1 Temmuz 2018 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30465

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. N34-d1 no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5736/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. N36-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5737/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. N35-c no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5738/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. P36-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5739/1-1

—————

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. P35-b no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 13.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5740/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. M52-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5695/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. N53-a no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 19.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5696/1-1

—————

Türkiye Petrolleri A. O. M52-d no’lu paftada bir adet petrol arama ruhsatı almak için 18.06.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.

5697/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.05.2018      Karar No: 525

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş. Hatay il sınırları içerisinde sahip bulunduğu AR/ARR/K/O36-a1, a2, a3 pafta no’lu petrol arama ruhsat sahasında Hamam petrol ve doğalgaz üretim sahaları tesisleri ile Hamam-4 kuyusu lokasyon alanı için gerekli olan ve üzerinde Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin acele el koyma kararları bulunan ve arazi sahipleri ile görüşme sağlanamayan Hatay ili, Erzin ilçesi, Yeşilkent mahallesi Hamamovası mevkiindeki 10158 parsel no’lu taşınmazın 3.135,42 m2 ve 10160 parsel no’lu taşınmazın 784,30 m2 olmak üzere toplam 3.919,72 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince kamulaştırılmasına karar verilmesi için 15.03.2018 tarih ve bunu tamamlayan 10.04.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan ve arazi sahipleri ile görüşme sağlanamayan Erzin 1. Asliye Hukuk Mahkemesince acele el koyma kararları alınan aşağıda müfredatı ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Hatay ili Erzin ilçesi, Yeşilkent mahallesindeki Hamamovası mevkiindeki 10158 parsel no’lu taşınmazın 3.135,42 m2 ve 10160 parsel no’lu taşınmazın 784,30 m2 olmak üzere toplam 3.919.72 m2’ lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli                : Hatay

İlçesi           : Erzin

Mahallesi    : Yeşilkent

 

Parsel No

                                 Malikleri                               

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

10158

Mehmet ÇOBAN

Ali oğlu

3.135,42 m²

Hakkı Mehmet ÇOBAN

Ali oğlu

 

Elif ÇOBAN

Ali kızı

 

Fatma ERASLAN

Ali kızı

 

Zeynep ÇOBAN

Ali kızı

 

Serap KARA

İsmail Hakkı kızı

 

Bayram ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Hatice ÖKSÜZ

Hüseyin Kızı

 

Gülüzar ÖKSÜZ

Hüseyin Kızı

 

Fatma MAT

Hüseyin Kızı

 

Mustafa ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Yüksel Çetin ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Ali Turan ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Türkan ARSLAN

Hüseyin Kızı

 

Esra ACAR

Hüseyin Kızı

 

10160

Mehmet ÇOBAN

Ali oğlu

   784,30 m²

Hakkı Mehmet ÇOBAN

Ali oğlu

 

Elif ÇOBAN

Ali kızı

 

Fatma ERASLAN

Ali kızı

 

Zeynep ÇOBAN

Ali kızı

 

Serap KARA

İsmail Hakkı kızı

 

Bayram ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Hatice ÖKSÜZ

Hüseyin Kızı

 

Gülüzar ÖKSÜZ

Hüseyin Kızı

 

Fatma MAT

Hüseyin Kızı

 

Mustafa ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Yüksel Çetin ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Ali Turan ÇOBAN

Hüseyin oğlu

 

Türkan ARSLAN

Hüseyin Kızı

 

Esra ACAR

Hüseyin Kızı

 

Toplam

3.919,72 m2

5698/1-1

—————

İSTİMLAKE MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 29.05.2018      Karar No: 524

