVCİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21093, Oda Sicil No: 20175) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77938 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/38/1-1

—————

Yamaner Yapı Denetimi Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1255235, 1255235 ve 832876 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Akhisar, Ticaret Sicil No: 9161, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1415) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yamaner Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Kamil EVCİ’nin (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21093, Oda Sicil No: 20175) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77942 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/39/1-1

—————

Güney Piramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Mersin İli, Toroslar İlçesi, 23.K.II pafta, 134 ada, 6 parsel üzerindeki 1406752 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bendi ve Yapı Denetim Yönetmeliğinin 5. Maddesi 2. Fıkrasının (b) ve 4. Fıkrasının (ç), (e) ve (l) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;44770 Ticaret Sicil No ile Mersin Ticaret Odasına kayıtlı 2477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Piramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Güney Piramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Nadir TÜRKER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24506, Oda Sicil No: 14242), Evin YAĞIZ’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:96588) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Güney Piramit Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Akif ASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53832) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77876 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/40/1-1

—————

RSK Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Körfez İlçesi, 807 ada, 7 parsel üzerindeki 1142399 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3366 Ticaret Sicil No ile Körfez Ticaret Odasına kayıtlı 1844 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip RSK Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, RSK Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Serbülent KOǒun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,Denetçi No:21426, Oda Sicil No:33922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77880 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/41/1-1

—————

ADF Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Dilovası İlçesi, 431 ada, 3 parsel üzerindeki 987623 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 12048 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 824 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ADF Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ali Ozan ASLAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:64838) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77883 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/42/1-1

—————

Derindağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 3997 ada, 17 parsel üzerindeki 1153137 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 19660 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 2206 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derindağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Derindağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Işıl KIVILCIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10373, Oda Sicil No: 11161), Bayram ŞANLIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1145, Oda Sicil No: 23706), Ertuğrul ERŞAN’ın(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:104467) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Derindağ Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Bayram ŞANLIK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1145, Oda Sicil No: 23706) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77885 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/43/1-1

—————

Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, F19D05C pafta, 2473 parsel üzerindeki 918423 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;11673 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 1457 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Canan ÖNER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24160, Oda Sicil No: 37286), Mahmut EMRE’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11401, Oda Sicil No: 10293), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tekaks Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Sefer BAYRAM’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:70158) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77889 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/44/1-1

—————

Takım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, İzmit İlçesi, 3399 ada, 12 parsel üzerindeki 1074876 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 22876 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2098 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Takım Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Alaettin ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24245, Oda Sicil No: 26596), Mehmet GENÇ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 14554, Oda Sicil No: 6364), Alay KARADUMAN’ın(İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:49117840352) ,Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Takım Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Halit EYİSOY (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10791, Oda Sicil No: 10185) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77891 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/45/1-1

—————

Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 4531 ada, 32 parsel üzerindeki 1162212 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 744348 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 2391 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Şems Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Can Barış CENGİZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 74502) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77894 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/46/1-1

—————

Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş. ve Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd.Şti’ nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 1990 ada, 2 parsel üzerindeki 182056 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerindeki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan; 6190 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 42 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş.’ne, ve 10393 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 650 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd.Şti’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu Denetim Elemanları: Mesut ERTURAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7748, Oda Sicil No: 5226), Murat Aytun YÜKSEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60736) ve Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; Sorumlu Denetim Elemanları: Saim OCAK’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1736, Oda Sicil No: 7390),Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Marmara İlke Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortakları Ümit KABAY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1708, Oda Sicil No:34401), İbrahim ÖZKUL(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1713, Oda Sicil No:27614), Saim OCAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1736, Oda Sicil No:7390), Polat DEMİRCİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1737, Oda Sicil No:11365) ve Cenap BİLALOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8306, Oda Sicil No:9378) ve Marmara Prestij Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortağı Zeynel BULUT’un (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1711, Oda Sicil No:17435), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77895 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/47/1-1

—————

Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ve Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd.Ştinin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kastamonu İli, Merkez İlçesi, 1588 ada, 12 parsel üzerindeki 1239248 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinin 4. Fıkrası (ç) ve (l) bentleri ve 6. maddesi 4. fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 4778 Ticaret Sicil No ile Kastamonu Ticaret Odasına kayıtlı 2002 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, ve 1650-SİNOP Ticaret Sicil No ile Sinop Ticaret Odasına kayıtlı 1655 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; sorumlu denetim elemanları; Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23915, Oda Sicil No: 28960), Mehmet Hikmet YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27090, Oda Sicil No: 42511) ve Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan; sorumlu denetim elemanları: Yılmaz BALCI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21768, Oda Sicil No: 18763), Ali KARADENİZ’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24381, Oda Sicil No: 7144), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması Kastamonu Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet AHMETOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:23915, Oda Sicil No:28960), Musa KAVAS’ın (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Mühendisi, Denetçi No:8724, Oda Sicil No:9292) ve Sinop Teknik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet ÖZARSLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:99168), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77897 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/48/1-1

