30 Haziran 2018 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30464

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

Adalet Bakanlığından:

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Sağlık Bakanlığından:

Orman ve Su İşleri Bakanlığından:

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

İstanbul Gedik Üniversitesinden:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Petrolleri A.O. M51-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5620/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M50-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5621/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N50-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5622/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N50-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5623/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M50-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5624/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M51-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5625/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N51-a1, a2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5626/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M49-c1, c2 no’lu paftalarda bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5627/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. N52-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5628/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M50-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5629/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M50-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5630/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M52-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5631/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M51-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5632/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M49-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5633/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M51-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5634/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A.O. M52-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5635/1-1


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

21.03.2017 tarihli ve 6657 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Reyyan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Ali KÖYLÜ (Denetçi No: 17079, Oda Sicil No: 8972) tarafından, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 2017/1125 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.04.2018 tarihli ve E.2017/1125-K.2018/897 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 25.03.2017 tarihli ve 30018 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Ali KÖYLÜ hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 25.06.2018 tarihli ve 111574 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5751/1-1

—————

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, 6/1 pafta, 15871 ada, 20 parsel üzerindeki 988942 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 454435 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 271 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve kuruluş ortağı Mustafa TABAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21466, Oda Sicil No: 21980) tarafından, Ankara 13. İdare Mahkemesinin 2018/35 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 20.04.2018 tarihli ve E.2018/35 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Okaner Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Mustafa TABAN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmının yürütülmesi 27.06.2018 tarihli ve 112589 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5752/1-1

—————

13.06.2017 tarihli ve 14345 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile denetçi belgesi iptal edilen, Güventaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, İnşaat Mühendisi Muzaffer AYDIN (Denetçi No: 5628, Oda Sicil No: 10428) tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 09.05.2018 tarihli ve E.2018/642 sayılı kararı ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Muzaffer AYDIN hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 27.06.2018 tarihli ve 111745 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5753/1-1

—————

Niğde İli, Merkez İlçesi, 2961 ada, 4 parsel üzerindeki 853075 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 3745 Ticaret Sicil No ile Niğde Ticaret Odasına kayıtlı 1477 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesinin 2018/637 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılmış olan davada, 24.05.2018 tarihli ve E.2018/637 sayılı karar ile “dava konusu işlemin teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına” hükmedildiğinden, 14.03.2018 tarihli ve 30360 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin yürütülmesi 27.06.2018 tarihli ve 112153 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.

İlgililere duyurulur.

5754/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 23 pafta, 139 ada, 25 parsel üzerindeki 747077 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 9995 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına kayıtlı 802 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Ankara 5. İdare Mahkemesinin 2017/97 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 27.03.2018 tarihli ve E.2017/97-K.2018/821 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarihli ve 29921 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortakları Berna OZAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52088) ve Deniz ÖZDEMİR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 73439) hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemler 27.06.2018 tarihli ve 113059 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5755/1-1

—————

16.05.2017 tarihli ve 11565 sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idarî veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması talimatlandırılan, Parsyapı Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Yardımcı Kontrol Elemanı, Teknik Öğretmen Yeliz PUNAR (T.C. Kimlik No: 11096445156) tarafından, Ankara 6. İdare Mahkemesinin 2017/2986 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 06.04.2018 tarihli ve E.2017/2986-K.2018/946 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 21.05.2017 tarihli ve 30072 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Yeliz PUNAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlem 27.06.2018 tarihli ve 113404 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur.

5756/1-1


Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

VAKFIN ADI: Akar Akademik Araştırmalar Vakfı (kısa adı: Akar Vakfı)

VAKFEDENLER: Enver Ergün, Mehmet Akkuş, Ali Kemal Akkoç, Aydın Bayar, Ünsal Çakmak, Kemal Çalışkan, Mustafa Çetin, Raşit Demirhan, Abdullah Eren, Alican Gençcelep, Dursun Karacapınar, Mevlüt Koca, Necati Sungur, Lütfü İhsan Toksöz, Mustafa Turan.

VAKFIN İKAMETGAHI: Ankara

VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE NO’SU: Ankara 22.Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.06.2018 tarihinde kesinleşen, 08.05.2018 tarih ve E:2018/222, K:2018/169 sayılı kararı.

VAKFIN AMACI; İslami ilimler ve sosyal ilimler sahasında lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerden, yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yaparak liderlik ruhuna sahip bilim insanı olmak isteyen isteklilere;  yüksek lisans ve doktora bursları vererek ve diğer eğitim ihtiyaçlarını karşılamak suretiyle onların sahalarında uzmanlaşmalarına ve bilim adamı olmalarına katkıda bulunmak.