N.V. Turkse Perenco Şirkete Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu ARİ/NTP/880 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Kayaköy-02, Kayaköy-15 ve Kayaköy-24 lokasyonları, ulaşım yolları, boru hattı ve enerji nakil hattının üzerinde bulunduğu bazı arazi malikleri ile 2014 yılından bu güne kadar anlaşma sağlanamadığını, bunun üzerine arazi sahiplerinin kamulaştırma görüşmelerine davet edildiği, ancak, arazi sahiplerinin görüşmelere gelmediği ve Diyarbakır 4. Noterliği aracılığı ile gönderilen 26.01.2018 tarihli ve 01491 yevmiye numaralı ihtarname ile yeni bir sözleşme imzalamak yerine farklı şartlar öne sürmesi üzerine anlaşmazlık tutanaklarının düzenlendiği belirtilerek, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık köyü 243 ada 1 no’lu parselin 36.172,78 m2’lik kısmının, 278 ada 5 no’lu parselin 7.537,00 m2’lik kısmının olmak üzere toplam 43.709,78 m2’lik arazinin 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 19.03.2018 ve bunu tamamlayan 09.04.2018 tarihli dilekçeleriyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve aşağıda ayrıntıları ve dosyalarında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Diyarbakır ili, Sur ilçesi, Alçık Köyü 243 ada 1 no’lu parselin 36.172,78 m2’lik kısmının, 278 ada 5 no’lu parselin 7.537,00’m2’lik kısmının olmak üzere toplam 43.709,78 m2’lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazilerin:

İli            :  Diyarbakır

İlçesi       :  Sur

Köyü       :  Alçık

 

Ada No

Parsel No

                         Malikleri                        

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

243

1

Mahmut OĞUL             (Mehmet Oğlu)

36.172,78

Meral OĞUL                 (Ramazan Kızı)

Gülbahar OĞUL           (Ramazan Kızı)

Selahattin OĞUL           (Ramazan Oğlu)

Kudret OĞUL               (Resul Kızı)

Abdurrahman OĞUL    (Ramazan Oğlu)

Sümbül CAN                (Ramazan Kızı)

Gazal OĞUL                 (Ramazan Kızı)

Mehmet OĞUL             (Ramazan Oğlu)

Muharrem OĞUL         (Ramazan Oğlu)

Ayşe OĞUL                  (Ramazan Kızı)

Gurbet OĞUL               (Ramazan Kızı)

Fatma OĞUL                (Ramazan Kızı)

Halise OĞUL                (Cemil Kızı)

Mustafa OĞUL             (Ahmet Oğlu)

Hanım DAĞKIRAN     (Ahmet Kızı)

Remziye TAZECAN     (Ahmet Kızı)

Meymene ATAŞ           (Ahmet Kızı)

Mehmet Reşit OĞUL    (Ahmet Oğlu)

Zeliha OĞUL                (Ahmet Kızı)

Mehmet Salim OĞUL   (Ahmet Oğlu)

Hayrullah OĞUL          (Ahmet Oğlu)

Mehmet Necat OĞUL   (Ahmet Oğlu)

Latife OĞUL                 (Ahmet Kızı)

Muharrem OĞUL         (Ahmet Oğlu)

Fahriye OĞUL              (Ahmet Kızı)

Haklime OĞUL             (Ahmet Kızı)

Melike OĞUL               (Ahmet Kızı)

Hacire OĞUL                (Mehmet Kızı)

Hacı OĞUL                   (Mehmet Oğlu)

Meyrem OĞUL             (Mehmet Kızı)

Mehmet Reşit OĞUL    (Mehmet Oğlu)

Medeni OĞUL              (Mehmet Oğlu)

Mehmet Can OĞUL      (Mehmet Oğlu)

Muharrem OĞUL         (Mehmet Oğlu)

Emine ÇETİNKAYA    (Mehmet Kızı)

Hediye OĞUL               (Mehmet Kızı)

Tuba OĞUL                  (Abdullah Kızı)

Mehmet Emin OĞUL    (Abdullah Oğlu)

Merve OĞUL                (Abdullah Kızı)

Veysel OĞUL               (Abdullah Oğlu)

Esra OĞUL                   (Abdullah Kızı)

Hacer OĞUL                 (Abdullah Kızı)

278

5

Abdurrahman OĞUL    (Ramazan Oğlu)

7.537,00

Muharrem OĞUL         (Ramazan Oğlu)

Selahattin OĞUL           (Ramazan Oğlu)

Halise OĞUL                (Cemil Kızı)

Mustafa OĞUL             (Ahmet Oğlu)

Hanım DAĞKIRAN     (Ahmet Kızı)

Remziye TEZCAN        (Ahmet Kızı)

