12 Haziran 2018 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30449

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığından:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:

Adnan Menderes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Sağlık Bakanlığından:

Yükseköğretim Kurumundan:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden: HATAY

Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

374 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 12. İdare Mahkemesinin 2018/555 Esas nolu kararı ile “Dava Konusu İşlemin Yürütmesinin Durdurulmasına” hükmedildiğinden, Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. hakkında, 25.01.2018 tarihli ve30312 sayılı, 06.02.2018 tarihli ve 30324 sayılı Resmi Gazete ilanları ile tesis edilmiş olan Obje Müh. Müt. Mim. İnş. Gıda Dan. Zemin ve Beton Lab. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin belge iptali, teminatının irat kaydedilmesi ve kurucu ortaklarının üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağına ilişkin işlemlerin yürütmesi 28.05.2018 tarihli ve 95283 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5203/1-1

—————

06.07.2017 tarihli ve 16468 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Çanakkale Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar İrfan BIYIKLI (Denetçi No: 8519, Oda Sicil No: 11341) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 17.04.2018 tarihli ve E.2018/377 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 09.07.2017 tarihli ve 30119 sayılı Resmi Gazete ilanı ile İrfan BIYIKLI hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 07.06.2018 tarihli ve 101972 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5204/1-1

—————

13.06.2017 tarih ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Abdullah AYAZOĞLU (Denetçi No: 22122, Oda Sicil No: 20018) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 27.04.2018 tarihli ve E.2018/450 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Abdullah AYAZOĞLU hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 05.06.2018 tarihli ve 100273 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5205/1-1

—————

Afyonkarahisar İli, Emirdağ İlçesi, 293 ada, 22 parsel üzerindeki 914242 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 11093 Ticaret Sicil No ile Afyonkarahisar Ticaret Odasına kayıtlı 1230 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 1. İdare Mahkemesinin 2017/1250 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 30.01.2018 tarihli ve E.2017/1250-K.2018/168 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2016 tarihli ve 29743 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yeşilay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı Mustafa YEŞİLAY (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 39537) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 07.06.2018 tarihli ve 101734 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5206/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 5527 ada, 1 parsel üzerindeki 949472 YİBF nolu yapının denetimini Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233) tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, Ankara 18.İdare Mahkemesi’nin 20.03.2018 tarih ve E.2017/2454-K.2018/373 sayılı kararı ile “davanın incelenmeksizin reddine” hükmedildiğinden, Proje ve Uygulama Denetçisi İnşaat Mühendisi İmam Bakır CANBAZ (Denetçi No: 16741, Oda Sicil No:29233) hakkında, 27.10.2017 tarih ve 30223 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan sebebiyet kaydı işleminin yeniden tesis edilmesi, 07.06.2018 tarih ve 101257 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur.

5207/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

—————

—————

—————

—————


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_01.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_02.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_03.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_04.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_05.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_06.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_07.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_08.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_09.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_10.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_11.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_12.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_13.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_14.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_15.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_16.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_17.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_18.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_19.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_20.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_21.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_22.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_23.jpg

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_24.jpg


 

Açıklama: C:\Users\Elektronik05\Desktop\ALİ YASAK\ysk_Sayfa_25.jpg


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.06.2018   Karar No: 7155

ŞİRKETİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.

• MERKEZİ VE TEBLİGAT ADRESİ :  Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesi 2107. Sok. No: 3 Eskişehir Yolu Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  16.05.2017

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  Arama ruhsatı

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  15.177 hektar

• BÖLGESİ                                            :  Kara

• KAPSADIĞI İL                                  :  Aksaray

• PAFTA NUMARASI                         :  AR/ERA/K/L32-a4

KARAR:

Era Enerji, Enerji Servis Hizmetleri ve Petrol Tic. Ltd. Şti.’nin bölgesi, ili, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol arama ruhsatı verilmesi talebi incelenmiş ve Şirkete;

6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 6, 7 ve 22’nci maddeleri gereğince, bu kararın Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren beş yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmiştir.

