2 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30439

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Savunma Bakanlığından:

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

3194 Sayılı İmar Kanununun ilgili hükümlerine uygun olarak görev ve sorumluluklarını yerine getirmedikleri idarelerince tespit edilen aşağıdaki yapı müteahhitlerinin yetki belge numaraları, aynı Kanunun 42 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası doğrultusunda, karşılarında yazılı Bakanlık Makamının Olurları ve sürelerle iptal edilmiştir.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 20L-1B Pafta, 14831 (7305) Ada, 3 (29) Parsel - Hüseyin YEŞİLTEPE (0026110109204766) - 25.05.2018 tarihli ve 83413 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Ankara Sincan Belediyesi - 4298 Ada, 3 Parsel - Selçuk ŞALIŞ (0006110283198348) - 25.05.2018 tarihli ve 83365 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Tuzla Belediyesi - G22B18A4B Pafta, 8007 Ada, 9 Parsel - KETHÜDA İnş. Paz. San. Tic. Ltd. Şti. (0034311169431603) - Şirket Müdürü Nail RECEPKETHÜDA - 25.05.2018 tarihli ve 83359 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Bursa İnegöl Belediyesi - 6 Pafta, 75 Ada, 30 Parsel - Muhammed TEPEGÖZ (0016111349092404) - 25.05.2018 tarihli ve 93624 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Pendik Belediyesi - 21 Pafta, --- Ada, 822 Parsel - Orhan BAYRAK (0034110280670238) - 25.05.2018 tarihli ve 93964 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Aksaray Ortaköy Belediyesi - 1394 (95) Ada, 14 (1) Parsel - Müslüme DEMİRKAYA (0068110331791230) - 25.05.2018 tarihli ve 93881 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İzmir Tire Belediyesi - 1716 Ada, 5 Parsel - Mehmet Tunç YÖRÜKOĞLU - AKYÖRÜK İnşaat Emlak Müşavirliği (0035112374816202) - 25.05.2018 tarihli ve 93939 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi - 21N-4A Pafta, 1430 Ada, 59 Parsel - Ali KARA & Önder DEMİRTAŞ Ortaklığı - Şirket ortakları Ali KARA (0026110314302202) ve Önder DEMİRTAŞ (0026110126825065) - 25.05.2018 tarihli ve 93953 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

İstanbul Esenler Belediyesi - 2 Pafta, --- Ada, 1914 Parsel - KÖSEOĞLU İnş. Taah. Oto. Tur. Teks. San. Tic. Ltd. Şti. (0034311360491712) - Şirket müdürü Osman KÖSE - 25.05.2018 tarihli ve 93915 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Antalya Konyaaltı Belediyesi - 8280 Ada, 3 Parsel - NETSAN Yapı Malz. İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti. (0007311655920330) - Şirket müdürü Erkan TAŞ - 25.05.2018 tarihli ve 93903 sayılı Bakan Oluru ile 1 (bir) yıl.

Söz konusu yapı müteahhitlerinin yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

Yetki belge numarası olmayan gerçek ve tüzel kişiler ile şirket müdürlerinin yetki belge numarası almak üzere İl Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde iptal süresince verilmemesine,

İptal sürelerinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına

Karar verilmiştir.

İlgililere duyurulur.

4904/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.05.2018     Karar No: 7151

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI           :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ          :  Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ       :  Söğütözü Cad. No: 23 Söğütözü 06520 ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ    :  28.08.2015

RUHSATIN:

• MAHİYETİ                      :  İşletme ruhsatı

• KAYNAKLANDIĞI

ARAMA RUHSATI          :  AR/GYP/4968

• YÜZÖLÇÜMÜ                :  6.892 hektar

• BÖLGESİ                         :  Kara

• KAPSADIĞI İL               :  Şırnak

• KAPSADIĞI İLÇE          :  Güçlükonak, İdil

• PAFTA NUMARASI      :  ARİ/GYP/K/N47-b2-1

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip olduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 6.892 hektarlık ARİ/GYP/K/N47-b2-1 paftası için petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, başvuru paftasında günümüze kadar petrol arama ve üretim faaliyetinin olmaması ve bir petrol keşfinin gerçekleşmemesi nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir.

4803/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 21.05.2018     Karar No: 7149

DEVREDEN ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI              :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ             :  Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 163 Şişli, İSTANBUL

• TEBLİGAT

ADRESİ                                 :  Ak Plaza Yaşam Caddesi No: 7 Kat: 9   06510, Söğütözü, ANKARA

DEVRALAN ŞİRKETİN:

• TİCARİ ÜNVANI              :  High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd.