Meymene ATAŞ           (Ahmet Kızı)

Mehmet Reşit OĞUL    (Ahmet Oğlu)

Zeliha OĞUL                (Ahmet Kızı)

Mehmet Salim OĞUL   (Ahmet Oğlu)

Hayrullah OĞUL          (Ahmet Oğlu)

Mehmet Necat OĞUL   (Ahmet Oğlu)

Latife ŞAŞAN               (Ahmet Kızı)

Muharrem OĞUL         (Ahmet Oğlu)

Fahriye OĞUL              (Ahmet Kızı)

Haklime OĞUL             (Ahmet Kızı)

Melike OĞUL               (Ahmet Kızı)

Mahmut OĞUL             (Mehmet Oğlu)

Mehmet OĞUL             (Ramazan Oğlu)

Mehmet Can OĞUL      (Mehmet Oğlu)

Toplam

43.709,78

5699/1-1

—————

İSTİMLAKE  MÜTEALLİK KARAR

Karar Tarihi: 01.06.2018          Karar No: 526

Türkiye Petrolleri A.O.’nun Adıyaman il sınırları içerisinde sahip bulunduğu İR/TPO/K/2699 hak sıra no’lu petrol işletme ruhsat sahasında yapılması planlanan Batı Fırat Üretim Kampı ile Trafo Arası enerji nakil hattı için gerekli olan ancak, arazi maliklerinin rayiç haddin üzerinde bedel talep etmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi’nin acele el koyma kararı bulunan, Adıyaman ili, Gerger ilçesi, Güzelsu köyündeki 851 no’lu parselden 683,23 m²'lik kısmının (irtifak hakkı) ve 4,39 m²'lik kısmının (mülkiyet hakkı) olmak üzere toplam 688,23 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmesi için 04.05.2018 tarihli dilekçesiyle müracaatta bulunmuştur.

Yapılan inceleme neticesinde; petrol ameliyesi için gerekli olan ve istimlakinde kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve Gerger Asliye Hukuk Mahkemesi’nce acele el koyma kararı alınan aşağıda ayrıntıları ve dosyasında mevcut 1/5000 ölçekli haritada hudutları gösterilen Adıyaman ili, Gerger ilçesi, Güzelsu köyündeki 851 no’lu parselden 683,23 m²'lik kısmının (irtifak hakkı) ve 4,39 m²'lik kısmının (mülkiyet hakkı) olmak üzere toplam 688,23 m²'lik arazinin, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 10’uncu maddesinin ikinci fıkrası gereğince istimlakine karar verilmiştir.

İstimlakine karar verilen arazinin:

İli            : Adıyaman

İlçesi       : Gerger

Köyü       : Güzelsu

Mevkii    : Gaz 

 

Parsel No

                   Malikleri                       

İstimlaki İstenen Miktar (m2)

851

Hamza KAYA

(Osu oğlu)

688,23 m²

Mehmet KAYA

(Osu oğlu)

Ramazan KAYA

(Osu oğlu)

Tahir KAYA

(Osu oğlu)

5700/1-1


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gebze Gümrük Müdürlüğünden:

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN: 1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli 18.08.2005/IM9940 tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 2.668,00-TL KDV‘nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli ortağı FERHAT ALTINTAŞ (TC 10654109196) 2.006,34-TL KDV için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 12.06.2018 tarihli ve 35104171 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/1/1-1

—————

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN:1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 140.322,00-TL nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli ortağı FERHAT ALTINTAŞ (TC 10654109196) 105.522,14-TL için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35084680 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/2/1-1

—————

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN: 1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli 18.08.2005/IM9940 tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 2.668,00-TL KDV ‘nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli ortağı ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 661,66-TL KDV için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 12.06.2018 tarihli ve 35103224 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/3/1-1

—————

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN: 1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 46.774,00-TL nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %75,2 hisseli ortağı FERHAT ALTINTAŞ (TC 10654109196) 35.174,00-TL için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35080125 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/4/1-1

—————

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN: 1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 46.774,00-TL KDV ‘nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli ortağı ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 11.599,96-TL KDV için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35080505 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/5/1-1