5181/1-1

—————

PETROL HAKKINA MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 06.06.2018   Karar No: 7154

ŞİRKETLERİN:

• TİCARİ UNVANI                              :  TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.

• MERKEZİ ADRESİ                            :  20 Howard St. Perth Australia 6000

• TEBLİGAT ADRESİ                          :  İran Caddesi Karum İş Merkezi No: 21 F Blok Kat: 5 No: 427 06680 Kavaklıdere Çankaya/ANKARA

• MÜRACAAT TARİHİ                       :  13.03.2018

RUHSATIN:

• KONUSU                                            :  İşletme ruhsatı

• KAPSADIĞI İL                                  :  Diyarbakır

• KAPSADIĞI İLÇELER                      :  Merkez, Bismil

• YÜZÖLÇÜMÜ                                   :  15.256 hektar

• PAFTA NUMARASI                         :  ARİ/TEM/K/M44-b2-1

İŞLETME SAHASININ KOORDİNATLARI (ED-1950/6 derecelik):

 

KÖŞE NO

ENLEM

BOYLAM

a

38º00’00’’00’’’

40º30’00’’00’’’

b

37º52’30’’00’’’

40º30’00’’00’’’

c

37º52’30’’00’’’

40º22’30’’00’’’

d

38º00’00’’00’’’

40º22’30’’00’’’

 

KARAR:

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltdnin mevkii, koordinatları, yüzölçümü ve paftası yukarıda gösterilmiş bulunan saha için petrol işletme ruhsatı verilmesi talebine ait evrakları incelenerek 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu ve Yönetmeliği hükümlerine şekli ve esas şartlar bakımından uygunluğu tespit edilerek, milli menfaatler ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun amaç maddesi açısından Kanunun 1 ve 8’inci maddeleri uyarınca Sayın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı’nın 17.05.2018 tarihli Olur’ları alınmıştır.

TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’ye 16.06.2018 tarihinden itibaren 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 8’inci maddesi gereğince, “ruhsatın veriliş tarihinden itibaren işletme müracaat alanında arama ruhsatından gelmeyen 4021 hektarlık alanda iki yıl içerisinde 1 adet kuyu açılması aksi halde ruhsatın iptal edilmesi” şartıyla sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak ARİ/TEM/ K/M44-b2-1 pafta no’lu petrol işletme ruhsatının 5 yıl süre ile verilmesine,

Ayrıca, daha sonra talep edilmesi ve edilen taahhüt doğrultusunda şirketin sahada yapacağı üretim ve geliştirme faaliyetlerine göre Kanun’un 8’inci maddesinde işletme ruhsatı için öngörülen 20 yıllık kanuni sürenin kalan kısmının kullandırılmasına karar verilmiştir.

Yukarıda yazılı karar gereğince, bu kararın yayımı tarihinde TransAtlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’ye bir adet petrol işletme ruhsatı verilmiştir.

5182/1-1


Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünden:

İstanbul ili Fatih ilçesi Pertevniyal Lisesinden alındığı iddia edilen 1652 numaralı Abdulkadir ÖZEL adına düzenlenen diplomanın sahte olduğu ve okul kayıtları ile örtüşmediği anlaşıldığından aşağıda kimlik bilgileri bulunan lise diploması iptal edilmiştir.

 

OKUL NO

539

ADI SOYADI

ABDULKADİR ÖZEL

BABA ADI

MEHMET SALİH

ANNE ADI

NARİZE

DOĞUM YERİ

TATVAN

DOĞUM TARİHİ

08/08/1983

DİPLOMAYI VEREN OKUL ADI

PERTEVNİYAL LİSESİ

DİPLOMA NO

1652

DİPLOMA DÜZENLEME TARİHİ

30/06/2001

BÖLÜMÜ - KOLU - ALANI

-

İlan olunur.

5185/1-1


Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünden:

Enstitümüzde açık bulunan 1. derecedeki doçent kadrosuna “Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı, Osmanlı Kurumları ve Medeniyeti Bilim Dalı” alanında 1 adet doçent alınacaktır.

Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel koşulları taşıyan ve “Doçent” unvanını almış olan isteklilerin; başvuru dilekçelerine, özgeçmiş, 2 (iki) adet fotoğraf, nüfus cüzdan sureti, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ekleyerek (18.yy. Osmanlı Sosyo-Ekonomik Tarihi ve Yabancı Vakıflar alanlarında çalışmaları olan adaylar tercih sebebidir) ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki adrese şahsen başvurmaları gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna başvuran adaylar atandıkları takdirde, daimi statüde çalıştırılacaktır.)

Duyurulur.

ADRES :

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 85 Nolu Cad.  No: 8 Yücetepe/ANKARA

Tel: Santral 231 73 60 / 1403-1404

5171/1-1


İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

İlan Tarihi                     :  12.06.2018

Son Başvuru Tarihi       :  26.06.2018

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği’nin Madde 8/7’de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evrakları süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir.

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya 1 adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

1- Adayların ilgili Fakültelere şahsen başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

2- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanımıza www.ieu.edu.tr. adresinden ulaşılabilir.

BAŞVURU YERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Adalet Meslek Yüksekokulu  : (232) 488 81 45

İletişim Fakültesi                    : (232) 488 81 38

Mühendislik Fakültesi            : (232) 488 81 22

Sağlık Bilimleri Fakültesi       : (232) 488 83 11

Fax                                         : (232) 279 26 26

 

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm/Program

Unvan

Adet

Anabilim Dalı/Açıklama

Adalet Meslek Yüksekokulu

-

Doç. Dr.

1

- Sosyal Politika Bilim Alanı, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İşçi Sağlığı ve

İş Güvenliği Alanlarında Çalışmaları Olmak

İletişim Fakültesi

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Dr. Öğr. Üyesi

1

- Kültürlerarası İletişim ve Kişisel İletişim

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

Prof. Dr.

1

- Prefabrike ve Betonarme Yapıların Tasarımı, Öngermeli Yapıların Analizi ve

Deneysel Olarak İncelenmesi

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Prof. Dr.

1

- Mekatronik, Robotik, Sistem Dinamiği

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik

Prof. Dr.

1

- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

5202/1-1


Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:

HATAY

Üniversitemiz birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini (www.mku.edu.tr. adresinde Personel Daire Başkanlığının sayfasında temin edilebilir) sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.

Son başvuru tarihi ilanın gazetede yayımlanmasından itibaren 15 (onbeş) günlük sürenin bitimidir.

1 - Profesörlüğe başvuracak adaylar; başvuru dilekçesi, özgeçmiş, puanlama tablosu, doçentlik başarı belgesi, başlıca eseri belirtilen dilekçesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 5 (beş) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

2 - Doçentliğe başvuracak adaylar; özgeçmişini, doçentlik başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde hazırlayarak başvuru süresi içinde dilekçelerine ekli şekilde Rektörlüğümüze teslim edeceklerdir.

3 - Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar:

a) Başvuracakları anabilim dalını ve ilan niteliğini belirten dilekçelerine, özgeçmişlerini, nüfus cüzdan suretlerini, 2 adet fotoğraflarını, yayın listeleri ile yayınlarının birer örneğini, onaylı lisans, puanlama tablosu, yüksek lisans ve doktora veya uzmanlık belgelerini kapsayan dosyanın bir nüshasını fiziki olarak, jürilere gönderilecek 3 (üç) nüshasını ise CD (elektronik) halinde ilgili Fakülte Dekanlığına / Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

b) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora veya sanatta yeterlik eğitimlerini üniversitemizde tamamlayanların başvuru hakkı bulunmamaktadır.

4 - Doçent unvanı almış olanlar Yardımcı Doçent kadrolarına, Profesörler ise Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvuramayacaktır.

5 - Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

6 - Yanlış beyanda bulunanların, atamaları yapılmayacaktır.

7 - Erkek adayların askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

8 - Doktora Öğretim Üyesi kadrolarında %20 kota uygulaması yapılmayacaktır.

Süresi içinde yapılmayan müracaatların ve postada meydana gelebilecek gecikmelerin dikkate alınmayacağı;

Duyurulur

Rektörlük: 0 326 221 33 17-18

 

BİRİMİ / BÖLÜMÜ/ ANABİLİM DALI

UNVANI

DRC.