VAKFIN MAL VARLIĞI: 3000.-TL. (ÜÇBİNTÜRKLİRASI) ve Ankara İli Pursaklar İlçesinde tapuda kayıtlı 95410 Ada 1 Parselin (96.625.00 x 4 = 386.500.00 TL. Emlak vergisi beyanına göre) dir.

YÖNETİM KURULU: Enver Ergün, Mehmet Akkuş, Kemal Çalışkan, Abdullah Eren, Dursun Karacapınar, Mustafa Çetin, Alican Gençcelep.

VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde borçların tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları mütevelli heyetin uygun göreceği vakıf/derneğe devredilir.

Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilân olunur.

5750/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

ÖZ ANADOLU NAK. LTD. ŞTİ. (VN: 6620056555) ait, 18.04.2003 tarih ve 71431 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem IM006302/08.12.2003 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 37.103 TL GV, 49.711 TL KDV, 6.957 TL KKDF olmak üzere toplam 93.771 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 35271110 sayılı 20.06.2018 tarihli ödeme emri belgesinde belirtilen tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5666/1/1-1

—————

MM-İSO ULUSLARARASI NAKL. TİC. SAN. A.Ş. (VN: 6220017248) ait 07.06.2005 tarih ve 79908 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM011481/20.09.2005 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 32.118 TL GV, 43.052 TL KDV, 6.022 TL KKDF olmak üzere toplam 81.192 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 35310739 sayılı 22.06.2018 tarihli ödeme emri belgesinde belirtilen tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5666/2/1-1

—————

CERSOY İNŞAAT YAPI MAL. PAZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (VN: 2060095447) ait 14.10.2005 tarih ve 81324 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM000703/24.01.2006, IM002263/22.02.2006, IM004897/04.04.2006 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 409.681 TL GV, 514.721 TL KDV, 71.318 TL KKDF olmak üzere toplam 995.720 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 35271535 sayılı 20.06.2018 tarihli ödeme emri belgesinde belirtilen tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5666/3/1-1

—————

ALGON MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ'ne (VN: 0520010180) ait 26.03.2007 tarih ve 86264 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında Müdürlüğümüzde işlem gören IM016677/26.09.2007 ve IM016473/24.09.2007 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamelerinden kaynaklanan 63.855 TL KDV, 10.272 TL KKDF olmak üzere toplam 74.127 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 35310689 sayılı 22.06.2018 tarihli ödeme emri belgesinde belirtilen tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5666/4/1-1

—————

İZGİLER ULUSLARARASI NAK. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. (V.NO: 4830053296) ait, 03.09.2003 tarih ve 72985 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında işlem gördüğü tespit edilen 04411300IM007784/08.09.2004 sayılı/tarihli serbest dolaşıma giriş beyannamesinden kaynaklanan 22.544-TL GV, 30.291-TL KDV, 4.227-TL KKDF olmak üzere toplam 57.062 TL ve ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 34440834 sayılı 17.05.2018 tarihli ödeme emri belgesinde belirtilen tutarların on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5666/5/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Esenboğa Gümrük Müdürlüğünden:

İLANEN TEBLİĞ

Büyükesat Mah. Koza Sk. 125/3 GOP/ANKARA ve M. Kemal Mah. 2158 Sk. Tera Plaza Evl. No: 3/9 Çankaya/ANKARA adreslerinde mukim Rüya Havacılık Tic. A.Ş. (Vergi No: 7350752831) firması adına İhrakiye ve Kumanya Teslimlerine İlişkin 2103/36 sayılı Genelge kapsamında düzenlenen Ödeme Emri konusu 20.10.2015/16ET060200538-1 ve 25.10.2016/16ET060200575-1 tarih sayılı Ek Tahakkuk Kararları muhteviyatı toplam 211,13- TL KDV ve ödeme anından hesaplanacak olan Gecikme Faizinin tahsili için çıkarılan 20.03.2018/32936638 sayılı tebligat yazımız firmanın bilinen adreslerinden "Muhatap tanınmıyor, adres işyeri olup işyerinin Mah. muhtarında ve karakolda kaydı olmadığından muhtar ve karakol kaydı alınmamıştır" gerekçesi ile tebliğ edilemeden iade edildiğinden, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip maddeleri ile buna bağlı Yönetmeliğin 48. maddesi gereğince yayımı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün sonunda işbu tebligata konu Ek Tahakkuklara istinaden düzenlenen Ödeme Emrinin muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

5637/1-1


Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 06.06.2018 günlü yazıda; Memiş Osman ve Aysal Oğlu, 12086535796 TC Kimlik Nolu, 1968 doğumlu, İzmir İli, Konak İlçesi; Kadifekale Mahalle/Köy, Cilt No: 64, Aile Sıra No: 27, Sıra No: 4 de kayıtlı Şafak Yıldız’ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 22.03.2018 gün ve 15-18 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5761/1-1