• MERKEZ ve

TEBLİGAT ADRESİ            :  Kocatepe Mah. Lamartin Cad. No: 5/6 Beyoğlu, İSTANBUL

PETROL HAKKININ

MAHİYETİ                           :  Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip olduğu AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1, d2 pafta no’lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki % 100’er hissesinden %50’şer hissesinin High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye devri.

MÜRACAAT TARİHLERİ  :  18.04.2018

KARAR:

Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin Siirt ili sınırları içerisinde sahip olduğu AR/ÇPA/K/M48-b2, b3 ve Siirt-Şırnak il sınırları içerisinde sahip olduğu AR/ÇPA/K/M49-d1, d2 pafta no’lu 2 adet arama ruhsatının her birindeki %100’er hissesinden %50’şer hissesini High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye devretmek ve adı geçen Şirketin de yukarıda belirtilen her bir ruhsattaki %50’şer hisseyi bütün hak ve vecibeleriyle birlikte devralmak için 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bentlerine istinaden Genel Müdürlüğümüze ayrı ayrı tevdi edilen müracaatları incelenip, Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 17.05.2018 tarihli Olur’ları alındıktan sonra;

AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1,d2 pafta no’lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin sahip bulunduğu %100’er hissesinden %50’şer hissesinin High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’ye bütün hak ve vecibeleriyle birlikte, Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla devredilmesine ve Petrol Siciline tescil edilmesine 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 21’inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, AR/ÇPA/K/M48-b2, b3; M49-d1,d2 pafta no’lu 2 adet petrol arama ruhsatının her birindeki hisse oranları bu kararın yayımı tarihinde; Çalık Petrol Arama Üretim San. ve Tic. A.Ş.’nin %50, High Power Eruh Petrol Arama ve Üretim Ltd. Şti.’nin %50 şeklinde olacaktır.

4804/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. M48-d2,d3,d4 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 22.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

4805/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 28.05.2018     Karar No: 7152

ŞİRKETİN;

• TİCARİ UNVANI              :  Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.

• MERKEZ ADRESİ             :  Adıyaman-Kahta Karayolu 17. Km. Uludam Köyü Zeynel Sahası Arama Üretim Tesisleri Bitişiği, ADIYAMAN

• TEBLİGAT ADRESİ          :  Söğütözü Cad. No: 23    06520 Söğütözü, ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ       :  02.05.2018, 07.05.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                            :  İşletme ruhsatı

• KAYNAKLANDIĞI

ARAMA RUHSATI             :  AR/GYP/4968

• YÜZÖLÇÜMÜ                   :  2.297 hektar

• BÖLGESİ                            :  Kara

• KAPSADIĞI İLLER           :  Mardin, Şırnak

• KAPSADIĞI İLÇELER      :  Güçlükonak, İdil

• PAFTA NUMARASI         :  ARİ/GYP/K/N47-b1-1

KARAR:

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Tic. A.Ş.’nin Mardin ve Şırnak illerinde sahip olduğu AR/GYP/4968 hak sıra no’lu arama ruhsatı sınırları içerisinde kalan 2.297 hektarlık ARİ/GYP/K/N47-b1-1 paftası için petrol işletme ruhsatı verilmesine ilişkin müracaatı incelenmiş; 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 18’inci maddeleri gereğince, başvuru paftasında günümüze kadar petrol arama ve üretim faaliyetinin olmaması ve bir petrol keşfinin gerçekleşmemesi nedeniyle talebin reddine karar verilmiştir.

4806/1-1


 


Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemiz birimlerine öğretim üyesi alımıyla ilgili 01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan ilanımızda yapılan düzeltmelere ilişkin;

- Sehven yazılan Kadro Unvanı ve Derecesinde değişiklik yapılan kadrolar.

 

SIRA NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

KADRO UNVANI

(DÜZELTİLMİŞ)

DRC

(DÜZELTİLMİŞ)

ARANAN ŞARTLAR

98

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları

Dr. Öğr. Üyesi

5

Doçent

1

Uyku bozuklukları sertifikası olmak.

99

Kocaeli Derince SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Ortopedi ve Travmatoloji

Doçent

1

Dr. Öğr. Üyesi

5

Artroskopik subakromiyal dekompresyon ile ilgili çalışması olmak.

 

- Sehven yazılan ilan şartında değişiklik yapılan kadrolar.

 

SIRA NO

BİRİM ADI

BÖLÜMÜ

ANA BİLİM DALI

KADRO UNVANI

DRC

ESKİ ŞART

YENİ ŞART

40

Gülhane Eczacılık Fakültesi

Eczacılık Meslek Bilimleri

Farmakoloji

Doçent

1

Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji Doçenti olmak. Farmakoekonomi ve otonom sinir sistemi farmokolojisi konularında çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi veya Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Tıbbi Farmakoloji Doçenti olmak. Farmakoekonomi ve otonom sinir sistemi farmokolojisi konularında çalışmaları olmak.

