10 Haziran 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30447

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Türk Standardları Enstitüsünden:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Öz Oil Petrol Rafineri Madencilik İnşaat Tic. San. A.Ş.’nin Diyarbakır, Elazığ illerinde yapmış bulunduğu L43-b3, b4 no’lu paftalara isabet eden petrol arama ruhsatı başvurusundan, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince vazgeçmiş sayıldığı, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5125/1-1

—————

Era Enerji Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltdnin M33-d4 no’lu paftada petrol arama ruhsatı almak için yapmış bulunduğu müracaatından 30.05.2018 tarihli dilekçesiyle feragat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5126/1-1


Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.05.2018 tarihli toplantısında, Şanlıurfa ili nüfusuna kayıtlı 22.04.1990 doğumlu Ömer oğlu Serdar ŞİRİN'in Ukrayna'daki "Kyiv National University of Construction and Architecture''ten aldığı diploması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 17.01.2018 tarihli kararına istinaden düzenlenen 110222 seri numaralı ''Harita Mühendisliği" alanındaki Diploma Denklik Belgesinin iptal edilmesine karar verilmiş olup, söz konusu kararın adı geçene ve ilgili olabilecek kurum ve kuruluşlara duyurulmasıyla ilgili işlemler başlatılmıştır.

İlanen duyurulur.

5158/1-1


Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize “2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

- Profesör kadrosu tam zamanlı statüde olup, başvuracak adayların başvurmak istedikleri Anabilim Dalı ile “Başlıca Araştırma Eserlerini” belirttiği dilekçesine özgeçmişini, noter tasdikli Doçentlik belgesini, tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği Doktora çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen altı takım dosyayı da ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doçent kadrosu tam zamanlı statüde olup, atanmak isteyenlerin özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doçentlik Belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerine ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Rektörlüğümüze başvurmaları gerekmektedir.

- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların özgeçmişlerini, Noter tasdikli Doktora belgesini, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını 4 nüsha halinde dilekçelerini ekleyerek ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün içinde 26.06.2018 Salı günü saat 17:30’a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı’na başvurmaları gerekmektedir

Başvurular 26.06.2018 tarihine kadar T.C. Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler ilgili birimden öğrenilecektir.

 

Fakülte

Bölüm/Program

Öğretim

Üyesi

Alanı

Ek Açıklama

Fen Edebiyat Fakültesi

İletişim Bilimleri

1

İletişim Bilimleri alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Sosyoloji

1

Sosyoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Moda Tasarımı

1

Tekstil ve Moda Tasarımı alanında Sanatta Yeterlilik derecesine ve Güzel Sanatlar alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Mimarlık

1

Mimarlık alanında Doçentlik derecesine sahip olmak.

Doç. Dr.

Mimarlık

2

Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık

1

Peyzaj Mimari alanında Lisans derecesine sahip olmak, Mimari Tasarım alanında doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

İç Mimarlık

1

Mimarlık veya İç Mimarlık alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

1

Turizm İşletmeciliği, Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik alanlarında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

1

İşletme alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Doktor Öğretim Üyesi

Uluslararası İlişkiler

1

Uluslararası İlişkiler alanında Doktora derecesine sahip olmak, İngilizce ders verme yeterliliğini sağlamak.

Doktor Öğretim Üyesi

İktisat

1

İktisat alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak, Ekonometri alanında çalışmaları bulunmak.

Prof. Dr.

Hukuk Fakültesi

Devletler Umumi Hukuku

1

Kamu Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak, Devletler Umumi Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Anayasa Hukuku

1

Kamu Hukuku alanında Doktora derecesine sahip olmak, Anayasa Hukuku alanında çalışmaları bulunmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Meslek Yüksekokulu

Odyometri

1

Tıp Fakültesi mezunu olup, Odyoloji alanında Doktora veya Doçentlik derecesine sahip olmak.

Prof. Dr.

Tıbbı Dokümantasyon ve Sekreterlik

1

Bilgi ve Belge Yönetimi Lisans mezunu olup, Bilgi ve Belge Yönetimi alanında Doktora derecesine sahip olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

Acıbadem 34722,   Kadıköy/İSTANBUL

Telefon: 444 79 97    Faks: 0 216 327 96 31 info@dogus.edu.tr  www.dogus.edu.tr

Duyurulur.