—————

Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan; Aydın ili, Nazilli İlçesi, 1832 ada, 116 parsel üzerindeki 997290 YİBF nolu, Aydın ili, Kuşadası İlçesi, 871 ada, 268 parsel üzerindeki 982552 YİBF nolu, Aydın İli, Efeler İlçesi, 906 ada, 47 parsel üzerindeki 1081167 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesiyle 01.02.2018 tarih ve 30319 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Sahilkent Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 16549-EFELER, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:2175) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezasında bahsi geçen 997290 YİBF Nolu yapıya ilişkin sebebiyet kaydının çıkarılarak yerine 980373 YİBF Nolu yapıya ilişkin sebebiyet kaydının eklenmesi Bakanlık Makamının 02.05.2018 tarihli ve 77901 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4227/49/1-1

—————

Şanlıurfa İlinde faaliyet gösteren 374 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca işlem tesis edilmesine, ancak Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’ nin 25.01.2018 tarih ve 30312 sayılı, 06.02.2018 tarih ve 30324 sayılı Resmi Gazete ilanları ile belgesi iptal ve sözleşmesi fesih edilerek teminatı irat kaydedildiğinden bu yaptırımın mahkeme kararı veya herhangi bir düzeltme nedeniyle kaldırılması halinde yukarıda belirtilen idari müeyyide uyarınca kuruluşun belge iptali ile sözleşmesinin fesih işlemlerinin devam ettirilmesi ve irat edilen teminatının iade edilmemesi için Bakanlık Makamına teklifte bulunulmasına, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Ali Ahmet YENİGÜL (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No:21863, Sicil No:89821) ve Kübra BİNİCİ (Teknik eleman)’nin Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olan Volkan UZSOY (şirket Müdürü)’ ın üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 27.03.2018 tarih ve 548/8 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 09.05.2018 tarih ve 82854 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

4226/1-1


 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

4145/1-1

—————

4146/1-1


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_02.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_06.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\YASAK ALİ\ysk_Sayfa_17.jpg


Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

Duyurunun Başlangıç Tarihi        :  10.05.2018

Son Başvuru Tarihi                      :  25.05.2018

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine “2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine ve “Başkent Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine” uygun Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi duyurunun yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARDA ARANACAK KOŞULLAR:

PROFESÖRLER:

Profesörlük kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

DOÇENTLER:

Doçentlik kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doktora ve doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek, İlgili Fakülte Dekanlığı / MYO / YO Müdürlüğü’ne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Fakülte

Bölüm

Kadro Unvanı ve Sayısı

Açıklama

HUKUK FAKÜLTESİ

Ceza ve Ceza Usul Hukuku A.B.D.

Doç. Dr. (1)

Kamu Hukuku (Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku) alanında doktora programını bitirmiş ve Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (yıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.

İdare Hukuku A.B.D.

Doç. Dr. (1)

Kamu Hukuku alanında doktora programını bitirmiş ve Anayasa Hukuku alanında Doçentliğini almış olmak, Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 (yıl) öğretim üyesi olarak ders vermiş olmak.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Prof. Dr. (1)

Lisans ve lisansüstü eğitimini Elektrik-Elektronik, Elektronik-Haberleşme, Elektronik veya Elektrik Mühendisliği alanında tamamlamış olmak; doktorasını Haberleşme alanında yapmış olmak; Haberleşme, Kontrol ve Sinyal İşleme konularında çalışmalar yapmış olmak ve bu konularda dersler vermiş olmak.

 

 

 

 

TIP FAKÜLTESİ

Prof. Dr.

Doç. Dr.

 

Ankara

Ankara

İzmir

İstanbul

Toplam

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Hastalıkları

 

 

 

1

1

İç Hastalıkları / Endokrinoloji ve Metabolizma

1

 

 

 

1

Nöroloji

1

 

1

 

2

Tıbbi Biyokimya

1

 

 

 

1

Tıp Eğitimi

 

1

 

 

1

Toplam

3

1

1

1

6

4216/1-1


Abant İzzet Baysal Üniversitesinden:

AKADEMİK PERSONEL ALINACAKTIR

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri, (http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir.) ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilgili birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Profesör kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara ataması yapılan adaylar görev aldıkları birimin bulunduğu yerde ikamet etmek zorundadır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.

 

Birim

Anabilim Dalı

Unvan

Der.

Adet

Açıklama

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Çevre Mühendisliği

Profesör

1

1

Göl ve akarsu metabolizması konularında çalışmaları olmak.

Fen-Edebiyat Fakültesi

Organik Kimya

Doçent

1

1

Organojel yapısı oluşturan bis-karbamat bileşiklerinin sentezi ve jelleşme özelliklerinin incelenmesi konusunda çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi

Matematik Eğitimi

Doçent

1

1

Matematik öğretmenlerinin pedagojik değişimi ve öğrenme amaçlı yazma üzerine çalışmaları olmak.

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Donanımı

Doçent

1

1

Arıza dayanımlı denetim, dalgacık ağ ve sistem modelleme konularında çalışmaları olmak.

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Doçent

1

1

Mikro iktisatla ilgili çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi

İç Hastalıkları

Doçent

2

1

Subklinik hipotroidide platelet faktör 4 düzeyleri ile ilgili çalışmaları olmak.

4194/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

4147/1-1

—————

SİVAS KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

4148/1-1