—————

Battal Oto Kiralama ve Oto. Tur. İnş. Nt. G. İth. İhr. Paz. Ltd. Şti. (VN: 1500353556) adına Müdürlüğümüzce tescilli muhtelif tarih/sayılı SDGB den kaynaklanan gelir eksikliğine ilişkin 140.322,00-TL KDV ‘nin firmadan tahsil edilememesi nedeniyle, %24,8 hisseli ortağı ABDULLAH EMRE AKBABA (TC 10424623440) 34.799,86-TL KDV için ödeme gününde hesaplanacak gecikme zammı ve cezai faizin tahsiline ilişkin 6183 sayılı Kanun uyarınca düzenlenen 11.06.2018 tarihli ve 35077248 sayılı ödeme emri belgesinde belirtilen tutarın on beş (15) gün içerisinde ödenmesi, tebligatın yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonunda ilanen tebligatın yapılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. ve müteakip maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

5768/6/1-1


Kayseri Gümrük Müdürlüğünden:

59893007528 TC Kimlik Nolu Şaban BAYRAK adına kayıtlı 1NFY335 Plakalı aracın bir başkasının kullanımına bırakılması nedeniyle düzenlenen 144/07.02.2018 sayı/tarihli Para Cezası kararı tutarının tahsili için 6183 Sayılı Yasa çerçevesinde Ödeme Emri tanzimi suretiyle 22.03.2018 tarihli 32986943 sayılı yazılarımız ile takibata gidilmiş, ancak muhataba tebliğ edilememiştir. Bu itibarla ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ödeme emrinde detayları belirtilen tutarın belirtilen sürede ödenmesi, ödenmemesi halinde 6183 sayılı Yasa uyarınca takibat yapılacağı hususu 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

 

Ceza Kararı Tarih/Sayısı

Miktarı (TL)

Toplam (TL)

Ödeme Emri Tarih/Sayısı

07.02.2018/18060600CK000143

1.250 - TL

1.250 - TL

22.03.2018 - 32986843

5726/1-1


Kültür ve Turizm Bakanlığından:

5693/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 30.05.2018 - 231                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 30.05.2018 - 3471                                     ŞANLIURFA

Mardin ili, Yeşilli ilçesi, Şirinevler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Şirinevler yerleşiminin tescil edilmesine yönelik, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür İşleri Şube Müdürlüğü’nün 05.04.2018 tarih ve E.296000 sayılı yazısı ve ekinde yer alan, Mardin Müze Müdürlüğü’nün 02.04.2018 tarih ve E.283626 sayılı yazısı ve ekleri. Şirinevler yerleşiminin, tesciline ilişkin, Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 30.03.2018 tarihli raporu Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 23.05.2018 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Mardin ili, Yeşilli ilçesi, Şirinevler Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan Şirinevler Yerleşiminin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı öneri sit alanı haritasında sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Şirinevler Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

şeklinde altı madde olarak belirlenmesine karar verildi.

 

Açıklama: 5669

5669/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 30.05.2018 - 231                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 30.05.2018 - 3480                                     ŞANLIURFA

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Tizyan Roma Yerleşimi’nin tescil edilmesine yönelik, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kültür İşleri Şube Müdürlüğü’nün 19.03.2018 tarih ve E.0239750 sayılı yazısı ve eki Mardin Müze Müdürlüğü uzmanlarının 13.03.2018 tarihli raporu, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 28.05.2018 tarihli raporu, konunun dosyası, 1/1000 ölçekli öneri sit alanı haritası, tescil fişi, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Mardin ili, Artuklu ilçesi, Elmabahçe Mahallesi, sınırları dahilinde bulunan Tizyan Roma Yerleşimi’nin korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı özelliği göstermesi nedeniyle; ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada sınırları gösterildiği şekliyle 2863 sayılı Yasa kapsamında, I. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine,

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 05.11.1999/658 sayılı ilke kararı doğrultusunda:

Tizyan Roma Yerleşimi I. Derece Arkeolojik Sit Alanı Koruma ve Kullanma Koşullarının:

1. Bilimsel çalışmalar dışında aynen korunacak bir sit alanıdır.

2. Kesinlikle hiçbir yapılaşmaya izin verilemez.

3. Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygulamaları, müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşü alınarak Kurulumuzca değerlendirilir.