64

İstanbul Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas SUAM

Cerrahi Tıp Bilimleri

Kalp ve Damar Cerrahisi

Profesör

1

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Aort cerrahisi alanında çalışmaları olmak.

Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi yan dal uzmanı olmak. Aort cerrahisi alanında çalışmaları olmak. Aktif olarak kalp nakli yapıyor olmak

 

İlan olunur.

4922/1-1


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden:

6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun Çeşitli Maddeleri gereği aşağıda ili, sicil numarası ve sahibi belirtilen ruhsatlara yazılar (idari para cezası, teknik ve mali eksiklikler) yazılmıştır. Bahse konu yazılara ait işlemler, ruhsat sahiplerinin mevcut en son adreslerine tebligatla bildirilmiş, ancak yazılar ilgililere tebliğ edilememiştir.

Aşağıda belirtilen ruhsatlara, ilgili Kanun Maddeleri gereği eksiklik yazıları ve idari para cezaları ruhsat sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

 

SIRA NO

RUHSAT İLİ

SİCİL/ERİŞİM NO

RUHSAT SAHİBİ

CEZA MADDESİ

SAYI

YAPILAN İŞLEM

(İDARİ PARA CEZASI-İPTAL VS.)

1

ADANA

201004711

NE - SA KROM İT. İH. MAD. TİC. SAN. A.Ş.

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

432161

12.802 TL

2

KAYSERİ

201300080

ŞÜKRÜ ZEKİER

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439984

21.925 TL

3

ANTALYA

201400409

GARNET MÜH. EN. İNŞ. MAD. PET. TİZ.

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439986

21.925 TL

4

ANTALYA

201300317

KRİPTO İNŞAAT VE MADENCİLİK LİMİTED

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439980

21.925 TL

5

ANTALYA

201300370

ORAGRO MADENCİLİK TURİZM TARIM

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439981

21.925 TL

6

AFYON

201500787

MERKEZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439985

21.925 TL

7

BALIKESİR

201400088

TÜMAD MADENCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş.

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439587

21.925 TL

8

DİYARBAKIR

201600194

ANDOK MADENCİLİK METALURJİ

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439972

21.925 TL

9

BURDUR

201500807

OFSOY KİMYA METAL İNŞAAT

KANUNUN

13/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430058

21.116 TL

10

MALATYA

201500243

SİLAHTAROĞLU YOL YAPI MADENCİLİK A.Ş.

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430026

21.925 TL

11

ZONGULDAK

201201213

FENER MADEN YAPI İNŞ. PAZ. TİC. A.Ş.

KANUNUN

13/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430050

21.116 TL

12

ORDU

201600212

YERKÜRE MADENCİLİK VE MÜT. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/1. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430034

21.925 TL

13

KÜTAHYA

201200552

CEMAL NEHAS

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430053

21.116 TL

14

YOZGAT

201200806

PARDUS MADENCİLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

404883

21.116 TL

15

ORDU

201500722

ENİSA ENERJİ TİC. GRUP A.Ş.

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430062

21.116 TL

16

ORDU

201500723

ENİSA ENERJİ TİC. GRUP A.Ş.

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430060

21.116 TL

17

BİTLİS

201500788

MERKEZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439956

21.925 TL

18

ERZURUM

201100576

ANKA NANO TEKNOLOJİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450305

21.925 TL PARA CEZASI İPTAL YAZISI

19

ERZURUM

201500138

İFLAS HAL. HANEDAN ENERJİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439960

21.925 TL

20

KAHRAMANMARAŞ

201500161

ENSU İNŞAAT MADEN NAK. GIDA LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

433584

21.925 TL

21

KASTAMONU

201600197

BETA MADEN SANAYİ VE DIŞ TİC.

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439969

21.925 TL

22

DENİZLİ

201600070

MEHMET ALİ ÖZKAN

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

439964

21.925 TL

23

YOZGAT

201200806

PARDUS MAD.SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN

7/21 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430094

30.000 TL

24

KONYA

201201179

ÖZBEY MAD. İTH. İHR. İNŞ. SAN. VE TİC.

KANUNUN

7 -17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

405228

21.116 TL

31.674 TL

25

BİTLİS

201500789

MERKEZ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM

KANUNUN

7 -17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450318

21.925 TL

26

KOCAELİ

201500317

SİLAHTAROĞLU YOL YAPI MADENCİLİK A.Ş.

KANUNUN

7 -17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450302

21.925 TL

27

İZMİR

201600152

SARP İBRAHİMOĞLU

KANUNUN

7 -17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450309

21.925 TL

28

MERSİN

201501056

KEVSER GRUP HAZIR BETON YAPI MALZEMELERİ İNŞ. MAD. ORM. ÜRN. GID. ULŞ. OTM. SAN. TİC. LİTD. ŞTİ.