5044/1-1


Türk Standardları Enstitüsünden:

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri feshedilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

 İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Adı

Belge No

Belge Türü

Belge Durumu

Standartlar

Fesih Tarihi

Fesih Nedeni

KOÇERLER SANAYİ VE TIBBİ GAZLAR ÜRETİMİ PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-3730

HYB

FESİH

TS 13629

7.05.2018

Firma İsteği

MEHMET AĞIR

14.31.27/HYB-3125

HYB

FESİH

TS 11939

7.05.2018

Talimata Aykırılık

ARİNA GIDA TAAHÜT TURİZM SAN. VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ

27-HYB-4347

HYB

FESİH

TS 13075

14.05.2018

Firma İsteği

V.I.P İLAÇLAMA VE TEM. HİZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

27-HYB-4069

HYB

FESİH

TS 8358

23.05.2018

Ara Kontrol Olumsuz

TURGAY KARUSER KASA İMALATI (TURGAY KÖŞKER)

27-HYB-4340

HYB

FESİH

TS 13769

4.05.2018

Firma İsteği

HÜSEYİN HAPPANİ

27-HYB-3890

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

8.05.2018

Ara Kontrol Olumsuz

HÜSEYİN HAPPANİ

27-HYB-1187

HYB

FESİH

TS 12820 - TS 11939

8.05.2018

Ara Kontrol Olumsuz

5113/1-1

—————

Aşağıda unvanı, belge numarası, belgelendirmeye esas standard/kriter numarası, fesih tarihi ve fesih gerekçesi belirtilen firmaların, Türk Standardları Enstitüsü ile yapmış oldukları mevcut sözleşmeleri fesh edilerek Hizmet Yeterlilik Belgeleri iptal edilmiştir.

İptal edilen bu belgelerin hukuki bir geçerliliği kalmadığından, Hizmet Yeterlilik Belgesi olarak ibraz edilemeyeceği, aksine davranış sergileyenler hakkında, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacağı ilanen duyurulur.

 

Firma Unvanı

HYB Numarası

Standard/Kriter Numarası

Fesih Tarihi

Fesih Gerekçesi

ÇOLAK ELEKTRİK ELEKTRONİK İNŞAAT TURİZM TAŞIMA

SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ

44-HYB-215

TS 12865/Aralık 2015

02.05.2018

Talimata Aykırılık

M. UĞUR GÖKBULUT-UĞUR TEKNİK

44-HYB-13

TS 10079/Nisan 2015

02.05.2018

Talimata Aykırılık

ÖZLEM ÖZBEK - ÖZBEK DANIŞMANLIK

44-HYB-353

TS 13573/Eylül 2013

02.05.2018

Talimata Aykırılık

ÖZEL EGM HAYAT HASTANESİ EGM SAĞLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ.

RAMADA PLAZA ALTIN KAYISI OTELİ ŞUBESİ

44-HYB-396

TS 10082/Nisan 2014

02.05.2018

Talimata Aykırılık

MALATYA OTO TİCARET AŞ

44-HYB-102

TS 12047/Aralık 2013

30.04.2018

Firma Talebi

İLPET ILICAKLAR PET. OTOMOTİV TİCVE SAN. A.Ş.

44-HYB-90

TS 11939/Ekim 2013

TS 12820/Temmuz 2006

29.05.2018

Firma Talebi

ESENLİK İMAR İNŞAAT VE TİCARET LTD.ŞTİ.

44-HYB-163

TS 7036/Nisan 2011

31.05.2018

Talimata Aykırılık

5114/1-1


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2018 tarihli Kararıyla Doğal Gaz Piyasası Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Engie Enerji Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

Doğal Gaz İhracat Lisansı

24.05.2018 tarihli ve 7855-1 sayılı Kurul Kararı ile 24.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen tüzel kişiler.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Ofen Doğalgaz İthalat ve İhracat Anonim Şirketi

01/11/2011 tarihli ve DİT/3483-1/262 numaralı

Doğal Gaz İthalat (Spot LNG) Lisansı

24/05/2018 tarihli ve 7855-4 sayılı Kurul Kararı ile 24/05/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

2

Ertuğrul Çimento Akaryakıt İnşaat Makina Nakliyat Turizm İç Ve Dış Ticaret Sanayi Limited Şirketi

15/11/2012 tarihli ve CNG/4121-2/278 numaralı

Doğal Gaz (CNG) İletim ve Dağıtım Lisansı

31/05/2018 tarihli ve 7872-2 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2018 tarihi itibarıyla sona erdirilmiştir.

5134/1/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2018, 24/05/2018 ve 31/05/2018 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Tesis Tipi /

Proje Adı

Lisansın Süresi

1

Gaziantep OSB Elektrik Enerjisi Tedarik Toptan Satış Ticaret Anonim Şirketi

Tedarik Lisansı

 

03/05/2018 tarihli ve 7819-1 sayılı Kurul Kararı ile 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.

2

ME-SE Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

ME-SE GES

03/05/2018 tarihli ve 7820-24 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

3

MAV Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Arıkçayırı Yenilenebilir Enerji Üretim Tesisi

24/05/2018 tarihli ve 7854-2 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

4

Hemak Enerji Üretim İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti.

Üretim Lisansı

Kuyulutaş Reg. ve HES

31/05/2018 tarihli ve 7871-7 sayılı Kurul Kararı ile 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı iptal edilen/sona erdirilen Tüzel Kişi

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Tesisin Tipi / Projesi

Lisans Tarihi ve Lisans No

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Canan Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Üretim Lisansı

Doğal gaz yakıtlı ve termik-kojenerasyon tipinde

17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-115/02815 numaralı

03/05/2018 tarihli ve 7820-8 sayılı Kurul Kararı ile 31/05/2018 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.