4. Yeni tarımsal alanlar açılamaz. Toprağın sürülmesine yönelik tarımsal faaliyetler yapılamaz. Mevcut ağaçlardan ürün alınabilir.

5. Taş, toprak, kum vb. alınmasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocakların açılmasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzeme dökülmesine izin verilemez.

6. Parsellere ilişkin tevhit ve ifraz işlemleri, taşınmaz kültür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Kurulumuzdan izin almak koşuluyla yapılabilir.

Şeklinde altı madde olarak belirlenmesine,

kaçak kazı çukurunun Mardin Müze Müdürlüğü denetiminde kapatılmasına karar verildi.

 

Açıklama: 5670

5670/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINIKORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 28.05.2018 - 229                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 28.05.2018 - 3435                                     ŞANLIURFA

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, 67 ada 20 nolu parsel, 79 ada 1 parsel, 68 ada 3, 5, 11, 14 nolu parsellerde yer alan Kurulumuzun 23.05.2017 tarih ve 2601, 2602, 2603, 2604, 2605 ve 2606 sayılı kararlarıyla 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve II. Grup yapı olarak belirlenen konut nitelikli taşınmazların koruma alanının belirlenmesine ilişkin Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 22.05.2018 tarihli raporu okundu. Öneri koruma alanı haritası, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Şanlıurfa ili, Halfeti ilçesi, Çekem Mahallesi sınırları içerisinde, 67 ada 20 nolu parsel, 79 ada 1 parsel, 68 ada 3, 5, 11, 14 nolu parsellerde yer alan 2863 sayılı Yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli taşınmazların içerisinde bulunduğu alanda yer alan yapıların teker teker taşıdıkları kıymetten daha fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler, bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar, sokak v.b.) birlikte bir bütün halinde bulundukları tespit edildiğinden, alanın ekli 1/2000 ölçekli haritada koordinatlarıyla gösterildiği şekliyle Kentsel sit alanı olarak tescilinin uygun olduğuna karar verildi.

 

Açıklama: 5671

5671/1-1

—————

ŞANLIURFA KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 30.05.2018 - 231                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 30.05.2018 - 3474                                     ŞANLIURFA

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, mülkiyeti Kileybin Köy Tüzel Kişiliği’ne ait,1 pafta 30 nolu parselde kayıtlı, 2863 sayılı yasa kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taşınmaza yönelik hazırlanmış restitüsyon ve restorasyon çizimlerine ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun 02.05.2018/12405 sayılı yazısı ve ekleri, taşınmazın Kurulumuz Müdürlüğü arşivindeki tescil kayıtlarında yer alan niteliğinin yeniden irdelenmesine ilişkin Mardin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Koruma Uygulama Denetim Bürosu’nun 08.05.2018/13199 sayılı yazısı ve eki, Kurulumuzun 26.10.2017/2939 ve 25.04.2018/3379 sayılı kararları, Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1990/476 sayılı tescil kararı, Kurulumuz Müdürlüğü uzmanlarının 25.05.2018/269218 sayılı raporu okundu, restitüsyon, restorasyon,  müdahale analizi ve dönem analizi çizimleri ile restitüsyon ve restorasyon raporu, fotoğraflar, bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda:

Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, 1 pafta 30 nolu parselde kayıtlı, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı ve I. grup yapı olarak tescilli taşınmazın;

Diyarbakır Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 05.05.1990/476 sayılı tescil kararında “Kıleybin Ziyareti” olarak belirtilen niteliğinin özgün kullanımında “Kıleybin Mort Maria Kilisesi” olduğu değerlendirildiğinden bu isimle yeniden hazırlanan tescil fişinin uygun olduğuna,

Koruma alanının ekli 1/1000 ölçekli koordinatlı haritada gösterildiği şekilde uygun olduğuna,

Koruma alanında kalan Mardin ili, Kızıltepe ilçesi, Kıleybin (Halkalı) Mahallesi’nde, 29 nolu parselin tapu kütüğünün beyanlar hanesine “Tescilli Yapı Koruma Alanındadır.” şerhinin konulmasına,