ADET

NİTELİKLERİ

ANTAKYA DEVLET KONSERVATUVARI

TÜRK MÜZİĞİ BÖLÜMÜ

TÜRK MÜZİĞİ ANASANAT DALI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Müzikoloji doktorası yapmış olmak ve keman alanında çalışmaları olmak

EĞİTİM FAKÜLTESİ

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

SINIF EĞİTİMİ

PROFESÖR

1

1

Sınıf öğretmenliği alanında çalışmış olmak

EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

EĞİTİM YÖNETİMİ

DOÇENT

1

1

Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve denetimleri konusunda çalışmış olmak

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

FEN BİLGİSİ EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Üstün yetenekli öğrencilerde fen eğitimi alanında çalışmış olmak

ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ

ZİHİN ENGELLİLER EĞİTİMİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

Kaynaştırma sınıf öğretmenleri üzerine çalışmış olmak

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

COĞRAFYA BÖLÜMÜ

 

 

 

 

FİZİKİ COĞRAFYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Karst Jeomorfolojisi alanında doktora yapmış olmak

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

GELENEKSEL EL SANATLARI BÖLÜMÜ

GELENEKSEL EL SANATLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Halı ve kilim motifleri üzerine çalışmış olmak

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Bilgisayar bilimleri alanında doktora yapmış olmak

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Programlama öğretimi üzerine çalışmış olmak

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

HADİS

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Hadis anabilim dalında doktora yapmış olmak ve sahabe dönemiyle ilgili çalışmaları bulunmak

İSLAM HUKUKU

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

İslam hukukunda doktora yapmış olmak

FELSEFE VE DİN BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İSLAM FELSEFESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Din felsefesi alanında çalışmış olmak

DİN BİLİMLERİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Dinler tarihi alanında doktora yapmış olmak ve Hristiyanlık üzerine çalışmış olmak

İSLAM TARİHİ VE SANATLARI BÖLÜMÜ

İSLAM TARİHİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

4

1

Ortaçağ Türk-İslam devletleri üzerine çalışmış olmak

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ

GENEL GAZETECİLİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Gazetecilik alanında doktora yapmış olmak

MİMARLIK FAKÜLTESİ

PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ

PEYZAJ MİMARLIĞI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

Doktorasını peyzaj mimarlığında yapmış olmak

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Biyosensör uygulamaları ve nanofotonik alanlarında deneysel çalışma yapmış olmak

ELEKTRONİK

DR. ÖĞR. ÜYESİ

5

1

Nanofotonik ve spektroskopi alanlarında deneysel çalışma yapmış olmak

TIP FAKÜLTESİ

DAHİLİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

İÇ HASTALIKLARI

DOÇENT

1

1

Hematoloji doçenti olmak, orak hücreli anemi ve talesemi alanında çalışmış olmak

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

1

1

HCV'li hastalarda Okült Hepatit B konusunda çalışma yapmış olmak

RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Bipolar hastalarda uyku kalitesi konularında çalışma yapmış olmak

TEMEL TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

 

 

 

 

TIBBİ BİYOKİMYA

DR. ÖĞR. ÜYESİ

3

1

Karaciğer iskemi reperfüzyon hasarında biyomoleküler oksidasyon üzerine çalışmış olmak

VETERİNER FAKÜLTESİ

KLİNİK BİLİMLER BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK DOĞUM VE JİNEKOLOJİSİ

PROFESÖR

1

1

Doçentliğini veterinerlik doğum ve jinekolojisi alanında almış olmak

ZOOTEKNİ VE HAYVAN BESLEME BÖLÜMÜ

VETERİNERLİK GENETİĞİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ

2

1

Gen ekspresyonu alanında çalışmış olmak

ZİRAAT FAKÜLTESİ

BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

ENTOMOLOJİ

PROFESÖR

1

1

Kanola ve meyve zararlıları konusunda çalışmış olmak

BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ

MEYVE YETİŞTİRME VE ISLAHI

PROFESÖR

1

1

Sert kabuklu meyve türü yetiştiriciliği ve ıslahı konularında çalışmış olmak

TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ

TARIM İŞLETMECİLİĞİ

DOÇENT

1

1

Tarım arazilerinin kamulaştırılması üzerine çalışmış olmak

5069/1-1


Bursa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİGATTIR

Müdürlüğümüzce tanzimli 06/06/2018 tarihli listede yazılı araçların, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ile Bursa Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünden alınan değişik gün ve sayılı yazılarına istinaden, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğüne ait geçici depolama yerine geçici olarak teslim alınmıştır.