—————

DUYURU

İstanbul Barosu Başkanlığı'ndan alınan 06.06.2018 günlü yazıda; Paşa ve Melek Oğlu, 29378225020 TC Kimlik Nolu, 1974 doğumlu, Ankara İli, Altındağ İlçesi; Aktaş Mahalle/Köy, Cilt No: 05, Aile Sıra No: 306, Sıra No: 13 de kayıtlı Filiz Kalaycı Aydın'ın, Baro Yönetim Kurulu'nun 22.03.2018 gün ve 15-19 sayılı kararıyla; Avukatlık Yasası'nın 74. maddesi gereğince, adının bir daha yazılmamak üzere Baro Levhasından silinerek RUHSATNAMESİNİN İPTALİNE karar verildiği ve bu kararın kesinleştiği bildirilmiştir.

Adı geçenin avukatlık yapma hakkının söz konusu kararla kaldırıldığı ve bundan sonra avukatlara ait hak ve yetkileri kullanamayacağı hususu, Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nin 27. maddesinin son fıkrası uyarınca duyurulur.

5762/1-1


Adalet Bakanlığından:

Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2005/263 Esas sayılı dosyası ile birleşen Ankara 7. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2002/449 Esas sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5730/1-1

—————

Antalya 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/474 Esas, 2014/308 Karar sayılı dosyasının kaybolduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilân olunur.

5731/1-1


Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

YASAKLAMA KARARININ KALDIRILMASI

01.06.2018 tarih ve 30438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı Koruma Klor Alkali Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (Ticaret Sicil No: Derince/419, Oda Sicil No: 16420) ve Şirket sermayesinin yarısından fazla hissesine sahip Vefa İbrahim ARACI (T.C. Kimlik No: 43168344104)'ın, 2 (iki) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanma kararı (İhale Kayıt No: 2018/95200) 25.06.2018 tarih ve 1528 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Olur'u ile kaldırılmıştır.

İlan olunur.

5785/1-1


 


 


 


İstanbul Gedik Üniversitesinden:

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE

ÖĞRETİM ÜYELERİ ALINACAKTIR

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü ve Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümüne 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde öngörülen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak Öğretim Üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadro tam zamanlıdır.

 

Birimi

Bölümü

Akademik Unvan

Adet

Özel Koşullar

Mühendislik Fakültesi

Mekatronik Mühendisliği

Doçent

1

Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik bölümlerinden mezun, Yüksek Lisansını Nükleer Uygulamalar, Doktora çalışmalarını ise İleri teknolojik malzemelerden olan süper iletkenlerin elektriksel ve manyetik özellikleri üzerine yapmış olmak, bu alanda yayınları bulunmak ve Genel Fizik konularına hâkim olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Kimya Mühendisliği alanında yapmış olmak, Gıda Mühendisliği alanında çalışmalar yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beslenme ve Diyetetik

Dr. Öğretim Üyesi

1

Üniversitelerin Kimya Biyokimya lisans programından mezun olmak, Yüksek Lisansını Biyokimya ve klinik biyokimya, doktorasını biyokimya alanlarında tamamlamış olmak.

 

Adayların;

- Özgeçmiş (YÖK Formatında)

- 2 Adet Fotoğraf

- Nüfus Cüzdan Sureti

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Diploma fotokopileri ile yurtdışından alınmış Diploma, Unvan var ise denklik belgelerinin eklenmiş olduğu bir dilekçe ile birlikte başlıca araştırma eserleri, bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşan 4 takım dosyayı ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (30.06.2018 - 14.07.2018 tarihleri arasında) şahsen Rektörlüğe teslim etmeleri gerekmektedir.

- KPDS/ÜDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge. (Varsa)

Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvuru dosyasında eksik belge olması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru süresi, ilan tarihinden itibaren 15 gündür. (Son başvuru tarihi 14.07.2018)

Başvuru adresi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Personel Daire Başkanlığı

Adres: Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No: 1 Yakacık-Kartal/İSTANBUL

Tel    : 0 216 452 45 85 - 86

Fax   : 0 216 452 87 17

5780/1-1


İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

DÜZELTME İLANI

Üniversitemize; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmelik” ve İstanbul Gelişim Üniversitesi “Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilme Kriterleri” hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim üyeleri alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

2547 Sayılı Kanunun 26. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Profesör adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren 6 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 24. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doçent adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya ile birlikte İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğüne başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi eklenecektir).

2547 Sayılı Kanunun 23. maddesinde belirtilen şartları taşıyan Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) anabilim dalı ve yabancı dillerini belirten dilekçe, özgeçmiş, doktora belgesi, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosya ile birlikte ilan edilen birime başvurmaları gerekmektedir. (Dosyalar haricinde dilekçeye özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, yabancı dil belgesi eklenecektir). Başvuruların Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 10.07.2018 tarihine kadar Profesör ve Doçent kadrosuna başvurular için Rektörlüğe, Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvurular için ise İstanbul Gelişim Üniversitesi ilgili Müdürlük/Dekanlıklarına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ve internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmez.