Restitüsyon, restorasyon,  müdahale analizi, dönem analizi paftaları ile restitüsyon ve restorasyon raporunun uygun olduğuna,

Ancak yapının ayakta kalan kısmının nasıl tamamlanacağını gösteren detaylı müdahale paftası ve statik raporun hazırlanarak Kurulumuza sunulmasından sonra uygulamaya geçilebileceğine,

Uygulamaya geçilmeden önce yapı içerisindeki kalıntıların Mardin Müze Müdürlüğü denetiminde temizliğinin yapılmasına, temizlik sonunda yeni verilere ulaşılması halinde revizyon projesinin Kurulumuza sunulmasına,

Uygulamanın Mardin Büyükşehir Belediyesi KUDEB denetiminde ve müellifi mimar tarafından yürütülmesine,

Uygulama sonrası müellifi tarafından hazırlanacak uygulama sonuç raporu ve fotoğraflarının Mardin Büyükşehir Belediyesi KUDEB tarafından yerinde incelendikten sonra Kurulumuza iletilmesine,

karar verildi.

 

5672/1-1

—————

Açıklama: 5673

5673/1-1

—————

Açıklama: 5674

5674/1-1

—————

Açıklama: 5675_Sayfa_1

Açıklama: 5675_Sayfa_2

5675/1-1

—————

İSTANBUL V NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI

KORUMA BÖLGE KURULU

KARAR

Toplantı Tarihi ve No       : 31.05.2018 - 359                                         Toplantı Yeri

Karar Tarihi ve No           : 31.05.2018 - 5416                                        İSTANBUL

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu Mahallesi, Kumbaracılar Sokak, No: 15 adresli, özel mülkiyete ait, 151 pafta, 419 ada, 63 parsel sayılı tescilsiz taşınmazda Geç Osmanlı Dönemi su drenaj sistemine ait bir kanalın ağzının tespit edildiği hususunda İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 07.02.2018 gün 111505 sayılı yazısı değerlendirilmesi ile alınan Kurulumuzun 09.03.2018 gün 5250 sayılı kararı ile “tescilsiz taşınmazda müze denetiminde çalışma yapılarak hazırlanacak kalıntı rölövesinin ve koruma projesinin ivedi Kurulumuza iletilmesine, Kurulumuz üyelerince yerinde inceleme yapılmasına, kalıntı ve çevresinde gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına, bu aşamada can ve mal güvenliği açısından parselin 60 parsel hattında kalıntıya 3 m mesafeye kadar istinat duvarı yapılabileceğine, bunun dışında parselde kalıntı işlemleri tamamlanıncaya kadar inşai çalışmaların durdurulmasına” karar verilen taşınmazda müze çalışması sonucu hazırlanan uzman raporu ve ilgilisince hazırlanan su kanalı kalıntı rölövesinin yazı ekinde sunulduğuna ilişkin İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün 02.05.2018 gün 377638 sayılı yazısı, su kanalı kalıntısının koruma projesi ekte sunulduğuna ilişkin ilgilisinin 29.05.2018 tarih 275800 kayıt nolu başvurusu okundu, 34.23.2947 nolu dosyası incelendi, 30.05.2018 tarih 277946 kayıt nolu müdürlük uzman raporu okundu, Kurulumuzun 09.03.2018 gün 5250 sayılı kararı gereği 30.03.2018 tarihinde Kurulumuz üyelerince yerinde incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;  

İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Feneryolu Mahallesi, 151 pafta, 419 ada, 63 parsel sayılı taşınmazda bulunan su kanalı kalıntısının korunması gerekli kültür varlığı olarak tesciline, koruma grubunun I (bir) olarak belirlenmesine, koruma alanının kendi parseli olduğuna, rölövesinin ve koruma projesinin uygun olduğuna, su kanalının yakın çevresinde devam etme ihtimali olduğundan, 419 ada, 62, 66, 10, 56 ve 57 parsel sayılı taşınmazlarda yapılacak uygulamaların ilgili müze denetiminde yapılmasına karar verildi.     

 

Açıklama: 5676

5676/1-1

—————

Açıklama: 5677

 

5677/1-1