Söz konusu araçlar ile Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliğinin 19/1 ve 27/1-2. maddelerinin ihlal edilmesi nedeniyle, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 184, 198 ve 238/1. maddesi tatbik edilerek ekli listede de sayı/tarihleri belirtildiği üzere, ceza kararları ile ek tahakkukları tanzim edilmiş olup, araçları yurda getiren şahısların yeterli yurt içi ve yurt dışı adreslerinin tespit edilemediğinden, bahse konu ceza kararları ile ek tahakkuklar içeren tebligatlar yapılamamıştır.

Bu nedenle, listede on sekiz (18) adet ceza kararları ile yedi (7) adet ek tahakkuk kararları yazılı olup, bahis konusu idari para cezası kararları muhteviyatı para cezalarının bir ay (30) gün, ek tahakkukları muhteviyatı vergilerin ise on beş (15) içinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİGAT YAPILACAK PARA CEZASI KAR. VE EK TAAHHUK LİSTESİ

 

No

Giriş

Tarihi

Tescil No

Plaka

Marka

Model

Cinsi

Şahıs Adı

Şahıs

Soyadı

Uyruğu

Para Cez./Ek

Ta. No/Tarih

Para Cezası

Miktarı

Geç.

Dep. No

Tarih

Yazı-Sayı/Tarih

1

20.02.2015

15220100T27699

PB7449MT

Mercedes

2000

B. Oto

Galına

NESHKOVA

Bulgaristan

C-613-22/03/2018

2.011,50-TL

2018/45

22.03.2018

2018/505-

20/03/2018

2

16.04.2015

15220100T65334

CB2402AK

Mercedes

2003

B. Oto

Mınka

YORDANOVA

Bulgaristan

C-820-25/04/2018

13.111,75-TL

2016/09

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

3

16.04.2015

15220100T65334

CB2402AK

Mercedes

2003

B. Oto

Mınka

YORDANOVA

Bulgaristan

E-89-25/04/2018

52.447,01-TL

2016/09

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

4

20.01.2015

15220100T9084

PB4699AB

Mercedes

2000

B. Oto

Mırsolav

STEFANOV

Bulgaristan

C-822-25/04/2018

8.194,85-TL

2016/10

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

5

20.01.2015

15220100T9084

PB4699AB

Mercedes

2000

B. Oto

Mırsolav

STEFANOV

Bulgaristan

E-90-25/04/2018

32.779,38-TL

2016/10

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

6

22.06.2015

15220100T125989

X4717KA

Audi

2003

B. Oto

Georgı

GROZEV

Bulgaristan

C-825-25/04/2018

8.194,85-TL

2016/11

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

7

22.06.2015

15220100T125989

X4717KA

Audi

2003

B. Oto

Georgı

GROZEV

Bulgaristan

E-91-25/04/2018

32.779,38-TL

2016/11

09.11.2016

20467529-

24/11/2016

8

15.10.2012

12310400T27592

491892

Hyundaı

2001

B. Oto

Adel

ALKHATIB

Suriye

C-865-02/05/2018

1.680,00-TL

2015/102

05.11.2015

910381-

04/11/2015

9

15.10.2012

12310400T27592

491892

Hyundaı

2001

B. Oto

Adel

ALKHATIB

Suriye

E-95-02/05/2018

1.966,05-TL

2015/102

05.11.2015

910381-

04/11/2015

10

12.03.2018

18080200T8863

4809HE

BMW

2001

B. Oto

Tarlan

ALIYEV

Azerbaycan