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

(İPTAL YAZILMIŞ )

444173

21.116 TL

29

ANTALYA

200808438

UMUT DOĞAL TAŞ MADEN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN 29. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE) (İPTAL)

449021

77.400,92 TL

30

ELAZIĞ

200802073

ÇELİKLER MADENCİLİK

KANUNUN 32. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE) (TERK)

KANUNUN

7. - 29. - 32. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE

442,00 TL

31

BOLU

201002477

KAZIM NARLI

KANUNUN 21. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE) (İPTAL)

450320

1469,48 TL

32

VAN

201001989

KEMHAŞ ENERJİ ÜRETİM MADEN PETROL TARIM TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE) (İPTAL)

450254

2.500,39 TL

33

SİNOP

201200441

KARANİ GÜLEÇ

KANUNUN

17/1, 13/1 MADDELERİ

(TEBLİGAT İADE) (TERK)

431111-449830

43.850,00 TL

34

ADIYAMAN

201500602

MYM MERMER ENERJI MAD. HARF. İNŞ. GIDA DIŞ TIC. VE SAN. LTD. ŞTI.

KANUNUN

13/1, 17/1 MADDELERİ

(İPTAL) İADE

 

65.775,00 TL

35

SİNOP

201200440

KARANİ GÜLEÇ

KANUNUN

17/1, 13/1 MADDELERİ

(TEBLİGAT İADE) (TERK)

431110

43.850,00 TL

36

ÇANAKKALE

200707665

ZÜLFÜ BAKIR

KANUNUN

10.-12/4. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

441333

51.700 TL

37

ÇORUM

201100917

MZA YAPI İNŞAAT MADENCİLİK BİLGİSAYAR MEDİKAL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

441351

21.116 TL

38

ANKARA

201200367

ERDEM CANIGÜLEÇ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

441349

20.000 TL

39

ANKARA

201501031

KAPLAN OTOMOTİV İNŞAAT PEYZAJ TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430012

21.925 TL

40

BURDUR

201500508

HAN MERMER OTOMOTİV. İNŞ. NAK. TAAH. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/2 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

447445

İPTAL YAZISI

41

BURSA

200710395

YILMAZ ZENGİN

KANUNUN

7. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

447549

32.887 TL

42

BİTLİS

201600111

BURHAN OLAN

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450259

20.000 TL

43

KIRKLARELİ

201500051

GÖZDE MADENCİLİK İNŞAAT NAKLİYAT HAFRİYAT TAAHHÜT SANAYİ DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

447446

21.116 TL (İPTAL )

44

NİĞDE

201400039

SGH MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450237

43.850,00 TL

45

HATAY

201600385

ATSIZ MADENCİLİK İNŞAAT İÇ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/1 MADDESİ

444888

21.925 TL

46

ADANA

201500730

HATİCE ÖZDEN

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

444624

21.925,00 TL (İPTAL)

47

KASTAMONU

201001215

TEKNOPARK MADEN MÜHENDİSLİK İNŞAAT ENERJİ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

438481

İPTAL BİLDİRİMİ

48

BİTLİS

201500485

BAHATTİN SERTKAYA

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

450301

21.925 TL

49

KAHRAMANMARAŞ

21600402

DEMKO MADENCİLİK VEDIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

KANUNUN

10. MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

443029

TERK TALEBİ TEKNİK EKSİKLİK

50

MUŞ

201500101

MEHMET NASİH AĞIRTMIŞ

KANUNUN

17/1, 13/1 MADDELERİ

(TEBLİGAT İADE)

404527

25.098 TL ve İPTAL

51

ESKİŞEHİR

201500840

RUMİ -SER AR-GE TARIM HAYVANCILIK YEM YATIRIM DANIŞMANLIK BİLİŞİM SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş.

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

404417

İPTAL YAZISI

52

BURDUR

201500807

OFSOY KİMYA METAL İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

430058

21.116 TL ve İPTAL

53

BURSA

200701619

MAHMUT ŞEN

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

407163

İPTAL YAZISI

54

ANTALYA

201400409

GARNET MÜH. EN. INŞ. MAD. PET. TIC. LTD. ŞTİ.

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

406916

25.098,00 TL

55

ESKİŞEHİR

201500106

AHMET CAN

KANUNUN

13/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

404419

21.116 TL ve İPTAL YAZISI

56

BURSA

200701619

MAHMUT ŞEN

KANUNUN

17/1 MADDESİ

(TEBLİGAT İADE)

407163

İPTAL YAZISI

57

MUŞ

201500101

MEHMET NASİH AĞIRTMIŞ

KANUNUN

17/1 VE 13. MADDELERİ

(TEBLİGAT İADE)

404527

25.098 TL ve İPTAL

4857/1-1