5134/2/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/05/2018 tarihli Kararıyla, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi.

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Soil Gaz Dağıtım Petrol Depolama Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

LPG Dağıtıcı Lisansı

24/05/2018 tarihli ve 7857-1 sayılı Kurul Kararı ile 24/05/2018 tarihinden itibaren 15 (onbeş) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans Tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

My Gaz Dağıtım Depoculuk Petrol Taşımacılık

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03.10.2012 tarih ve LPG-DAĞ/4058/13205 numaralı

LPG Dağıtıcı Lisansı

31/05/2018 tarihli ve 7874-2 sayılı

 Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

31/05/2018 tarihli ve 7874-3 sayılı Kurul Kararı ile;

Argaz Lpg Dolum Tevzii İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait 31.05.2006 tarih ve LPG-DAĞ/776-3/03668 numaralı LPG dağıtıcı lisansı mevcut tesislerle yeniden geçerlilik kazandırılmıştır ve 28.01.2016 tarih ve 6095 sayılı Kurul Kararıyla verilmiş olan 28.01.2016 tarih ve LPG-DAĞ/6095/16742 numaralı LPG dağıtıcı lisansı sona erdirilmiştir.

5134/3/1-1

—————

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/05/2018, 10/05/2018 ve 17/05/2018 tarihli Kararlarıyla, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisansın Türü

Lisansın Süresi

1

Rnc Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

İhrakiye Teslimi Lisansı

03/05/2018 tarihli ve 7822-1 sayılı Kurul Kararı ile 03/05/2018 tarihinden itibaren 15 (on beş) yıl süreli

2

Bahadır Kimya Ürünleri İthalat İmalat Limited Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

10/05/2018 tarihli ve 7830-1 sayılı Kurul Kararı ile 10/05/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

3

Petro Yağ ve Kimyasallar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Madeni Yağ Lisansı

17/05/2018 tarihli ve 7846-1 sayılı Kurul Kararı ile 17/05/2018 tarihinden itibaren 10 (on) yıl süreli

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisansı sona erdirilen tüzel kişiler

 

Sıra No

Ticaret Unvanı

Lisans tarihi ve Lisans No

Lisansın Türü

Lisansın sona erdirilme tarihi ve No

1

Bake İnşaat Taahhüt Ticaret Sanayi Limited Şirketi

20/09/2012 tarihli ve İHR/4030-6/31532 numaralı

İhrakiye Teslimi Lisansı

03/05/2018 tarihli ve

7822-4 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

2

Bahadır Kimya Ürünleri İthalat İmalat Limited Şirket

16/06/2016 tarihli ve MYĞ/6337-2/37056 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

10/05/2018 tarihli ve

7830-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

3

Petro Yağ ve Kimyasallar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

30/04/2014 tarihli ve MYĞ/4993-2/34166 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

10/05/2018 tarihli ve

7830-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

4

Bura Madeni Yağ Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım İnşaat Lojistik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

13/12/2017 tarihli ve MYĞ/7506-3/39396 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

17/05/2018 tarihli ve

7846-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

5

Dew Petrol Anonim Şirketi

11/06/2015 tarihli ve MYĞ/5631-1/35674 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

17/05/2018 tarihli ve

7846-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

6

F-B Oil Petrol Ürünleri Madeni Yağ Atık Geri Kazanımı Tesisi ve Biodizel Üretimi Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

03/02/2015 tarihli ve MYĞ/5457-2/35196 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

24/05/2018 tarihli ve

7856-5 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

7

Prodel Endüstriyel Yağlar ve Kimyasallar Sanayi Ticaret Limited Şirketi

20/11/2014 tarihli ve MYĞ/5309/34905 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

24/05/2018 tarihli ve

7856-6 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

8

Efepet Petrol Otomotiv Nakliye Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

18/02/2010 tarihli ve MYĞ/2434-14/27266 numaralı

Madeni Yağ Lisansı

31/05/2018 tarihli ve

7873-2 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

9

Petsa Petrolcülük Anonim Şirketi

21/02/2013 tarihli ve DAĞ/4286-2/32224 numaralı

Dağıtıcı Lisansı

31/05/2018 tarihli ve

7873-3 sayılı Kurul Kararı ile sona erdirilmiştir.

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Lisansı yeniden yürürlük kazanan Tüzel Kişi

 

Sıra No

 

1

24/05/2018 tarihli ve 7856-4 sayılı Kurul Kararı ile;

Baki Lojistik Kargo Nakliyat Akaryakıt Ticaret Limited Şirketi’nin 23/11/2016 tarihli ve MYĞ/6606-2/37647 numaralı madeni yağ lisansının sona erdirilmesine ilişkin olarak alınmış olan 23/11/2017 tarihli ve 7455-7 sayılı Kurul Kararı’nın geri alınması nedeniyle, 23/11/2016 tarihli ve MYĞ/6606-2/37647 numaralı madeni yağ lisansı yürürlüktedir.

5134/4/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5026/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5027/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5028/1-1

—————

VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

 

5029/1-1