C-700-04/04/2018

1.490,00-TL

2018/46

04.04.2018

2018/8165-

04/04/2018

11

31.01.2015

15611500T78124

RR966PP

BMW

2009

B. Oto

Ramız

MAKARADZE

Gürcistan

C-760-06/04/2018

4.209,25-TL

2018/48

13.04.2018

2018/270-

13/04/2018

12

10.08.2016

16080200T370

ZP989PZ

Mercedes

2005

B. Oto

Tamaz

MIKELADZE

Gürcistan

C-790-19/04/2018

1.713,50-TL

2018/50

18.04.2018

2018/3055-

17/04/2018

13

29.01.2018

18220100T17780

CC0761AM

Volkswagen

1994

B. Oto

Sılvıya

GOVEDAROVA

Bulgaristan

C-855-28/04/2018

894,00-TL

2018/53

27.04.2018

2018/3314-

27/04/2018

14

20.03.2013

13220500T17018

CH113FR

Ford

2008

B. Oto

Ferzan

KABADAYI

Fransa

C-990-17/05/2018

1.117,50-TL

2018/59

08.05.2018

11118-

07/05/2018

15

15.03.2016

16160100T32

MAFK008

Bombardıer

2011

Mot.

H. Basri

AYDOĞAN

Belçika

C-1072-28/5/2018

11.837,50-TL

Pas.Pas.

15.03.2016

14571848-

15/03/2018

16

15.03.2016

16160100T32

MAFK008

Bombardıer

2011

Mot.

H. Basri

AYDOĞAN

Belçika

E-105-28/05/2018

47.350,00-TL

Pas.Pas.

15.03.2016

14571848-

15/03/2016

17

19.05.2017

17220100T95592

PB0381PK

Audi

1995

B. Oto

Petar

DINCHEV

Bulgaristan

C-888-04/05/2018

1.041,43-TL

2017/223

20.12.2017

2017/550-

20/12/2017

18

19.05.2017

17220100T95592

PB0381PK

Audi

1995

B. Oto

Petar

DINCHEV

Bulgaristan

E-96-04/05/2018

4.165,71-TL

2017/223

20.12.2017

2017/550-

20/12/2017

19

14.10.2014

14220100T331967

K1671BB

Mercedes

2001

B. Oto

Myumyun

MYUMYUN

Bulgaristan

C-1078-27/05/2018

3.352,00-TL

2018/57

03.05.2018

2018/703-

30/04/2018

20

15.01.2016

16220500T2969

K8123BA

Mercedes

2001

B. Oto

Tonı

HARIZANOV

Bulgaristan

C-989-17/05/2018

2.980,00-TL

2018/61

10.05.2018

34256007-

10/05/2018

21

15.10.2012

12310400T27592

491892

Hyundaı

2001

B. Oto

Selaheldin

HAYK

Suriye

C-866-02/05/2018

1.680,00-TL

2015/102

05.11.2015

910381-

04/11/2015

22

15.10.2012

12310400T27592

491892

Hyundaı

2001

B. Oto

Selaheldin

HAYK

Suriye

E-95-02/05/2018

1.966,05-TL

2015/102

05.11.2015

910381-

04/11/2015

23

20.10.2014

14220100T336232

K0384BA

BMW

2005

B. Oto

Alton

YALAMOV

Bulgaristan

C-987-17/05/2018

2.980,00-TL

2018/62

14.05.2018

2018/376-

14/05/2018

24

30.07.2016

16220100T255689

K7960BB

Mercedes

2003

B. Oto

Yuksel

ISMAIL

Bulgaristan

C-1075-29/05/2018

2.980,00-TL

2018/63

22.05.2018

34509902-

21/05/2018

25

14.07.2017

17080200T33244

KB661BK

Subaru

2002

B. Oto

IASIN

ALIEV

Gürcistan

C-1073-26/05/2018

1.862,50-TL

2018/64

22.05.2018

34501795-

21/05/2018

5159/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

5183/1-1

—————

 

5184/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULLARININ KARARLARINI GÖRMEK İÇİN

 

TIKLAYINIZ