Duyurulur.

Kadro detayları www.gelisim.edu.tr adresimizde bulunmaktadır.

Adres: Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sok.

No: 1 Avcılar/İstanbul - Tel: 0 212 422 70 00

 

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme Bilgi Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Medya ve İletişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Gastronomi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Gastronomi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uçak-Gövde Motor Bakım

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Lojistik

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Restorasyon ve Konservasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Sosyal Hizmet

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ekonomi ve Finans (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Ekonomi ve Finans

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Havacılık Yönetimi (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Havacılık Yönetimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Turizm Rehberliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Psikoloji (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Psikoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

İşletme (İngilizce)*

İlgili alanda veya hukuk alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İşletme

İlgili alanda veya hukuk alanında doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Uluslararası Ticaret

İlgili alanda veya iktisat alanında doçentliğini almış olmak.

2

2

-

Uluslararası Ticaret (İngilizce)*

İlgili alanda veya iktisat doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Sosyoloji

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Tanıtım -Reklamcılık -İletişim Bilimleri alanlarında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

2

Yeni Medya

İlgili alanda veya İletişim Bilimleri alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

1

1

Radyo Televizyon ve Sinema

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Yönetim Bilişim Sistemleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Türk Dili ve Edebiyatı

Eski Türk Edebiyatı alanında doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler

İlgili alanda doktorasını almış olmak.

-

-

1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce)*

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

1

1

-

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

2

-

-

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Güzel Sanatlar Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sinema ve Televizyon

İlgili alanda doçentliğini almış olmak.

-

1

-

Oyunculuk

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gıda Mühendisliği, Beslenme ve Diyetetik veya Turizm alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İletişim Tasarımı

İlgili alanda doktorasını yapmış olmak.

-

-

2

İç Mimarlık

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Moda ve Tekstil Tasarımı

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

3

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Mimarlık

Mimarlık veya Sanat Tarihi alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

Mimarlık (İngilizce)*

Mimarlık alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

2

2

3

İnşaat Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

İnşaat Mühendisliği (İngilizce)*

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Bilgisayar Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Mekatronik Mühendisliği

Fizik veya Mekatronik alanında doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Matematik alanında doçentliğini almış olmak.

1

-

-

Endüstri Mühendisliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

1

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Antrenörlük Eğitimi

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Egzersiz ve Spor Bilimleri

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Rekreasyon

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Spor Yöneticiliği

İlgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Beslenme ve Diyetetik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Biyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Beslenme ve Diyetetik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Beslenme ve Diyetetik, Gastronomi, Türkçe ya da İngilizce bölümlerden lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Çocuk Gelişimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, Eğitim Programları ve Öğretim ana bilim dalında veya ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Çocuk Gelişimi (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Çocuk Gelişimi veya Okul Öncesi Eğitimi, Psikoloji, İletişim, Sosyoloji Türkçe ya da İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Ergoterapi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya ilgili alanda doktorasını veya doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak

1

1

2

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

(İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Ergoterapi, Nöroloji, Fizik, Türkçe veya İngilizce lisans mezunu olup, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliğini almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Hemşirelik (İngilizce)*

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor ya da Hemşirelik Türkçe veya İngilizce bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Odyoloji

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Odyoloji alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

3

1

2

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Ortez Protez

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Ortez Protez alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Perfüzyon

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya lisans mezunu olup, Perfüzyon Teknikleri ile ilgili alanlarda doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sağlık Yönetimi

Tıp Fakültesi mezunu uzman doktor veya Sağlık İdaresi, Sağlık Yönetimi veya İşletme Bölümlerinden birinde lisans mezunu olmak, Sağlık Yönetimi veya İşletme alanında doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

2

1

2

Sosyal Hizmet

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim, Felsefe Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

Sosyal Hizmet (İngilizce)*

Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Felsefe, Antropoloji, Hukuk, Kamu Yönetimi, İstatistik, İletişim Türkçe veya İngilizce Bölümü lisans mezunu olmak, ilgili alanlardan doktorasını ya da doçentliği almış olmak.

1

1

2

İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu

Aranan Nitelik

Kadro Unvanı - Adedi

Profesör

Doçent

Doktor Öğretim Üyesi

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği̇ (İngilizce)*

Sivil Havacılık Yönetimi alanında doktorasını yapmış olmak.

-

-

1

 

(*): 23.03.2016 tarih ve 29662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca İngilizce ders verebiliyor olmak.

Not: 27/06/2018 tarih ve 30461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ilanın düzeltmesidir.

5614/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ESKİŞEHİR KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

5619/1-1